25.08.2023

Powierzenie stanowisk oraz wręczenie aktów nadania

Powierzenie stanowisk oraz wręczenie aktów nadania

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego to jeden z punktów posiedzenia Zarządu Powiatu w Piszu, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Piszu. Tym razem tytuł ten otrzymało aż 7 nauczycieli ze szkół i placówek powiatu piskiego. Pierwszy egzamin odbył się 4 lipca 2023 r. Przed komisją egzaminacyjną stanęły wówczas 3 nauczycielki: Pani Agnieszka Zadroga ze Specjalnego Ośrodek Szkolno–Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach oraz Pani Agnieszka Racis i Pani Joanna Wiszowata z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu. Kolejny egzamin, do którego przystąpiło 4 nauczycieli z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie odbył się 21 sierpnia 2023 r. W tym dniu swoje dotychczasowe dokonania we współpracy z Ruciańskim Zespołem zaprezentowali Pani Wioletta Sieruta, Pani Elżbieta Pikora, Pani Brygida Fabisiak i Pan Kamil Gietek. 

Wręczając akty mianowania, Starosta Piski Pan Andrzej Nowicki zaznaczył szczególną rolę, jaką nauczyciele pełnią w edukacyjnej ścieżce każdego ucznia. Podziękowania Starosta Piski skierował również do dyrektorów szkół nauczycieli otrzymujących awans, gratulując im trafnego doboru kadry pedagogicznej. 

Kolejnym, równie ważnym punktem spotkania było powierzenie stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu. Od 1 września funkcję tę pełnić będzie Pani Małgorzata Sulewska. Debiutująca w nowej roli Pani Małgorzata od lat związana jest z Piską Poradnią, zna więc doskonale jej możliwości i potrzeby. Tym bardziej że ostatnie lata Pani Małgorzata pełniła funkcję wicedyrektora tej placówki. 

Powierzenie stanowiska dyrektora otrzymał również Pan Paweł Bazydło. Od 30 lat jako pracownik szkoły, Pan Paweł przeszedł wszystkie możliwe szczeble kariery, by pełnić obecnie funkcje jej dyrektora. Z dniem 1 września, rozpoczynając drugą kadencję dyrektorskiej kariery, Pan Paweł kontynuować będzie rozpoczęty w latach ubiegłych proces wdrażanie planu rozwoju szkoły. 

Na koniec cały Zarząd Powiatu w Piszu złożył serdeczne gratulacje dyrektorom, którzy powołani zostali do pełnienia tej zaszczytnej funkcji oraz nauczycielom, którzy zdobyli kolejny szczebel awansu zawodowego.  
 

Pozostałe aktualności

Ośmiu Wspaniałych
05.04.2024

Ośmiu Wspaniałych

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ
05.04.2024

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
05.04.2024

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa –…

Inwestycje drogowe 2024 r. w Powiecie Piskim
02.04.2024

Powiatowe Inwestycje Drogowe 2024