20.01.2023

Fundusze europejskie - forum wymiany doświadczeń

program

Fundusze europejskie w ramach perspektywy 2021-2027 to temat forum wymiany doświadczeń, które odbyło się 17 stycznia 2023 r. w Olsztynie.
Etapy przygotowań do uruchomienia konkursów w ramach programów krajowych w perspektywie 2021-2027 przedstawiła Małgorzata Urbańska z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zaś stan prac nad programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur omówiła Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Powiat piski podczas forum z ramienia Zarządu Powiatu w Piszu reprezentował dr Waldemar Brenda.
Spotkanie było okazją do przymierzenia się do możliwości zrealizowania wybranych projektów przez partnerstwa samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w tym powiat piski,  działające w ramach Centrum Wsparcia Doradczego.

 

Pozostałe aktualności

Ośmiu Wspaniałych
05.04.2024

Ośmiu Wspaniałych

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ
05.04.2024

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
05.04.2024

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa –…

Inwestycje drogowe 2024 r. w Powiecie Piskim
02.04.2024

Powiatowe Inwestycje Drogowe 2024