07.03.2024

Olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie powszechnym – eliminacje powiatowe

Olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie powszechnym – eliminacje powiatowe

12 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych reprezentujących 6 szkół z terenu powiatu piskiego zmierzyło się z wiedzą w bezpieczeństwie powszechnym podczas eliminacji powiatowych, które przeprowadzone zostały 5 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego Piszu. 

W eliminacjach powiatowych uczestnicy zmagali się z pytaniami testowymi z tematyki min.: systemu obronności RP, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej, współczesnych zagrożeń zdrowia ludzkiego, udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz przepisów i zasad ruchu drogowego. 

Olimpiada zakończyła się miłym akcentem, czyli oficjalnym ogłoszeniem wyników, wręczeniem wszystkim uczestnikom dyplomów, nagród oraz upominków, którego dokonał Andrzej Nowicki – Starosta Piski. Dziękujemy przybyłej młodzieży oraz ich opiekunom za zaangażowanie oraz zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa powszechnego.

Powiatowe eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym zorganizowane zostały przez Wydział Zarządzenia Kryzysowego, oraz Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu przy współudziale wykwalifikowanego ratownika medycznego. Celem olimpiady jest przede wszystkim popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkół średnich oraz przygotowanie do racjonalnego zachowania w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

W indywidualnych rozgrywkach na szczeblu powiatu zwyciężyli:

  • I miejsce Szymon Zaczkowski - Liceum Ogólnokształcące w Piszu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  • II miejsce  Kamil Magierski  – I Liceum Ogólnokształcące w Piszu.
  • III miejsce  Kornelia Piekarska  –  Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu.

W rywalizacji szkół:

  • I miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Piszu
  • II miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Piszu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 
  • III miejsce: I miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu
  • IV miejsce: Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
  • V miejsce: Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu
  • VI miejsce: Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Powiat Piski na olimpiadzie wojewódzkiej reprezentować będą uczniowie I Liceum Ogólnokształcące w Piszu, którzy w rywalizacji zespołowej uzyskali największą liczbę punktów. Olimpiada Wojewódzka odbędzie się 22 marca 2024 roku w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. 

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
 

Pozostałe aktualności

Ośmiu Wspaniałych
05.04.2024

Ośmiu Wspaniałych

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ
05.04.2024

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
05.04.2024

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa –…

Inwestycje drogowe 2024 r. w Powiecie Piskim
02.04.2024

Powiatowe Inwestycje Drogowe 2024