25.05.2023

LVIII Sesja Rady Powiatu Pisz

58 sesja Rady Powiatu w Piszu

Podczas 58 sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się we wtorek, 23 maja, Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu w Piszu wotum zaufania oraz jednomyślnie zaakceptowała wniosek w zakresie udzielenia absolutorium. 

Obok wotum zaufania oraz absolutorium, podczas wtorkowej sesji Radni przyjęli także uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe powiatu piskiego za 2022 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia. Andrzej Nowicki – Starosta Piski zabierając głos po przyjęciu w/w uchwał podkreślał, iż miniony rok był dobrym okresem dla Powiatu Piskiego co widoczne jest między innymi poprzez ilość zrealizowanych i trwających inwestycji. Wskazywał również, iż wyniki, zarówno finansowe jak i w zakresie inwestycji, są zasługą dobrej współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu a Radą oraz znakomitej pracy wykonanej przez wydział finansowy Starostwa Powiatowego w Piszu z Panią Barbarą Koprowską – Skarbnik Powiatu Piskiego na czele. To właśnie dzięki merytorycznej, rzetelnej pracy Pani Skarbnik wszystkie działania inwestycyjne realizowane są zgodnie z finansowymi możliwościami co przekłada się także na stabilność funkcjonowania oraz działania samorządu powiatowego w kolejnych latach. Dziękując za udzielone Zarządowi poparcie, przyznał że być może w minionym roku można było zrobić więcej, jednak powiat dysponując ograniczonym budżetem dzielił się środkami z innymi podmiotami, wszędzie tam, gdzie takie wsparcie było niezbędne. Stwierdził również, iż przyjęty przed laty kierunek powiatu, polityka w zakresie ekonomii powiatu, dotychczas się sprawdzał i nadal jest aktualny. Świadczy o tym między innymi kondycja finansowa, czy pozytywne opinie podmiotów zewnętrznych, w szczególności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o założeniach oraz realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Piszu. 

Obrady 58 Sesji Rady Powiatu Pisz były także okazją do podziękowań dla Pani Edyty Polak – Sekretarz Powiatu Piskiego oraz pracowników starostwa za wykonywaną pracę, profesjonalizm oraz zaangażowanie. 
 

Pozostałe aktualności

III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na Styku Kultur”
21.06.2024

III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na…

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
20.06.2024

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Fotorelacja
19.06.2024

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Fotorelacja

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
14.06.2024

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny