Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Logo - Myśliwskie smaki 2016


KAJAKIEM Z PISY DO BAŁTYKU

Trwa podróż kajakiem Józefa Knyżewskiego – instruktora kajakarstwa przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu i Przemysława Terentjewa - podopiecznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, którzy z Pisza wyruszyli do Gdańska. Do pokonania mają około 750 km.
Trasa, którą zaplanowali, składa się z trzech etapów: Pisa - 80 km, Narew - 190 km i Wisła - 450 km. Środkiem transportu jest dwuosobowy kajak, a schronieniem namioty.

- Pomysł wyprawy powstał dwa lata temu podczas jednego ze spływów z młodzieżą, z grupy kajakarstwa turystycznego przy PMOS Pisz. Od tamtej pory podjęliśmy wiele działań służących realizacji naszego planu w całości: przygotowaliśmy harmonogram wyprawy, zgromadziliśmy podstawowy sprzęt, doskonaliliśmy kondycję fizyczną i technikę wiosłowania – mówi Józef Knyżewski, instruktor kajakarstwa w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu.

Celem wyprawy ma być nie tylko udowodnienie, że kajakarstwo może być fascynującą przygodą, czy przyjemną formą spędzania czasu wolnego.

Wizz Air z Szyman

Wizz Air z Szyman

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury jest ósmym lotniskiem w Polsce, z którego operują samoloty linii Wizz Air. Inauguracja nowego połączenia lotniczego na trasie Londyn Luton miała miejsce 18 czerwca.


W sobotę, 18 czerwca Port Lotniczy Olsztyn-Mazury wzbogacił swoją ofertę o kolejne połączenie międzynarodowe. Tym samym z Szyman można dolecieć do Portu Lotniczego Londyn Luton. Poszerzenie oferty mazurskiego lotniska jest nie tylko krokiem w kierunku rozwoju ale również odzwierciedleniem oczekiwań potencjalnych pasażerów. Symbolicznego otwarcia nowego połączenia lotniczego dokonali Tomasz Kądziołka - Dyrektor Operacyjny PL Olsztyn-Mazury oraz Halyna Mykhaliuk – Ambasador linii Wizz Air. Pierwsi pasażerowie odlatujący do Londynu zostali pożegnani słodkim poczęstunkiem w postaci tortu. Aktualnie loty do Londynu z lotniska Olsztyn-Mazury będą realizowane trzy razy w tygodniu – w soboty, wtorki i czwartki.


ZMIANA WARTY W „BOJOWNIKACH”

Koniec roku szkolnego to czas podsumowania minionych dni nauki. Czas wspomnienia wszystkich sukcesów i porażek oraz początek tak wyczekiwanego wypoczynku wakacyjnego. W przypadku I liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu zakończenie roku szkolnego to również czas zmian.

Obecny na uroczystym zakończeniu roku szkolnego Andrzej Nowicki – Starosta Piski oficjalnie podziękował Ryszardowi Pawlickiemu – dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu za minione 10 lat pracy, czas w którym szkoła przeszła wiele pozytywnych zmian i zmieniła swoje oblicze. Andrzej Nowicki – Starosta Piski poinformowała również, że od 1 września stanowiska dyrektora szkoły piastować będzie Andrzej Zadroga – nauczyciel I LO. Dziękując za wspólny czas pracy Ryszard Pawlicki podkreślił, że wprawdzie nie będzie już dyrektorem, nadal jednak będzie uczył w szkole oraz będzie zawsze starał się wspierać nowego dyrektora w tym trudnym zadaniu jakim jest zarządzanie szkołą w dzisiejszych czasach.

Otwarte zawody w lekkiej atletyce „Piska Jesień – 2016”

Otwarte zawody w lekkiej atletyce

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu informuje, iż ruszyły zapisy do I OTWARTYCH ZAWODÓW W LEKKIEJ ATLETYCE  "PISKA JESIEŃ - 2016".


Zawody odbędą się 17.09.2016 r. (sobota) o godz. 10.00 na stadionie lekkoatletycznym przy I LO w Piszu (ul. Sikorskiego 15).


VI MIĘDZYNARODOWY JARMARK ŚW. JANA

W dniach 24 i 25 czerwca piski rynek będzie rozbrzmiewał muzyką etniczną i regionalną. Przez dwa dni na muzycznej scenie gościć będzie kilkanaście zespołów z różnych stron świata.
W piątek, 24 czerwca w ramach wizyty w Polsce oraz w Piszu członkowie i opiekunowie zespołów Halk Danslari Toplulugu z Turcji oraz Tarskutis Alytus z Litwy gościli w Starostwie Powiatowym w Piszu. Krótka wizyta była okazją do wymiany doświadczeń oraz wrażeń z kontaktów z Polską oraz Polakami w tym szczególnym zakątku naszego kraju jakim jest Ziemia Piska. W przypadku gości z Litwy wzajemne kontakty z Powiatem Piskimi nie są pierwszą tego typu wizytą ze względu na realizowane od wielu lat partnerstwo Powiatu Piskiego i litewskiego Rejonu Alytus. Po krótkiej rozmowie oraz wymianie okolicznościowych upominków i wspólnej fotografii, zagraniczni goście udali się na spotkanie z atrakcjami Pisza i Powiatu Piskiego.

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

Już po raz szósty Zespoły Folklorystyczne z Powiatu Piskiego i nie tylko zagościły na scenie Piskiego Domu Kultury. W tym roku, w przeglądzie udział wzięło dziewięć zespołów prezentując bogaty repertuar pieśni regionalnych i biesiadnych, pokazując tym samym, że dobra zabawa i aktywne życie nie jest tylko domeną młodych.

Andrzej Nowicki– Starosta Piski, dziękując za zaproszenie na kolejną edycję przeglądu, wyraził swoje uznanie dla tak dużego zainteresowania piskim wydarzeniem artystycznym, które sięga daleko poza granice Powiatu Piskiego. Jeszcze przed rozpoczęciem występów odczytany został list Tadeusza Chludzińskiego – Przewodniczącego Zarządu Okręgowego w Suwałkach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, w którym dziękował zrzeszonym w piskim Oddziale Rejonowym PZEiR, za prężne działania na rzecz aktywizacji lokalnego środowiska emerytów, rencistów i inwalidów.
 

Wyniki konkursu

Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu informuje, iż dnia 16 czerwca 2016r.


1. Uchwałą Nr 58/54/2016 Zarząd Powiatu w Piszu zatwierdził konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej. W wyniku konkursu Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - został Pan Dariusz Charubin.


2. Uchwałą Nr 56/54/2016 2016 Zarząd Powiatu w Piszu zatwierdził konkurs na dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. W wyniku konkursu Dyrektorem Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu został Pan Stanisław Zduniak.


3. Uchwałą Nr 60/54/2016 Zarząd Powiatu w Piszu zatwierdził konkurs na dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu w wyniku konkursu Dyrektorem Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu została Pani Anna Grodzka.


4. Uchwałą Nr 61/54/2016 Zarząd Powiatu w Piszu zatwierdził konkurs na dyrektora I liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu. W wyniku konkursu Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu im. Bojowników o Polskość Mazur został Pan Andrzej Zadroga.


Dyrektorzy będą pełnić swoja funkcję przez pięć lat szkolnych tj. od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku.


Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 02.06.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie otworzył w imieniu Starosty – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Wysocki. W spotkaniu wzięli udział min.: Komendant KP Policji w Piszu, z-ca Komendanta KP PSP w Piszu, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, przedstawiciel Powiatowej Weterynarii w Piszu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu, z-ca Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piszu.


Sesja Rady Powiatu Pisz

XVIII Sesja Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 2 czerwca, przyniosła kilka istotnych decyzji i rozstrzygnięć dla Powiatu Piskiego. Obok istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa medycznego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Piszu za rok 2015, Radni rozpatrzyli sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za 2015 r. W drugiej części XVIII Sesji Radni rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2015 wraz z podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz rozpatrzyli wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.


Zdaniem obecnego na XVIII Sesji Marka Skarzyńskiego – Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala to już przeszłość potwierdzona przez przeprowadzony audyt. Obecnie należy skupić się na teraźniejszości i przyszłości piskiej placówki medycznej. Jednak warto przyjrzeć się wynikom finansowym przedstawionym na forum Rady Powiatu Piskiego. W minionym roku, piski szpital wykonał przychody w wysokości 34.458.059,26 zł, co stanowi 100,60% przychodów planowanych. Poniesione koszty wyniosły ogółem 35.330.413,49 zł, co stanowiło 101,63%kosztów planowanych. Wykonanie kosztów w większości przypadków nie odbiegało od przyjętych planów, jedynie koszty leków, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz koszty operacyjne w sposób znaczny wzrosły w stosunku do wstępnych założeń. Pomimo wzrostu wydatków w minionym roku SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu przeprowadził zadania inwestycyjne na łączną sumę 921.263,79 zł z czego przeszło 700 tyś zł stanowił koszt zakupu nowych ambulansów dla Zespołu Ratownicza Medycznego. Tak poważny zakup doszedł do skutku między innymi dzięki dotacjom, w tym Starostwa Powiatowego w Piszu w wysokości 275 tys. zł.


MAMMOBUS NA PLACU DASZYŃSKIEGO W PISZU

Przed zbliżającymi się wakacjami warto zwrócić szczególną uwagę na nasze zgrowie. To dobra okazja, aby Panie wykonały mammografię w ramach programu profilaktycznego w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi. Badanie można wykonać bezpłatnie w ramach finansowanego przez NFZ populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, adresowanego do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 

- nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
- otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny, mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2; nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

 

Mammografię można będzie wykonać
w środę 15 czerwca na Placu Daszyńskiego
w godzinach 9:00 – 17:00.

 

 

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości