18.08.2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie wraz dostawą i montażem tablicy informacyjnej

Zapytanie ofertowe na wykonanie wraz dostawą i montażem tablicy informacyjnej

Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty na na wykonanie wraz dostawą i montażem tablicy informacyjnej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty oraz poprawiania błędów w ofertach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.

Zamówienie publiczne wynika z realizacji operacji pn. BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PISZU realizowanej w ramach celu operacyjnego: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Operacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje/

  

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 23.08.2021 r.

W wyniku zapytania ofertowego na wykonanie wraz dostawą i montażem tablicy informacyjnej, zostało udzielone zamówienie na kwotę 640,00 zł brutto firmie:
Agencja Fotograficzno - Reklamowa "Mazury; 12-200 Pisz, ul. Kościuszki 6; 

 

 

 

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6