17.01.2022

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w formie online

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Spotkanie dotyczy wprowadzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego tzw. uchwał antysmogowych.

Spotkanie w formie online organizowane jest przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa (ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 roku o godzinie 10.00 w formie online przy użyciu aplikacji webex.

Na spotkaniu zostaną omówione założenia projektów tzw. uchwał antysmogowych dla obszarów miast i terenów poza obszarami miast. Chętne do zabrania głosu osoby będą miały określony czas na przedstawienie swoich uwag, opinii i wniosków. Spotkanie będzie nagrywane, a przedłożone uwagi rozpatrzone po spotkaniu.
Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie i przesłanie znajdującego się w załączeniu formularza zgłoszeniowego na wskazany w formularzu adres e-mail.

Tekst na podstawie informacji otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://bip.warmia.mazury.pl.

 

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6