16.01.2024

Nowe trendy w dydaktyce historii – spotkanie z dr hab. Izabelą Lewandowską

Nowe trendy w dydaktyce historii – spotkanie z dr hab. Izabelą Lewandowską

12 stycznia 2024r. w auli "Starego Ogólniaka" w Piszu odbyło się szkolenie dla nauczycieli historii oraz innych przedmiotów humanistycznych pt. "Nowe trendy w dydaktyce historii". W ramach spotkania wykład wygłosiła dr hab. Izabela Lewandowska, profesor Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie - historyk, specjalizująca się w regionalistyce oraz dydaktyce, współautorka podręcznika pt. "Dydaktyka historii. Nowe perspektywy" wydanego niedawno przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bardzo dziękuję Pani Profesor za obecność i przedstawienie "dydaktycznych nowinek" a przybyłym nauczycielom za skorzystanie z naszej propozycji i podejmowanie dyskusji. 

Dziękuję Powiatowemu Zespołowi Ekonomiczno -Administracyjnemu Szkół i Placówek oraz Zespołowi Kształcenia Ustawicznego w Piszu i i Liceum Ogólnokształcącemu za współpracę w przygotowaniu wydarzenia a dyrektorom szkół i instytucji oświatowych za umożliwienie nauczycielom uczestnictwa w spotkaniu.
 

Pozostałe aktualności

Ośmiu Wspaniałych
05.04.2024

Ośmiu Wspaniałych

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ
05.04.2024

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
05.04.2024

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa –…

Inwestycje drogowe 2024 r. w Powiecie Piskim
02.04.2024

Powiatowe Inwestycje Drogowe 2024