21.12.2022

Jesteśmy kadetami OPW!

Uroczyste mianowanie na stopień kadeta w ZSO Orzysz

Uroczystość ślubowania i mianowania na stopień kadeta 22 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego odbyła się 14 grudnia 2022 r. w Izbie Tradycji Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich w Orzyszu. 

Zgodnie z zapisami porozumienia, które podpisali Dowódca 15. GBZ- generał brygady Piotr Fajkowski oraz Wioletta Organiściak - dyrektor ZSO w Orzyszu - Batalion Czołgów jest naszą jednostką patronacką. 

W uroczystości wzięli udział: Wicestarosta Powiatu Piskiego - Marek Wysocki, Pan Waldemar Brenda- stały członek Zarządu Powiatu w Piszu, Pani Katarzyna Zdaniewicz-Siwik - dyrektor PZEASiP w Piszu, Burmistrz Orzysza Pan Zbiginew Włodkowski oraz zastępca dowódcy 15. GBZ płk Adam Koniuk i dowódca Batalionu Czołgów ppłk Marek Białobrzeski, a także opiekun oddziału - ppłk Benedykt Bartnikowski.

Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, nadano im również stopień kadeta oddziału OPW. Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem Izby Tradycji i zapoznaniem z historią Ułanów Krechowieckich.

Bardzo dziękujemy za przygotowanie podniosłej uroczystości dowódcy Batalionu Czołgów ppłk Markowi Białobrzeskiemu i ppłk Benedyktowi Bartnikowskiemu oraz wszystkim zaproszonym gościom za przybycie i miłe słowa skierowane do kadetów, dla których ten dzień był niezwykle ważny.

Materiał: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu 

Pozostałe aktualności

Zawody Powiatowe lekkoatletyczne
02.06.2023

Powiatowe zawody w lekkoatletyce szkół ponadpodstawowych

Andrzej Nowicki - Starosta Piski podczas posiedzenia Zarządu ZPP
02.06.2023

XIXX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

wręczenie nagród
01.06.2023

Ogólnopolski ranking „Skarbnik samorządu 2023” - pierwsze…

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - przyznana Markowi Wysockiemu Wicestaroście Piskimu
01.06.2023

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-…