You are herePlan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego


By admin - Posted on 06 styczeń 2010

Przyjęty - Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Piskiego
na lata 2008-2009


   

    Informujemy, iż Rada Powiatu Pisz, uchwałą nr XV/87/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. przyjęła Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Piskiego na lata 2008-2009. PRL Powiatu Piskiego jest kluczowym narzędziem udoskonalającym funkcjonowanie samorządu. Określa, oprócz aktualnego stanu społeczno- gospodarczego powiatu, cele i kierunki działań zmierzające do dynamicznego wzrostu gospodarczego powiatu. Plan zawiera m.in. zadania, na które Powiat Piski aplikował będzie o fundusze pochodzące ze środków unijnych . 

   Jednocześnie informujemy, iż przyjęta uchwałą wersja dokumentu w trakcie jego obowiązywania, może być modyfikowana o nowe inwestycje, zależy to jednak od możliwości budżetowych powiatu.

 


Do pobrania:  

 

 
   

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe