02.06.2023

XIXX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Andrzej Nowicki - Starosta Piski podczas posiedzenia Zarządu ZPP

W dniach 31.05 – 01.06 miało miejsce Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Piastujący funkcję członka Zarządu ZPP, Andrzej Nowicki – Starosta Piski uczestniczył w obradach Zgromadzenia Ogólnego oraz w poprzedzających je posiedzeniach Zarządu oraz pracach komisji. 

Efektem prac komisji ZPP, w których zasiada Andrzej Nowicki – Starosta Piski było wypracowanie stanowisk przyjętych następnie przez Zgromadzenie Ogólne.

Stanowiska: 

  • W sprawie środków niezbędnych do stabilizacji budżetów powiatów w roku 2023;
  • W sprawie założeń nowego systemu dochodów powiatów;
  • W sprawie systemowej aktualizacji wyceny świadczeń zdrowotnych;
  • W sprawie lokalnych centrów zdrowia;
  • W sprawie dyżurów aptek ogólnodostępnych;

Trzecia kadencja w składzie Zarządu Związku Powiatów Polskich jest zdaniem Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego - czasem dobrze spożytkowanym i wykorzystanym na rzecz samorządów polskich. Jak podkreśla za wykonaną dotychczas pracę należą się serdeczne podziękowania wszystkich zasiadającym w tym gremium, którym ta są bliskie problemy z jakimi borykają się samorządy powiatowe. 

Powołany do życia w 1999 r. Związek Powiatów Polskich ma na celu przede wszystkim wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Fot.:ZPP
 

Pozostałe aktualności

Podziękowania za wsparcie uczestnictwa w mistrzostwach świata w klasie cadet
03.10.2023

Cadet Word Chempionship

Wizyta przedstawicieli ziomkostwa niemieckiego w Powiecie Piskim
03.10.2023

Wizyta przedstawicieli Kreisgemeinschaft Johannisburg w…

50-lecie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
27.09.2023

50-lecie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

Powiatowa Rada Rynku Pracy
27.09.2023

Powiatowa Rada Rynku Pracy