29.06.2023

Ekopracownie – zielone serce szkoły

Ekopracownia w II LO w Piszu

II Liceum Ogólnokształcące w Piszu zyska nową pracownię przyrodniczą. Wszystko za sprawą podpisanej w środę, 28 marca umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jarosława Bogusza, a Starostwem Powiatowym w Piszu reprezentowanym przez Andrzeja Nowickiego - Starostę Piskiego, Marka Wysockiego - Wicestarostę Piskiego oraz Barbarę Koprowską – Skarbnik Powiatu.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany jest przez WFOŚiGW w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju środowiska i gospodarki wodnej .

Realizacja projektu  podniesie jakość kształcenia uczniów oraz wzmocni bazę dydaktyczną II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, które jest jednym z 42 podmiotów w naszym województwie, do których trawią środki w ramach konkursu „Ekopracownie – zielone serce szkoły. 

Wizyta w WFOŚiGW w Olsztynie była także okazją do złożenia życzeń i gratulacji z okazji 30-lecia Funduszu Ochrony Środowiska. 
 

Materiał: WFOŚiGW w Olsztynie

Pozostałe aktualności

III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na Styku Kultur”
21.06.2024

III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na…

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
20.06.2024

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Fotorelacja
19.06.2024

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Fotorelacja

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
14.06.2024

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny