You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


Transplantacja to też leczenie

Obecnie przeszczep jest jedną z metod leczenia, która pozwala uratować życie wielu osobom. Jednak nadal liczni pacjenci umierają z powodu braku narządów do transplantacji, a nie jeden raz jest to jedyna metoda leczenia chorób schyłkowych niewydolności narządów, kiedy żadne leki i operacje nie są już w stanie pomóc. Jeśli ktoś decyduje się oddać cząstkę siebie po śmierci, wystarczy wypełnić deklarację woli i powiadomić rodzinę.


Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864N Monety – Zdedy

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864N od DW Nr 667 - Monety – Zdedy od km 0+003,35 do km 1+515” Realizacja inwestycji, objęta jest dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Powiat Piski na II miejscu w kraju

Podczas XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyły się w dniach 22 – 23 września bieżącego roku w Katowicach, miała miejsce Gala Inwestorów Samorządowych, w trakcie której ogłoszone zostały rankingi pisma samorządu terytorialnego Wspólnota. W kategorii „Wykorzystanie funduszy UE w projekty społeczne – inwestycje” Powiat Piski zajął drugą lokatę. Nagrodę w imieniu samorządu powiatowego odebrał Andrzej Nowicki – Starosta Piski.

Stan dróg powiatowych

Kolejne obrady Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności i Drogownictwa, które odbyły się w piątek, 23 września, przeniosły jej członków w teren. Radni zapoznali się z obecnym stanem wybranych dróg Powiatu Piskiego, oraz sprawdzili trwałość dotychczasowych działań i drogi wytypowane do kolejnych inwestycji.


Rowerem (NIE)bezpiecznie

Powiatowa Koalicja dla Zdrowia oraz Starostwo Powiatowe w Piszu i Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym kolejny raz unaocznili czym może skończyć się wycieczka rowerowa na trasie Pisz – Ruciane Nida. Kierowców przed wyprzedzaniem kolumny rowerzystów powstrzymywała jedynie obecność policyjnej asysty. Rajd rowerowy, który odbył się w czwartek, 22 września, pokazał tym samym, że pomimo malowniczych terenów sprzyjających turystyce rowerowej poruszanie się po drogach ziemi piskiej nie jest dla rowerzystów jedynie przyjemnością.


POWIATOWE OBCHODY DNIA SYBIRAKA


 Fot.: www.pisz.wm.pl
(...) "I myśmy szli i szli - dziesiątkowani!
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg...
I przez Ludową przeszliśmy - niepokonani
Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!!!"

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dzień 17 września ustanowił Dniem Sybiraka. Święto upamiętnia tragiczne losy tysięcy Polaków wywiezionych w głąb Rosji po wybuchu II wojny światowej.


Spotkanie Informacyjne Programu „EUROPA DLA OBYWATELI” 2014-2020

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu 27 września w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.