26.05.2023

Zapraszamy na szkolenie - Zamknięcie roku – CIT i sprawozdanie finansowe

Zapraszamy na szkolenie -  Zamknięcie roku – CIT i sprawozdanie finansowe

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne szkolenie. 

  • Temat szkolenia: Zamknięcie roku – CIT i sprawozdanie finansowe
  • Trenerka: Kinga Wołotkiewicz
  • Termin:.17.06.2023r
  • Miejsce: Świetlica wiejska w Karwiku, Karwik 14, 12-200 Pisz
  • Godziny szkolenia: 09:30-16:30 (z przerwami)
  • Zakres tematyczny szkolenia: Podczas szkolenia poruszymy przede wszystkim tematy związane z prawidłowością sporządzonych sprawozdań finansowych  w NGO. Skupimy się również nad przygotowaniem CIT-8 wraz z koniecznymi załącznikami. Omówimy terminy i sposoby zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz sposoby ich wysyłania.
  • Grupa odbiorców szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe i odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych.

Rekrutacja:
Aby się zgłosić należy do dnia 12.06 br. (do godziny 12:00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVtpjaPwE85LnDetPp9txNn0yWztjha1yR2GHuSlHkLcDuuA/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt 
z Dorotą Gutowską, tel. 798-349-266

Projekt  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany jest przez Stowarzyszenie Adelfi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Materiał: OWES Ełk
 

Zapraszamy na szkolenie -  Zamknięcie roku – CIT i sprawozdanie finansowe

Pozostałe aktualności

Nabór wniosków na przyznanie małych grantów na realizację projektów służących aktywizacji osób w wieku 115 - 29 lat
13.05.2024

Inicjatywy Młodzieżowe na Start

INFORMACJA DO WŁAŚCICIELI POJAZDOW
08.05.2024

Wysokość kar administracyjnych od dnia 01.01.2024 r. dla…

Pierwsza sesja Rady Powiatu Pisz - VII Kadencja 2024 - 2029
07.05.2024

I Sesja Rady Powiatu Pisz

Święto Konstytucji 3 Maja
02.05.2024

Święto Konstytucji 3 Maja