08.09.2022

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 06 września 2022 r., odbyła się Powiatowa Rada Rynku Pracy, głównym tematem była informacja o pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu środkach Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 

Ze środków Rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej -program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia – zostało przyznane 3 424 000,00 zł. na aktywne formy wsparcia.

W ramach programu 200 osób bezrobotnych zostanie objętych wsparciem między innymi:

  • Roboty publiczne, 
  • Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • Szkolenia, 
  • Bony na zasiedlenie, 
  • Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

 

Tekst: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 

Pozostałe aktualności

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 - 69 lat
03.02.2023

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zarządzanie finansami i księgowość w organizacjach pozarządowych w 2023 r.
02.02.2023

„Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” –…

Spotkanie z Panią Małgorzatą Kopiczko Senator RP w ZSO w Orzyszu
02.02.2023

Spotkanie z Senator RP Małgorzatą Kopiczko w ZSO w Orzyszu

Obowiązek zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu
01.02.2023

Przypominamy o obowiązku zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu