27.09.2022

Integracja kluczem do poznania

Izba Regionalna w Wejsunach odwiedziny uczestników polsku litewskiego obozu młodzieżowego

Trwa realizacja projektu nr LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” realizowanego z EFRR w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska.

W ramach projektu, w dniach 16-18 września, powiat piski odwiedziła młodzież z rejonu olickiego - uczniowie Gimnazjum w Butrymonis, którzy wspólnie z naszą młodzieżą wzięli udział w obozie młodzieżowym.

Młodzież wzięła udział w programie edukacyjnym - warsztatach kaligraficznych, które poprowadziła doświadczona kaligrafka Pani Barbara Galińska. Warsztaty okazały się bardzo interesujące dla jej uczestników co widać było po skupieniu i pracy nad kolejnymi literami i podpisami, które powstawały w trakcie kilkugodzinnej pracy nad nauką tej pięknej sztuki pisania. Uczestnicy obozu odwiedzili również Izbę Regionalną w Wejsunach, gdzie Pan Piotr Bogdaszewski opowiadał o lokalnym dziedzictwie i historii tego miejsca, pokazując eksponaty i tłumacząc ich zastosowanie.
Zakwaterowana na terenie jednego z ośrodków wypoczynkowych w Rucianem-Nidzie młodzież, miała okazję do integracji i zawarcia nowych transgranicznych przyjaźni. Było ognisko, zabawy integracyjne, spacery po okolicy i najważniejsze- wiele wspólnych rozmów, po trochę po polsku, trochę po litewsku i oczywiście gro po angielsku..

 

Liderem projektu nr LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” jest Powiat Piski, partnerem- litewski Alytus r. Gimnazjum Butrimonys.

Wartość projektu wynosi 746 161,24 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 634 237,05 EUR, wkład własny partnerów stanowi 15 %, tj. 111 924,19 EUR.

Projekt realizowany w ramach Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;

/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje/

 

-27.09.2022-

 

Pozostałe aktualności

Podziękowania za wsparcie uczestnictwa w mistrzostwach świata w klasie cadet
03.10.2023

Cadet Word Chempionship

Wizyta przedstawicieli ziomkostwa niemieckiego w Powiecie Piskim
03.10.2023

Wizyta przedstawicieli Kreisgemeinschaft Johannisburg w…

50-lecie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
27.09.2023

50-lecie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

Powiatowa Rada Rynku Pracy
27.09.2023

Powiatowa Rada Rynku Pracy