27.01.2022

Dobre praktyki pszczelarskie – skuteczne i bezpieczne zwalczanie warrozy pszczół miodnych.

Szkolenie dotyczące pszczelarstwa

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie już kolejny raz udostępnia wszystkim zainteresowanym, (osobom pełnoletnim) szkolenie e-learningowe na platformie moodle.wmodr.pl, tym razem poświęcone tematyce pszczelarstwa. 
E-learning, to forma nauczania przy użyciu technologii informatycznej wspomagającej proces dydaktyczny przy pomocy komputerów osobistych, smartfonów, tabletów i internetu. Pozwala na ukończenie szkolenia, bez konieczności fizycznej obecności w Sali wykładowej i w czasie dogodnym dla uczestnika. Jest idealnym uzupełnieniem tradycyjnych procesów nauczania. Szkolenia e-learningowe zapewniają bogaty zakres wiedzy z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem o rozwojem obszarów wiejskich. Oprócz prezentacji znaleźć można ciekawe filmy, tytuły wydawnictw czy aktualne przepisy prawne. 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby pełnoletnie zainteresowane ww. tematyką w tym osoby, które prowadzą gospodarstwa pasieczne jak również doradców i mieszkańców obszarów wiejskich. 

O dnia 20 stycznia 2022 r. można rejestrować się na szkolenie e-learningowe pn. 

Dobre praktyki pszczelarskie – skuteczne i bezpieczne zwalczanie warrozy pszczół miodnych. 

Szkolenie będzie dostępne na platformie Moodle do 20 marca 2022 r. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o rejestrację za pomocą niżej podanego linka:

https://forms.gle/vEf63y3haQFdx1rb6

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Joanny Zaruckiej, specjalisty działu DMDW, tel. 89/535 76 84, wew. 44; tel. kom. 665 892 879, e-mail: j [dot] zaruckaatw-modr [dot] pl

I Zastępca Dyrektora
Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Z siedzibą w Olsztynie 
/Małgorzata Micińska-Wąsik/
 

Pozostałe aktualności

70 Sesja Rady Powiatu Pisz
19.04.2024

70 Sesja Rady Powiatu Pisz

VII Akcja Sprzątania Dna Pisy
16.04.2024

VII Akcja Sprzątania Dna Pisy

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696 Nw miejscowości Tuchlin
16.04.2024

Kwiecień na drogach powiatu piskiego

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr
16.04.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr