21.12.2022

Zespół Szkół Zawodowych – zakończenie projektu modernizacyjnego

Zakończenie projektu termomodernizacyjnego w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu

W dniu 15 grudnia 2022r. miało miejsce uroczyste zakończenie projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną 
w Piszu”. 

W spotkaniu wzięli udział Starosta Piski Andrzej Nowicki, Wicestarosta Marek Wysocki, etatowy członek Zarządu dr Waldemar Brenda, Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Jatkowska, a także Skarbnik Powiatu Barbara Koprowska. Swoją obecnością zaszczycili nas również warmińsko-mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, ks. Dziekan Tadeusz Krzywiński oraz dyrektorzy szkół i jednostek powiatowych. Spotkanie poprowadził dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu Pan Paweł Bazydło przy współudziale Marcina Dobrzyńskiego inspektora ds. spraw inwestycji i remontów Starostwa Powiatowego w Piszu.

W ramach projektu wykonano następujące prace: 

  • docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji, 
  • wymianę okien i drzwi, 
  • docieplenie stropodachu, 
  • wymianę istniejących świetlików dachowych, 
  • montaż indywidualnego węzła cieplnego wymiennikowego dla całego obiektu o mocy 210 kW, 
  • kompleksową wymianę instalacji c.o., 
  • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 41,40 kW, 
  • wymianę wewnętrznej instalacji oświetleniowej.

Wartość projektu ogółem: około 3 mln zł
Wykonawcą projektu była firma: RES ENERGY BGW Sp. z o. o. Spółka komandytowa.

Realizacja projektu zdecydowanie poprawiła komfort pracy uczniom i nauczycielom realizującym podstawę programową w warsztatach szkolnych. Zauważamy również bardzo wymierne korzyści finansowe w stosunku do lat ubiegłych. Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania sięgają ponad 80%. 

Słowa podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym, a w szczególności Panu Marcinowi Dobrzyńskiemu, który praktycznie każdego dnia nadzorował realizację poszczególnych zadań.

Materiał: Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu
 

Pozostałe aktualności

Zawody Powiatowe lekkoatletyczne
02.06.2023

Powiatowe zawody w lekkoatletyce szkół ponadpodstawowych

Andrzej Nowicki - Starosta Piski podczas posiedzenia Zarządu ZPP
02.06.2023

XIXX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

wręczenie nagród
01.06.2023

Ogólnopolski ranking „Skarbnik samorządu 2023” - pierwsze…

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - przyznana Markowi Wysockiemu Wicestaroście Piskimu
01.06.2023

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-…