You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


POWIATOWE ELIMINACJE OLIMPIADY OC

Powiatowe eliminacje XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, które odbyły się 16 lutego tego roku w Starostwie Powiatowym w Piszu pokazały, iż młodzież ze szkół powiatowych dysponuje doskonała wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną w zakresie szeroko rozumianej obrony cywilnej.


W tegorocznych eliminacjach uczestniczyło 10 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych reprezentujących szkoły:


- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu,
- Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
- I Liceum Ogólnokształcące w Piszu.

XXVII SESJA RADY POWIATU PISZ

fot. Archiwum prywatne

Sprawy związane z powiatowym systemem oświaty zdominowały posiedzenie Rady Powiatu Pisz, które miało miejsce w środę, 15 lutego. Obok ciekawego i innowacyjnego projektu, który będzie realizowany w Zespole Szkól Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu Radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.
Z jednomyślną aprobatą Rady spotkał się projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w ZSZ w Piszu w partnerstwie z warszawską Fundacją Edukacji i Dialogu PRO CIVIS projektu pn.” Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”. Powyższy projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Projekt, którego realizacja rozpocznie się 1 marca, doszedł do skutku dzięki podpisanej w grudniu 2016 r. umowie pomiędzy Fundacją a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

AMERYKAŃSKI REKONESANS W POWIECIE PISKIM

W związku ze zbliżającą się dyslokacją kontyngentu sił NATO na teren Polski, w tym na teren Powiatu Piskiego, we wtorek, 7 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkania robocze z przedstawicielami amerykańskiego Civil Affairs – jednostki odpowiedzialnej za szeroko pojęte kontakty z ludnością cywilną.

W spotkaniu roboczym obok kapitana Thomas’a Opalak z USA Civil Affairs stojącego na czele delegacji amerykańskiej oraz majora Wojciecha Zaborowskiego z Jednostki Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NFIU) uczestniczyli Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, młodszy inspektor Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji w Piszu, major Tomasz Jakubczyk – Komendant Wydziału Żandarmerii w Bemowie Piskim, Jan Alicki - Członek Zarządu Powiatu Piskiego, Tadeusz Wysocki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piszu, Edyta Polak – Sekretarz Powiatu Piskiego, Beata Sokołowska z Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Promocji. W spotkaniu uczestniczyli także komendanci komisariatów policji w Białej Piskiej oraz Orzyszu, na których terenie stacjonować będą wojska NATO – komisarz Grzegorz Kobeszko i podkomisarz Artur Modzelewski.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY.

 

Masz firmę, jesteś pracodawcą? Chcesz zdobyć środki na podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i pracowników? Skorzystaj ze wsparcia Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór rusza już 1 lutego 2017 roku.

 

Środkami finansowymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Piszu. Dają one pracodawcom niecodzienne szanse na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, lub kompetencji zatrudnionych pracowników. Pracodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w wysokości nawet 100% kosztów szkolenia. Dzięki wsparciu z KFS pracownicy wzmacniają swoją pozycję nie tylko w firmie, ale przede wszystkim na rynku pracy i nie muszą martwić się o przyszłość swojego zatrudnienia. Pracodawcy zyskują tym sposobem nową, lepszą jakość funkcjonowania firmy, dostosowaną do obecnych wymagań konkurencyjnej gospodarki.

XXV sesja Rady Powiatu Pisz

Ostatnia w 2016 roku sesja Rady Powiatu Pisz przyniosła uchwalenie jednego z podstawowych dokumentów w zakresie funkcjonowania Powiatu Piskiego – Uchwały Budżetowej. Tym samym wiadomo już jakich inwestycji można spodziewać się w 2017 roku.


Koniec prac wraz z końcem roku

Pomimo przedświątecznego okresu na drogach Powiatu Piskiego trwały ostatnie prace związane  z realizacją przyjętych na 2016 r. działań inwestycyjnych.


Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Piskiego

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Piski będzie realizował ponownie od 1 stycznia 2017 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji

Dobiega końca realizacja projektu „Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji”.  Ta trwająca 2 lata inicjatywa Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie dała jego uczestnikom możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką. Podczas sześciotygodniowego pobytu uczniowie kierunku technik leśnik zmierzyli się z realnymi warunkami pracy, wymogami stawianymi przez francuskiego pracodawcę podczas wykonywania zajęć  z zakresu nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli i ochrony lasu.


PARTNERSTWO Z GMINĄ GORI

Powiat Piski gościł delegację gruzińskiego Miasta Gori. Wizyta  w piskim starostwie odbyła się  8 grudnia i dotyczyła podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Gori  a Powiatem Piskim. Oficjalnego podpisania porozumienia dokonali: ze strony gruzińskiej- Burmistrz Gminy Gori David Oniashvili oraz Naczelnik Wydziału Kultury Arsen Azaladze , ze strony naszego powiatu- Starosta Andrzej Nowicki oraz Wicestarosta Marek Wysocki.


Informacja Komisji Grantowej

Komisja Grantowa zaprezentowała LISTĘ RANKINGOWĄ OFERT złożonych w ramach OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2017.


Do dofinansowania zarekomendowana została oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów:


LISTA RANKINGOWA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2017.


Numer OfertyNazwa OferentaLiczba Punktów
Oferta Nr 1Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego JACY-TACY54
Oferta Nr 2Fundacja TOGATUS PRO BONO56
Oferta Nr 3Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" 61
Oferta Nr 4Stowarzyszenie "Pozwólmy Żyć" im. Mariusza Krzykowskiego58


Załącznik: Decyzja Zarządu Powiatu Pisz o wyborze oferty