Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Nowe drogi w Powiecie Piskim

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w bieżącym roku w województwie warmińsko-mazurskim przysłuży się do przebudowy 127 km dróg. Wartość przeprowadzonych prac w skali województwa to 105.310.824,96 zł.


Zatwierdzona 28 kwietnia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej objęła dwa wnioski Powiatu Piskiego. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu trwają już prace nad przebudową ciągu drogowego Rostki Skomackie – DK Nr 16 Etap II – droga powiatowa Nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81. Wartość prowadzonych prac to w sumie 838.195,78 zł, z czego połowa stanowi uzyskane dofinasowanie. W ramach trwających prac na w/w odcinku dojdzie do wykonania wykopów oraz uformowania nasypów, wykonania podbudowy z kruszywa, wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej. Prowadzone prace obejmą również przebudowę przepustów pod koroną, umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów oraz uzupełnienie kruszywa na poboczach i wykonanie oznakowania pionowego.


STRAŻACKI MAJ

Maj jest szczególnym miesiącem zwłaszcza dla strażaków. W tym właśnie miesiącu przypada istotne święto – Międzynarodowy Dzień Strażaka, który obchodzony jest od 2003 r.
Uroczyste obchodu strażackiego święta zainaugurowała w bieżącym roku gmina Biała Piska, gdzie w wigilię św. Floriana – patrona Strażaków odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczysty apel strażaków w asyście pocztów sztandarowych wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. Tradycyjnie już wyróżniający się strażacy uhonorowani zostali medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznakami „Wzorowy strażak” i „Za wysługę lat”. Docenieni zostali również wzorowi „młodzi” strażacy, którzy otrzymali brązowe odznaki „Młodzieżowa drużyna pożarnicza”.

Powiatowe zawody lekkoatletyczne

Powiatowe zawody lekkoatletyczne

Pomimo złej pogody Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych „Lekkoatletyka królową sportu”, które zorganizowano z okazji dnia olimpijczyka, okazały się sukcesem. 166 zawodników z 13 szkół podstawowych i ośrodków zlokalizowanych na terenie Powiatu Piskiego próbowało swoich sił w siedmiu dyscyplinach.


Zawody zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Piszu, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, I Liceum Ogólnokształcące w Piszu oraz Szkolny Związek Sportowy w Piszu pokazały, iż zainteresowanie lekkoatletycznymi dyscyplinami sportowymi na terenie Powiatu Piskiego jest wysokie. Rywalizacja w duchu fair play oraz dobra zabawa zdominowany tego dnia stadion przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu. Dla wielu zawodników liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. Podczas zawodów nagrodzono także uczestników Powiatowego Konkursu Plastycznego „Sport w wyobraźni ucznia. Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro 2016”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu.


Wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim zwycięzcom gratulujemy sukcesów!


II Powiatowe zawody w lekkiej atletyce szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z okazji dnia dziecka.

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu zaprasza na II powiatowe zawody w lekkiej atletyce, które odbędą się 1 czerwca 2016 r. o godzinie 9:00 na stadionie lekkoatletycznym przy I LO w Piszu (ul. Sikorskiego 15). Regulamin oraz formularz zgłoszeniowe dostępne są w linku, lub na stronie internetowej PMOS


http://www.pmos.pisz.pl/index.php/aktualnosci


WARSZTATY I OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA SEKTORA NGO

RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU PISKIEGO

oraz

PISKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DIAROZ

 

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r.

rozpoczęcie o godzinie 15:00

w sali nr 7, Piskiego Domu Kultury, Plac Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz

PIERWSZY FORMALNY KROK ZA NAMI!

Miło nam poinformować Państwa, że pierwszy formalny krok dotyczący możliwości pozyskania dofinansowania m.in. na budowę wielofunkcyjnego boiska przy ZSO w Piszu jest już za nami!
Wczoraj, tj. 12 maja, w siedzibie starostwa podpisaliśmy porozumienie partnerskie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu, któremu nadaliśmy nazwę "Vivat sport i rekreacja- transgraniczna motywacja!".
W spotkaniu ze strony litewskiej uczestniczyli Mer Rejonu Alytus Algirdas Vrubliauskas, Jolanta Kručkauskaitė- Dyrektor Administracyjna Rejonu Alutys a także pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i realizację projektu. Po naszej stronie porozumienie podpisali Starosta Andrzej Nowicki i Wicestarosta Marek Wysocki.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z GRUZINAMI

Przebywająca od 5 maja w gminie Orzysz delegacja samorządu Gori - gruzińskiej jednostki samorządu terytorialnego – z Merem Davidem Oniashvillem w swoim napiętym grafiku znalazła również czas na wizytę w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Wymiana doświadczeń, umowa partnerska oraz przyszłe możliwości współpracy w świetle aplikowania Gruzji do Unii Europejskiej były najważniejszymi tematami poruszanymi w trakcie wizyty siedmioosobowej delegacji gruzińskiej w gminie Orzysz i Powiecie Piskim. W sobotę, 9 maja delegacja gruzińska odwiedziła między innymi SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu, po którym zagranicznych gości oprowadzał Marek Skarzyński – Dyrektor Szpitala pokazując efekt ostatnich inwestycji zrealizowanych m.in. z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Następnie, delegacja odbyła krótką wizytę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, po którym gruzińskich samorządowców oprowadził Marek Wysocki – Wicestarosta Piski. Przy okazji wizyty w siedzibie starostwa, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, obok przedstawienia ogólnych zasad funkcjonowania samorządu powiatowego, przedstawił korzyści wypływające z korzystania z funduszy UE na przykładzie stadionu przy LO w Piszu, obok którego w niedalekiej przyszłości powstanie boisko wielofunkcyjne również dzięki wsparciu środków unijnych. Na zakończenie wizyty w instytucjach Powiatu Piskiego delegacja z Gori obejrzała kolejny obiekt powiatowy, który powstał dzięki dofinansowaniu z UE – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu.

Stopa bezrobocia 26,3%

Podczas XVII sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się w 28 kwietnia, Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, w którym szczególny nacisk położono na realizację projektów z wykorzystaniem środków pozabudżetowych. Pomimo tego, iż miniony rok przyniósł zmniejszenie środków na przeciwdziałania i zwalczanie skutków bezrobocia, Marcin Kamiński – Dyrektor PUP w Piszu poinformował Radnych, iż w ostatnim kwartale poziom bezrobocia wyniósł 26,3%. Oznacza to, że Powiat Piski znalazł się poza niechlubnym podium powiatów z najwyższym poziomem bezrobocia. Obecnie trzy pierwsze miejsca przypadają powiatom: szydłowiecki – 31,5%, kętrzyński – 27,4% i braniewski – 27,3%. W okresie, za który przestawiono sprawozdanie PUP, stopa bezrobocia w województwie Warmińsko-Mazurskim wyniosła 16,5% a w skali całego kraju 10,3%.


Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości