07.03.2023

Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" - przyjmowanie zgłoszeń dobiegło końca

 

Jest nam miło poinformować, że na obecną edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” wpłynęło 8 zgłoszeń. Są to zarówno uczniowie szkół ponadpodstawowych jak i uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej. Dziękujemy za państwa aktywność, zaangażowanie i chęć udział w tej zaszczytnej inicjatywie. 

Konkurs to prawie 30-letnia tradycja wyróżniania i uhonorowania młodych osób, niosących bezinteresowną pomoc potrzebującym, którzy nierzadko inicjują działania pomocowe, zachęcając swoje otoczenie do udziału w nich. Celem konkursu jest zatem promowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży i upowszechnienie idei młodzieżowego wolontariatu. 

Powiat Piski ma swoją tradycję w organizacji konkursu. Pierwsze działania podjęte zostały już w 2010 r. Wówczas do konkursu zgłoszonych zostało 6 młodych osób – uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu. W kolejnych latach o ile liczba kandydatów nie uległa znaczącej zmianie, to już osoby do zaszczytnego tytułu laureata Ośmiu Wspaniałych zgłaszały też pozostałe szkoły średnie. Ostatnie działania w tym zakresie zostały podjęte w 2019 r., kiedy to laureatką konkursu i reprezentantem Powiatu na ogólnopolskiej scenie konkursu została Natalia - uczennica Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. 

Po trzyletniej przerwie spowodowanej m.in. pandemią COVID wracamy więc do idei promowania wolontariatu. Obecna edycja konkursu jest wyjątkowa również z racji zaproszenia do udziału w konkursie uczniów szkół podstawowych, będących często na początku swojej przygody z wolontariatem.  

Przedsięwzięcie promować ma młodych ludzi, którzy u progu dorosłości swoją wrażliwą naturę przekuwają w tworzenie lepszego świata. To cisi bohaterowie dnia codziennego dających świadectwo miłości bliźniego. Chcemy ich wszystkich państwu przedstawić, pokazać ich dokonania, przez to pochwalić i podziękować, że są wśród nas. To nasz ukłon w stronę tych aniołów powleczonych w świetliste barwy dobra, tolerancji, zrozumienia, miłości i wzajemnego szacunku. Postaramy się przekazać państwu najlepszą wiedzę o kandydatach, ich dokonaniach i planach na przyszłość. 

Zapraszamy wkrótce. 
Organizatorzy

Szanowni państwo, 

Zgodnie z obietnicą przestawiamy państwu sylwetki uczestników Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Spotkanie z każdym z kandydatów było ogromną przyjemnością, przygodą i zderzeniem ze światem wolontariatu. Każdy z kandydatów ma swoja wizję przyszłości, inny pomysł na siebie, ale łączy ich chęć niesienia pomocy. Więcej szczegółów podamy państwu podczas uroczystego podsumowania konkursu, zaplanowanego na 31 marca 2023 r. Tymczasem zapraszamy do lektury. Oto oni:


Tobiasz Samul – uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Piszu. Z wolontariatem związany od 7 roku życia. Aktywnie działa i współtworzy akcje upamiętniające historyczne postaci, organizując przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym jak  Bieg Wyklętych, Bieg Tropem Wilczym, akcja upamiętniająca Powstańców Warszawskich czy organizacja Turnieju Niepodległościowego.  Zapoczątkował akcje Paczuszka dla maluszka, która od lat z powodzeniem realizowana jest na terenie powiatu. Tobiasz włącza się również w akcje ogólnopolskie organizowane na szczeblu lokalnym. Współpracuje z organizacjami pomocowymi jak Caritas Polska, współorganizując pomoc potrzebującym w zakresie ich wsparcia materialnego czy też odwiedzin osób samotnych.
Szczególną wagę Tobiasz przywiązuje do działań ukierunkowanych na pomoc i rozwój swojej szkoły. Aktywnie pomaga w planowaniu wyjazdów, promuje zwiedzanie katedr i miejsc kultu religijnego. Zawsze chętny do pomocy, inicjuje i współorganizuje wszelkiego rodzaju akcje, zachęcając innych uczniów do podejmowania działań. W przyszłości Tobiasz planuje wstąpić do Piskiej Orkiestry Dętej dlatego konsekwentnie oddaje się grze na klarnecie i pianinie. Jego spełnionym marzeniem jest zdobycie licencji sędziego koszykówki szczebla centralnego. Swoją przyszłość Tobiasz wiąże z zawodem ratownika medycznego. 

