You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


Rada Powiatu przyjęła uchwałę o zamiarze likwidacji internatu

Rada Powiatu Piskiego w dniu 24 lutego 2005 r. przyjęła Uchwałę nr XXVIII/173/05 w sprawie : zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu.

12 lutego w Starostwie Powiatowym odbyła się II Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele poszczególnych organizacji pozarządowych, starosta piski, radni powiatu.

ZAPROSZENIE

Nieformalna grupa wolontariuszy „Omtari” oraz Młodzieżowe Centrum Wolontariatu zapraszają.....

Bal Karnawałowy zorganizowany przez "Omtari"

W dniu 2 lutego 2005 roku wolontariusze z nieformalnej grupy "Omtari" działającej przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu, zorganizowali wychowankom Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach oraz uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu Bal Karnawałowy.

II Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych [...]

Otwarcie "Mostu Jana"

26 stycznia b.r. odbyło się uroczyste otwarcie "Mostu Jana" w Dziadowie.

Ku pamięci ofiar kataklizmu w Azji Południowo - Wschodniej

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Piszu pragną złożyć wyrazy głębokiego i szczerego współczucia wszystkim rodzinom ofiar kataklizmu.

Roztrzygnięcie Konkursu

Zarząd Powiatu Pisz informuje, iż w dniu 08 grudnia b.r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu w roku 2004 ...

Uwaga Studenici i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych !!! Rekrutacje wniosków o stypendia !!!

Zarząd Powiatu w Piszu, ogłasza rekrutacje wniosków o stypendia [...]

Otwarcie sali komputerowej w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łupkach

W dniu 18 listopada odbyło się otwarcie sali komputerowej w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łupkach.