You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


Konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu w roku 2004

ZARZĄD POWIATU W PISZU działając na podstawie Rozdziału II Uchwały Nr XVII/98/04 Rady Powiatu w Piszu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia, Program Współpracy na rok 2004 Powiatu Pisz z "Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego"

UWAGA KIEROWCY !!!!!!!!!!

Propozycja zmiany organizacji ruchu......

UWAGA MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY! - szkolenie "Psychologiczne aspekty zarządzania firmą"

Istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia "Psychologiczne aspekty zarządzania firmą".

Powiatowy program ochrony środowiska

Zarząd Powiatu ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001roku został zobowiązany do opracowania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i przedłożenia go Radzie Powiatu do uchwalenia. Co dwa lata zgodnie z artykułem 18 wyżej wymienionej ustawy Zarząd Powiatu sporządza raporty z jego realizacji. Opracowanie tego Programu jest realizacją polityki ekologicznej państwa oraz Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska.

Wioski o dofinansowanie nauki !!! - Uwaga młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), mającego na celu „Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałania marginalizacji niektórych obszarów”, realizowane będzie przez powiat piski m.in. działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uwaga zmiana terminu szkolenia

UWAGA MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY ZMIANA TERMINU SZKOLENIA !!! ...

Nagroda dla Wojciecha Kassa

Pan Wojciech Kass Dyrektor Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu otrzymał nagrodę ...

"Cała Polska czyta dzieciom"

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób - czytajmy dzieciom! - takim hasłem, fundacja ABC XII, zachęca nas do wspólnego czytania książek. W dniach 1-6 czerwca nasze miasto przystępuje do ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom"

Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych

8 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyła się Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego, której organizatorami było starostwo, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Konferencja Organizacji Pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Piszu zaprasza na Konferencję Plenarną Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego.