You are hereEliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie


By aneta.ofman - Posted on 30 lipiec 2021


29 lipca 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyły się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Organizatorem Olimpiady jest Warmińsko– Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s. w Olsztynie, etap powiatowy przygotował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszu.
Uczestników przywitali m.in. członek Zarządu Warmińsko– Mazurskiej Izby Rolniczej dyrektor Robert Nowacki oraz członek Zarządu Powiatu dr Waldemar Brenda, który wyraził podziw, że tak liczne grono młodych rolników zdecydowało się na udział w Olimpiadzie. To niewątpliwa oznaka, że rolnictwo w regionie młodnieje, jest otwarte na dynamiczny rozwój i nowoczesność.

Do konkursu na poziomie powiatowym przystąpiło 12 uczestników. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu testu pisemnego. Poziom rywalizacji był wyrównany. Komisja w składzie: Emil Sajdak, Bogusław Nowakowski i Małgorzata Chwojnicka pod kierunkiem Moniki Pałdyny wyłoniła trzech zwycięzców– Pawła Sulewskiego, Rafała Rutkowskiego i Marcina Metelskiego– którzy 9 września b.r. będą reprezentować powiat piski w finale wojewódzkim.

Na zakończenie etapu powiatowego olimpiady wszystkim uczestnikom wręczono nagrody współfinansowane przez Powiat Piski. Podsumowując wydarzenie, kierownik PZDR w Piszu Andrzej Knyżewski podziękował wszystkim za udział i współpracę, szczególnie podkreślając dobre praktyki, jakie istnieją w tym zakresie miedzy PZDR a piskim samorządem powiatowym oraz częścią samorządów gminnych.Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE