You are herePunkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


By damian.olszynski - Posted on 20 październik 2016

Starosta Piski informuje, że Mieszkańcy Powiatu Piskiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 294; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 oraz z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086) nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Na terenie powiatu piskiego w 2020 roku działają dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa:

  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Piszu zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.
    W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokacką z siedzibą w Białymstoku.

  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zlokalizowany w Białej Piskiej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. H. Sienkiewicza 16 (budynek sali gimnastycznej).
    W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja. Punkt prowadzony jest przez Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie na podstawie umowy z Powiatem Piskim.U W A G A !!!


W związku ze stanem epidemii koronawirusa poszerzono krąg osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej. Znowelizowane zapisy ustawy przewidują, że od 16 maja 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.Obecnie, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 zmieniono zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarządzeniem Starosty zawieszono bezpośrednie udzielanie porad wprowadzając tryb udzielania porad na odległość (drogą e-mailową lub telefoniczną).

Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w odnośniku:
http://powiat.pisz.pl/?q=artykuly-nieodp-atna-pomoc-prawna-i-nieodp-atne...


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe