20.10.2023

Konsultacje społeczne projektu „Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023 – 2023”

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Samorządu Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego z Organizacjami Pozarządowymi

20 września 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Warmińsko-Mazurski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 20213 – 2030”. 

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w okresie 35 dni w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących treści projektu Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023 – 2030. Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji. 

Projekt dokumentu oraz informacje dotyczące zasad i wymaganych form konsultacji dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/ w zakładce KONSULOTACJE SPOŁECZNE i https://www.warmia.mazury.pl/ w zakładce: POLITYKA SPOŁECZNA oraz na stronie projektu https://es.warmia.mazury.pl w zakładce: AKTUALNOŚCI, jak również w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17, pok. 10A w godzinach pracy Urzędu. 

Informacji w sprawie konsultacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (tel. 089 521 95 04). 
 

Pozostałe aktualności

Uczeń Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu mistrzem świata
29.11.2023

Uczeń I LO w Orzyszu mistrzem świata

Konferencja podsumowująca projekt Lokalnej Grupy Rybackiej Wielkie Jeziora Mazurskie
29.11.2023

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt LGR „…

Zawodniczka z Orzysza stypendystką akcji Stomil Więcej Niż Klub
23.11.2023

Kornelia Piekarska stypendystką akcji „Stomil Więcej Niż…

Ósmy ogólnopolski konkurs umiejętności łowieckich Ruciane Nida 2023
22.11.2023

VIII Ogólnopolski Konkurs Umiejętności Łowieckich Ruciane-…