Lidia Zienda – uczennica klasy III Zespołu szkół Ogólnokształcących w Orzyszu. Określana jest mianem naturalnego lidera, angażująca się w działalność na wielu płaszczyznach. Działa na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Współorganizuje i koordynujące akcje pomocowe, wieloletnia wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktywna uczestniczka i współorganizatorka zbiórek zabawek i maskotek dla dzieci z domu dziecka, zbiórek produktów żywnościowych dla potrzebujących. Aktywnie współpracuje z orzyska Polaną Kultury w obszarze kultury, tworząc m.in. lokalną rozgłośnię radiową. Lidia to lider i głos swojego pokolenia. W swojej szkole pełni rolę przewodniczącej samorządu uczniowskiego i samorządu klasowego. Zachęca, zaprasza, angażuje, przekonuje niezdecydowanych do podjęcia działań, wskazując jednocześnie obszary działalności, metody pomocy adekwatne do możliwości każdego człowieka. Jest siłą i motorem napędzającym aktywność młodego pokolenia. Z racji pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Gminy Orzysz gromadzi pomysły zmian na lepsze jutro swojego pokolenia, przetwarza je, opracowuje metody ich wdrożenia i przedstawia władzom lokalnym. 

Wiktor Gornostaj – uczeń klasy IV technikum leśnego Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie. Od lat związany z harcerstwem i jak sam mówi, ta przynależność kształtuje jego drogę pomocy i wsparcia. Dziś jako zastępowy przekazuje innym zdobytą przez lata wiedzę, chętnie dzieli się doświadczeniem.  Jego celem jest ciągłe doskonalenie się, zdobywanie doświadczeń na różnych polach. Wiktor to inicjator i współorganizator wielu akcji pomocowych. Z powodzeniem odnajduje się w działalności zarówno na rzecz miejscowości, z której pochodzi, jak i swojej szkoły. Z własnej inicjatywy zorganizował festyn RAZEM RAŹNIEJ – imprezę integracyjną mieszkańców Rucianego-Nidy z ukraińską społecznością, uciekającą przed walkami zbrojnymi. Wiktor  samodzielnie napisał i zgłosił projekt, by doskonalić swoją wiedzę i przekazywać innym zdobyte w obszarze pomocy doświadczenie. Pomysł zdobył uznanie komisji konkursowej Fundacji Świętego Mikołaja, która zaproponowała Wiktorowi udział w dziesięciodniowym spotkaniu, którego myślą przewodnią było hasło „POMAGANIE MA SENS”. 
Wiktor aktywnie też włącza się w działalność szkoły. Szczególnym sentymentem darzy łucznictwo. W tym zakresie włącza się w pomoc w przygotowaniu i organizacji turniejów łuczniczych, wspiera organizację zajęć dla dzieci, jest też współorganizatorem pokazów łuczniczych podczas uroczystości i imprez szkolnych. 

Magdalena Piotrowska – uczennica II klasy technikum gastronomicznego Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej. Swoją ścieżkę edukacji na poziomie szkoły średniej wybrała świadomie, gdyż jej pasją jest gotowanie. Wolontariuszka wielu akcji charytatywnych o zasięgu ogólnopolskim jak organizowanych w lokalnym środowisku. Od lat działa w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy akcjach zbiórki żywności organizowanych przez Caritas Polska. Swoją działalność Magdalena skupia przede wszystkim na lokalnym środowisku. Chętnie angażuje się w akcje gminne jak Kolorowy Bieg Rodzinny, Majowy Rajd Rowerowy czy Niebieski Dzień Kobiet. Jest też aktywną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w swojej miejscowości, uczestnicząc we wszystkich wydarzeniach kołom dedykowanym. Magdalena działa na wielu płaszczyznach, potwierdzając swoje wszechstronne uzdolnienia. W Kole Gospodyń wytwarza rękodzieła, przygotowuje lokalne potrawy, współtworzy wieniec dożynkowy, wspiera przygotowanie dożynek gminnych, jarmarku bożonarodzeniowego – wszystkie te działania podejmuje z myślą o swoim lokalnym środowisku. Magdalena jest też utalentowaną wokalistką zespołu „BO JAK NIE MY, TO KTO”. Na koncie ma już wydany singiel nagrany z mamą, poruszając w nim  swoje codzienne zmagania. 

Nikola Sierzputowska - uczennica II klasy technikum gastronomicznego Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej. Od szkoły podstawowej związana z wolontariatem. Chętnie udziela się w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Dotychczas angażowała się w akcje Szlachetna Paczka, zbiórka żywności dla Banku Żywności w Piszu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Swoje działania skupia też na środowisku szkolnym, angażując się w akcje przez szkołę organizowane. W środowisku szkolnym znana jako inicjatorska ogólnopolskiej akcji „Nakarm Psa z OLX”. 
Nikola to zagorzała fanka piłki nożnej. Chętnie kibicuje drużynom piłkarskim zarówno przed szklanym ekranem, jak i z trybun sportowych. Swoją pasję piłkarską wdrożyła w życie, stając się członkiem drużyny piłkarskiej. 

Fabian Bągart – uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Piszu. Od 4 lat jest aktywnym członkiem „Małego Wolontariatu Świętego Stanisława Kostki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu”. Jak sam mówi  „pomaganie to jego powołanie”. Zawsze chętny do pomocy, włącza się i aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych w środowisku szkolnym. Za pośrednictwem Siostry Alicji Adamskiej działa na rzecz potrzebujących dzieci z Kamerunu, współorganizując akcje kolędowania czy obchody tłustego czwartku. Fabian współpracuje z organizacją Caritas w zakresie organizacji rzeczowej i finansowej zbiórki dla potrzebujących, chorych i poszkodowanych przez los. Współorganizuje konkursy i projekty np. „Kartka dla żołnierza”, „Bal wszystkich Świętych” dla całej społeczności lokalnej. Swoim postępowaniem Fabian niejednokrotnie udowodnił, że prezentuje postawę godną naśladowania. O Fabianie można było usłyszeć również, gdy wraz z kolegami przekazał policji znaczną kwotę gotówki. Taka postawa młodego człowiek została nagrodzona listem gratulacyjnym Komendanta Policji w Piszu. 

Natalia Glińska - uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Piszu. Od 4 lat aktywnie udziela się w szkolnym Klubie Małego Wolontariatu Świętego Stanisława Kostki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu. Podkreśla, że nie chce być nigdy obojętna na krzywdę ludzi i zwierząt,  dlatego angażuje się we wszelkiego rodzaju akcje charytatywne organizowane w szkole i poza nią. Natalia to zdecydowanie inicjator akcji organizowanych na rzecz społeczności szkolnej. Dzięki jej pomysłowości udało się w szkole zorganizować akcję „Pomoc koleżeńska – pomagam, bo umiem”, „Autorytety – Św. Jan Paweł II”. Zainicjowała akcję „Podróż z Kopernikiem”, w ramach której oprowadzała uczniów i gości po „planetach” wiedzy. Obecnie działa w grupie „Młodzi mają głos”. We współpracy z Caritas diecezjalnym oraz lokalnym oddziałem tej organizacji prowadzi zbiórkę odzieży, książek, pomocy dydaktycznych, angażuje się też w pomoc na rzecz Domu Dziecka i Domu Samotnej Matki. Od lat we współpracy z Siostrą Alicją Adamską, działa na rzecz dzieci z Kamerunu. Do jednej z ulubionych czynności charytatywnych Natalii należy „Kolędowanie z Jedynką”. W ramach tej akcji uczniowie odwiedzają osoby chore i samotne, wprowadzając świąteczny nastrój. 

Stanisław Gałuszka – uczeń IV klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Piszu. Obdarzony ogromnym poczuciem humoru, zawsze chętny do pomocy innym. Działa na rzecz społeczności szkolnej, współtworzy oprawę muzyczną imprez szkolnych (apele okolicznościowe, dni tematyczne) oraz wydarzeń organizowanych przez lokalne organizacje i instytucje. Samouk muzyczny wspierający swoich kolegów z ław szkolnych w nauce gry na dzwonkach chromatycznych. Zawsze gotowy do pomocy, angażuje się w obchody imprez okolicznościowych: Dzień Babci i Dziadka, rozpoczęcie i zakończenie rok szkolnego. Podczas realizacji projektu międzypokoleniowego „Przy wspólnym stole” wspierał uczestników w wykonywaniu przez nich prac. Posiadany talent taneczny i muzyczny wykorzystuje do pomocy w organizacji imprez tematycznych jak Bal Wszystkich Świętych, Bal Postaci z Bajek. Bierze udział we wszelkiego rodzaju zbiórkach na rzecz potrzebujących, aktywnie wspomagał organizację pomocy uchodźcom z Ukrainy. Poza działalnością charytatywną reprezentuje szkołę w rozgrywkach piłki nożnej. 

Pozostałe aktualności

Drugie miejskie skarbnik powiatu piskiego w rankingu samorządów
24.05.2024

Skarbnik Powiatu Piskiego na podium

Wzamożony ruch wojskowych pojazdów kołowych na drogach publicznych powiatu piskiego
22.05.2024

UWAGA!!! Wzmożony ruch pojazdów wojskowych  na drogach…

Konferencja dotyczącą możliwości Finansowania MŚP
20.05.2024

Możliwości finansowania rozwoju dla MŚP

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów
20.05.2024

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie –…