26.05.2023

Informacja o utrudnieniach w ruchu

Informacja Zarządu Powiatu w Piszu o utrudnieniach w ruchu

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że decyzja Starosty Piskiego nr WZB.6740.I.7.2022 z dnia 31 października 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 12+200” została w całości uchylona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego po wniesieniu odwołania i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 

W związku z powyższym roboty budowlane zostały wstrzymane, a obecnie trwają prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy w celu zminimalizowania utrudnień spowodowanych zaistniałą sytuacją i umożliwienie korzystania z infrastruktury drogowej wszystkim użytkownikom. 

Informujemy ponadto, że dołożymy wszelkich starań, aby już w sierpniu 2023 roku uzyskać ponownie decyzję zezwalającą na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i wznowić roboty budowlane. 

W czasie wstrzymania robót budowlanych ruch drogowy odbywał się będzie zgodnie z zatwierdzonymi i wprowadzonymi czasowymi organizacjami ruchu. 

Dziękujemy za wyrozumiałość z powodu utrudnień spowodowanych zaistniałą sytuacją. 

Starosta Piski 
/-/ Andrzej Nowicki 
 

Pozostałe aktualności

Uczeń Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu mistrzem świata
29.11.2023

Uczeń I LO w Orzyszu mistrzem świata

Konferencja podsumowująca projekt Lokalnej Grupy Rybackiej Wielkie Jeziora Mazurskie
29.11.2023

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt LGR „…

Zawodniczka z Orzysza stypendystką akcji Stomil Więcej Niż Klub
23.11.2023

Kornelia Piekarska stypendystką akcji „Stomil Więcej Niż…

Ósmy ogólnopolski konkurs umiejętności łowieckich Ruciane Nida 2023
22.11.2023

VIII Ogólnopolski Konkurs Umiejętności Łowieckich Ruciane-…