08.05.2024

Wysokość kar administracyjnych od dnia 01.01.2024 r. dla właścicieli pojazdów

INFORMACJA DO WŁAŚCICIELI POJAZDOW

UWAGA!


Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu. 

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
•    nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
•    dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
•    sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Wysokość kar administracyjnych od dnia 01.01.2024 r.:

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 1000 zł.


Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 1000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 2000 zł.


Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:
•    zbyciu pojazdu;
•    zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.


Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł. Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.


Przypominamy, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji. Można je przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź też drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz. Zawiadomienie można również złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz. 
 

Pozostałe aktualności

Drugie miejskie skarbnik powiatu piskiego w rankingu samorządów
24.05.2024

Skarbnik Powiatu Piskiego na podium

Wzamożony ruch wojskowych pojazdów kołowych na drogach publicznych powiatu piskiego
22.05.2024

UWAGA!!! Wzmożony ruch pojazdów wojskowych  na drogach…

Konferencja dotyczącą możliwości Finansowania MŚP
20.05.2024

Możliwości finansowania rozwoju dla MŚP

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów
20.05.2024

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie –…