21.02.2023

Dzień Ofiar Przestępstw

Dzień ofiar przestępstw oraz światowy dzień walki z depresją

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw. Wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby i prawa są najważniejszym celem tego dnia. Następnie, 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która obecnie zaliczana jest do jednych z najczęściej występujących na świecie. 

Państwowa Komisja ds. Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajowości Wobec Małoletniego Poniżej Lat 15 przyłączając się do obchodów, proponuje dodatkowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie, małoletnich ofiar przemocy seksualnej i ich opiekunów, osób doświadczających depresji, zwłaszcza na skutek wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. 

W związku z tym, 22 lutego br. w siedzibie Państwowej Komisji, w godzinach 10.00 – 18.00 po nr telefonu: 533 648 227 będzie dyżurował prawnik, a pod nr telefonu 533 652 418 psycholog. Poufna rozmowa ze specjalistami to zazwyczaj pierwszy krok na drodze rozwiązania problemów wynikających z doświadczeń przemocy. 

Specjaliści będą dyżurować również w siedzibie Państwowej Komisji w dniu 23 lutego br., w którym obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Dyżur odbędzie się w godzinach 10.00 – 16.00. 

Na depresję często cierpią dorosłe osoby, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie, jeszcze częściej dzieci, których udziałem było to traumatycznego  doświadczenie. Dlatego też tego dnia Państwowa Komisja, organizując dyżur specjalistów, chce ułatwić osobom zmagającym się z depresją uzyskanie właściwej pomocy. Na depresję cierpi coraz więcej osób, mimo tego jej objawy, są nadal bagatelizowane, a podjęcie leczenia w wielu środowiskach uznawane jest za wstydliwe. Osoby dorosłe, które jeszcze w dzieciństwie doznały przemocy seksualnej i wydawałoby poradziły sobie z jej skutkami mogą po wielu latach nie łączyć objawów np. obniżonego nastroju, myśli samobójczych z tamtymi zdarzeniami. Z kolei rodzice często nie mają świadomości, że depresja ich dzieci może być między innymi wykorzystania seksualnego. Na depresję cierpią również osoby najbliższe skrzywdzonemu seksualnie dziecku, które nie radzą sobie z poczuciem winy, żale, bezsilnością. 

Materiał: Urząd Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej o obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15. 
 

Pozostałe aktualności

kondolencje
17.07.2024

kondolencje - Rodzinie i Bliskim pana Leszka Skolimowskiego

słońce grad deszcz
12.07.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77 przed upałem - 12 lipca

słońce grad deszcz
11.07.2024

Ostrzeżenie przed burzami 11 lipca

zmiana przepisów
10.07.2024

PRZYPOMINAMY- nastąpiła zmiana przepisów w zakresie…