09.12.2021

zapytanie ofertowe - tablice informacyjne

logo Programu Interreg Litwa Polska

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty, o jakiej stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powiat Piski/Starostwo Powiatowe w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie wraz dostawą tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego- obszar Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, o wymiarach: 2,9 m x 2 m, zamontowanej w gruncie na słupkach. Do wykonania tablicy i nadruku użyte zostaną trwałe materiały, odporne na warunki atmosferyczne, o czym Wykonawca będzie musiał zaświadczyć w protokole odbioru.

2) Wykonanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego tablicy pamiątkowej,
o wymiarach: 800 mm x 500 mm,
przygotowanej do zamontowania w gruncie na słupkach wraz ze słupkami. Do wykonania tablicy i nadruku użyte zostaną trwałe materiały, odporne na warunki atmosferyczne, o czym Wykonawca będzie musiał zaświadczyć w protokole odbioru.

 

szczegóły: http://powiat.pisz.pl/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-tablic-informacyjnych

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6