31.08.2021

Zakończono realizację operacji pn."Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu"

Zakończono realizację operacji pn."Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu"

Powiat Piski zakończył realizację operacji pn. "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu".

Operacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W ramach operacji wybudowano siłownię zewnętrzną przy I Liceum Ogólnokształcących w Piszu, dzięki czemu zagospodarowano przestrzeń stwarzając warunki do aktywności fizycznej realizowanej na powietrzu.

Dzięki realizacji operacji wzrosła atrakcyjność miejscowości jak i całego obszaru LGD jako miejsca sprzyjającego rozwojowi różnych form aktywności fizycznej i umysłowej. Powstała nowa infrastruktura służyć będzie rekreacji i turystyce jako ogólnodostępne atrakcyjne miejsce do spędzania czasu wolnego.

Zagospodarowana w ramach wybudowanej siłowni przestrzeń daje również możliwości do prowadzenia dialogu międzypokoleniowego na temat środowiska, bogactwa miejscowych akwenów wodnych i ochrony zasobów rybnych. Zamontowane tablice informacyjne dot. dziedzictwa rybackiego regionu zawierają element edukacyjny na temat rybackiego dziedzictwa kulturowego z krótką historią rybołówstwa piskiego i korzyściami płynącymi z tych zasobów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO AKTYWNOŚCI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU I KORZYSTANIA Z SIŁOWNI! 

artykuły ze strony archiwalnej:

http://archiwum.powiat.pisz.pl/?q=artykuly-powiat-otrzyma-dofinansowanie-na-budow-si-owni-zewn-trznej

http://archiwum.powiat.pisz.pl/?q=artykuly-umowa-na-budow-si-owni-zewn-trznej-przy-i-lo-w-piszu-podpisana

http://archiwum.powiat.pisz.pl/?q=artykuly-trwa-budowa-si-owni-przy-i-lo-w-piszu

 

Operacja pn. BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PISZU realizowana była w ramach celu operacyjnego: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Operacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
 

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6