20.10.2023

Konsultacje społeczne projektu „Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023 – 2023”

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Samorządu Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego z Organizacjami Pozarządowymi

20 września 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Warmińsko-Mazurski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 20213 – 2030”. 

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w okresie 35 dni w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących treści projektu Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023 – 2030. Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji. 

Projekt dokumentu oraz informacje dotyczące zasad i wymaganych form konsultacji dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/ w zakładce KONSULOTACJE SPOŁECZNE i https://www.warmia.mazury.pl/ w zakładce: POLITYKA SPOŁECZNA oraz na stronie projektu https://es.warmia.mazury.pl w zakładce: AKTUALNOŚCI, jak również w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17, pok. 10A w godzinach pracy Urzędu. 

Informacji w sprawie konsultacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (tel. 089 521 95 04). 
 

Pozostałe aktualności

Drugie miejskie skarbnik powiatu piskiego w rankingu samorządów
24.05.2024

Skarbnik Powiatu Piskiego na podium

Wzamożony ruch wojskowych pojazdów kołowych na drogach publicznych powiatu piskiego
22.05.2024

UWAGA!!! Wzmożony ruch pojazdów wojskowych  na drogach…

Konferencja dotyczącą możliwości Finansowania MŚP
20.05.2024

Możliwości finansowania rozwoju dla MŚP

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów
20.05.2024

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie –…