22.09.2021

Wykłady o tematyce prawniczej dla młodzieży powiatu piskiego

wykład

Spotkanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu kończy wrześniowy cykl wykładów o tematyce prawniczej. Młodzież szkół średnich wysłuchała prelekcji nt. praw i obowiązków obywatelskich, prawa pracy, prawa rodzinnego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Spotkania odbyły się w każdej szkole średniej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Piski. Poprowadził je dr Dawid Daniluk z Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie.

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach umowy z Powiatem Piskim realizuje zadanie publiczne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Piski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Piskiego.

W ramach zadania prowadzony jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym mieszkańcy powiatu piskiego mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc prawną. W punkcie świadczone jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Zarówno nieodpłatna pomoc prawna jak i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują nieodpłatną mediację, którą prowadzi uprawniony mediator. Mediacja ma na celu polubowne rozwiązanie sporu pomiędzy stronami.


Szczegółowe informacje nt. działalności punktu dostępne są na stronie Powiatu Piskiego. Zapisy na wizyty w punkcie prowadzone są telefonicznie pod numerem Starostwa Powiatowego w Piszu:  87 425 47 00.


Fotografie: II Liceum Ogólnokształcące w Piszu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu.

 

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6