22.11.2021

BRANCHES - Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej – technologie, łańcuchy dostaw, możliwości rozwojowe i ograniczenia. Warsztaty hybrydowe, 8 grudnia 2021 r.

Warsztaty hybrydowe dot. lokalnych systemów biogospodarki i energii odnawialnej

ZAPROSZENIE

W imieniu organizatorów, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach:

Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej – technologie, łańcuchy dostaw, możliwości rozwojowe i ograniczenia
Warsztaty hybrydowe (udział stacjonarny i online)
8 grudnia 2021 r.
Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9, Sala 2A

Warsztaty są organizowane w ramach projektu badawczego Unii Europejskiej o akronimie BRANCHES: Boosting Rural Bioeconomy Networks following multi-actor approaches – Wzmacnianie networkingu biogospodarki na obszarach wiejskich – podejście partycypacyjne
i wielopodmiotowe.

Warsztaty skierowane są do praktyków prowadzących działalność na terenach wiejskich, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, jednostek naukowych i samorządu lokalnego,

Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej lokalnych rozwiązań innowacyjnych w zakresie łańcuchów wartości biomasy oraz odnawialnych źródeł energii o wysokim potencjale wdrożeniowym na terenach wiejskich. Wydarzenie będzie także okazją do określenia czynników sprzyjających i ograniczających wykorzystanie innowacji na terenach wiejskich.

Warsztaty mają charakter hybrydowy z możliwością uczestnictwa stacjonarnego i online. Szczególnie, zachęcam Państwa do uczestnictwa w formie stacjonarnej w kampusie UWM, a w przypadku braku takiej możliwości do uczestnictwa online. Niezależnie of formy uczestnictwa uprzejmie proszę o zarejestrowanie udziału w warsztatach online.

Link do rejestracji: https://forms.gle/M8qmdk7GYMU1B8QT6
 

 

Źródło: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6