You are hereGOSPODARKA

GOSPODARKA


Bezpłatne spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza Państwa 15 maja 2018 r. o godzinie 10.00 na bezpłatne spotkanie informacyjne do Urzędu Miejskiego w Piszu,  ul. Gizewiusza 5, sala konferencyjna.

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW NA SPOTKANIE pt. ,,Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia’’.

Pragniemy poinformować Państwa, że Starosta Piski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu wraz z Piskim Towarzystwem Gospodarczym  w Piszu w dniu 23 sierpnia 2017 r. organizują spotkanie pt.: ,,Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia’’. Spotkanie odbędzie się w Hotelu nad Pisą  w Piszu, przy ul. Ratuszowej 13, w godzinach 10.00 - 13.30.

SAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA NA WARMII I MAZURACH

- Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania – tymi między innymi słowami Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podkreślił rolę sołtysów w obecnych czasach podczas obchodów Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach.
Wojewódzkie święto sołtysów odbyło się 3 marca w Centrum Kongresowo- Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie. W trakcie uroczystości Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczył wyróżnienia sołtysom angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych, inicjujących działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost aktywności turystycznej na obszarach wiejskich, realizowane w ramach różnych konkursów, jak np. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” czy „Eko – sołectwo”. Miło jest nam poinformować, iż w gronie 33 wyróżnionych sołtysów znalazła się również Pani Natalia Kowalewska – Sołtys sołectwa Łupki.

SPOTKANIE INFORMACYJNE O MOŻLIWOŚĆI OTRZYMANIA GRANTU

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o możliwościach otrzymania grantu na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.28 grudnia 2016 r., godz. 9.00 – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, II p.)


LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 20.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań:przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.

2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań:w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań:w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych.

Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie grantu. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami  o naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.Powiatowa Rada Rynku Pracy

700 nowych miejsc pracy w 2015 roku i stopa bezrobocia na poziomie 21% - czyli pozytywne zmiany na lokalnym rynku pracy w Powiecie Piskim.


Środa z funduszami

Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne  z cyklu  „Środa z funduszami”,  w szczególności  pracowników MŚP i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

FaniPay – pierwszy w Polsce serwis płatności online dla NGO

Fundacja FaniMani wprowadza nową usługę FaniPay – pierwszy w Polsce serwis płatności dedykowany trzeciemu sektorowi. Dzięki temu rozwiązaniu każda zarejestrowana w KRS fundacja czy stowarzyszenie będzie mogła zbierać darowizny online w niezwykle łatwy sposób, bez wypełniania zbędnych formalności.

Spotkanie informacyjne „Dotacje oraz fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku we współpracy z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.

Dotacje oraz fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców


NIEODPŁATNE DZIAŁANIA DORADCZE W WFOŚiGW W OLSZTYNIE

Logo wfosigw olsztyn

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie rozpoczyna realizację Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

W związku z tym, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie, podobnie jak Instytucje w pozostałych 15 województwach, inicjuje system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Zespół Doradców Energetycznych udziela nieodpłatne usługi w zakresie działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, skierowane do: sektora publicznego - w tym gmin, przedsiębiorstw i sektora mieszkaniowego - w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Przedmiotowy Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z jego osią priorytetową "Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

SPOTKANIE HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO

Pierwszy kwartał w kalendarzu hodowców bydła mlecznego nieodzownie wiąże się z podsumowaniem minionego roku, wyznaczeniem kierunków działań oraz wskazaniu potencjalnych trendów na rynku produktów mlecznych. W tym zakresie, 26 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu miało miejsce zebranie rejonowe Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, która w rejonie działania zakładu Mrągowo skupia 1600 hodowców. W zebranie poprowadzonym przez Marcina Piwowarczyka – Dyrektora ZPM Mrągowo, który jest również Radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, uczestniczył między innymi Marek Wysocki – Wicestarosta Piski. Spotkanie poświęcone było dotychczasowej współpracy producentów mleka z mrągowskim zakładem przetwórczym oraz planowanym działaniom rozwojowym w najbliższych latach.

Klauzula o RODO