26.05.2023

Informacja o utrudnieniach w ruchu

Informacja Zarządu Powiatu w Piszu o utrudnieniach w ruchu

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że decyzja Starosty Piskiego nr WZB.6740.I.7.2022 z dnia 31 października 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 12+200” została w całości uchylona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego po wniesieniu odwołania i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 

W związku z powyższym roboty budowlane zostały wstrzymane, a obecnie trwają prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy w celu zminimalizowania utrudnień spowodowanych zaistniałą sytuacją i umożliwienie korzystania z infrastruktury drogowej wszystkim użytkownikom. 

Informujemy ponadto, że dołożymy wszelkich starań, aby już w sierpniu 2023 roku uzyskać ponownie decyzję zezwalającą na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i wznowić roboty budowlane. 

W czasie wstrzymania robót budowlanych ruch drogowy odbywał się będzie zgodnie z zatwierdzonymi i wprowadzonymi czasowymi organizacjami ruchu. 

Dziękujemy za wyrozumiałość z powodu utrudnień spowodowanych zaistniałą sytuacją. 

Starosta Piski 
/-/ Andrzej Nowicki 
 

Pozostałe aktualności

Laureaci stypendiów Starosty Piskiego
26.05.2023

Stypendia Starosty Piskiego rozdane

Zapraszamy na szkolenie -  Zamknięcie roku – CIT i sprawozdanie finansowe
26.05.2023

Zapraszamy na szkolenie - Zamknięcie roku – CIT i…

Informacja Zarządu Powiatu w Piszu o utrudnieniach w ruchu
26.05.2023

Informacja o utrudnieniach w ruchu

58 sesja Rady Powiatu w Piszu
25.05.2023

LVIII Sesja Rady Powiatu Pisz