27.01.2022

Dobre praktyki pszczelarskie – skuteczne i bezpieczne zwalczanie warrozy pszczół miodnych.

Szkolenie dotyczące pszczelarstwa

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie już kolejny raz udostępnia wszystkim zainteresowanym, (osobom pełnoletnim) szkolenie e-learningowe na platformie moodle.wmodr.pl, tym razem poświęcone tematyce pszczelarstwa. 
E-learning, to forma nauczania przy użyciu technologii informatycznej wspomagającej proces dydaktyczny przy pomocy komputerów osobistych, smartfonów, tabletów i internetu. Pozwala na ukończenie szkolenia, bez konieczności fizycznej obecności w Sali wykładowej i w czasie dogodnym dla uczestnika. Jest idealnym uzupełnieniem tradycyjnych procesów nauczania. Szkolenia e-learningowe zapewniają bogaty zakres wiedzy z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem o rozwojem obszarów wiejskich. Oprócz prezentacji znaleźć można ciekawe filmy, tytuły wydawnictw czy aktualne przepisy prawne. 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby pełnoletnie zainteresowane ww. tematyką w tym osoby, które prowadzą gospodarstwa pasieczne jak również doradców i mieszkańców obszarów wiejskich. 

O dnia 20 stycznia 2022 r. można rejestrować się na szkolenie e-learningowe pn. 

Dobre praktyki pszczelarskie – skuteczne i bezpieczne zwalczanie warrozy pszczół miodnych. 

Szkolenie będzie dostępne na platformie Moodle do 20 marca 2022 r. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o rejestrację za pomocą niżej podanego linka:

https://forms.gle/vEf63y3haQFdx1rb6

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Joanny Zaruckiej, specjalisty działu DMDW, tel. 89/535 76 84, wew. 44; tel. kom. 665 892 879, e-mail: j [dot] zaruckaatw-modr [dot] pl

I Zastępca Dyrektora
Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Z siedzibą w Olsztynie 
/Małgorzata Micińska-Wąsik/
 

Pozostałe aktualności

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 - 69 lat
03.02.2023

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zarządzanie finansami i księgowość w organizacjach pozarządowych w 2023 r.
02.02.2023

„Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” –…

Spotkanie z Panią Małgorzatą Kopiczko Senator RP w ZSO w Orzyszu
02.02.2023

Spotkanie z Senator RP Małgorzatą Kopiczko w ZSO w Orzyszu

Obowiązek zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu
01.02.2023

Przypominamy o obowiązku zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu