You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


Kolędnicy przybyli głosić dobrą nowinę do Starostwa Powiatowego w Piszu.

Doskonale przygotowany spektakl dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu wprowadził wszystkich pracowników w pozytywny, świąteczny nastrój. Dzieci pod opieką Doroty Stasik przygotowały specjalne stroje, pieśni kolędowe i zaprezentowały scenki ważnych wydarzeń biblijnych. Na zakończenie Kolędnicy złożyli wszystkim serdeczne życzenia i wręczyli kartkę świąteczną Staroście Andrzejowi Nowickiemu.Realizacja programu z zakresu kompleksowego wsparcia rodzin

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach informuje o rozpoczęciu realizacji programu z zakresu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie:Kampania „BIAŁA WSTĄŻKA”-stop przemocy wobec kobiet

Kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” odbywa się w Piszu już po raz piąty. To akcja mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet, a skierowana jest przede wszystkim do mężczyzn. Od 25 listopada do 10 grudnia 2017r. realizowane są przez Centrum działania w ramach Kampanii.

Rola pracodawcy w profilaktyce chorób zakaźnych

Profilaktyka chorób odkleszczowych w miejscu pracy to temat przewodni konferencji skierowanej do przedstawicieli pracodawców z całego województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się 29 listopada 2017 r.  w Piszu. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat możliwości zapewnienia ochrony przed chorobami odkleszczowymi tym grupom zawodowym, dla których stanowią one największe, realne zagrożenie. Wśród licznych drobnoustrojów przenoszonych przez kleszcze najistotniejsza jest borelioza, która jest najczęstszą zakaźną chorobą zawodową w Polsce oraz wirus kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) powodujący niesprawność neurologiczną. Schorzenia te często wiążą się z długotrwałą rehabilitacją i niezdolnością do pracy. Grupą najbardziej narażoną na ryzyko zakażania są pracownicy leśni, służby mundurowe, straż graniczna, pracownicy zieleni miejskiej oraz rolnicy. Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze wymaga od pracodawcy działań wielokierunkowych. Przedsięwzięcie to powinno obejmować działania edukacyjne: informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego, organizowanie pierwszej pomocy przedmedycznej, wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej oraz realizację szczepień profilaktycznych. Badania dowodzą, że prawidłowo prowadzone szczepienia przeciwko KZM powodują u 98% szczepionych trwałą odporność. Szczepienia, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają więc wymierne korzyści ekonomiczne wynikające ze skutecznej profilaktyki.

Wycieczka edukacyjna uczniów ZSO w Orzyszu do Olsztyna w ramach projektu "Informatyczne zielone garnizony"

Pod patronatem Ministerstwo Obrony Narodowej W 12 szkołach na terenie kraju stworzono innowacyjne klasy mistrzostwa informatycznego, wprowadzono do szkół nowatorskie rozwiązania  w zakresie nauczania informatyki z uwzględnieniem obrony cybernetycznej. Liceum Ogólnokształcące  w Orzyszu bierze udział w tym projekcie. Celem projektu w naszej szkole jest przygotowanie informatyków - specjalistów na potrzeby wojska oraz środowiska cywilnego w zakresie obrony cybernetycznej,  robotyki i automatyki.

Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Powiatu Piskiego

Z inicjatywy Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy  w Piszu w dniu 24 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie  z przedsiębiorcami  z terenu naszego powiatu. Obok prezentacji dotyczących możliwości rozwoju sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw przedstawiciele powiatu oraz gminy Szczytno zaprezentowali korzyści wynikające  z „Szczycieńskiej Karty Seniora 60 plus”.

Zabłocone nawierzchnie dróg

W ostatnim okresie nasiliły się zgłoszenia o silnie zabłoconych nawierzchniach  i oczekiwania, aby rozwiązaniem "brudnego problemu" zajęły się wyłącznie zarządcy dróg. Jednak ustawodawca rozkłada tą odpowiedzialność również na inne podmioty. Zanim przeanalizujemy ten aspekt, chciałbym przedstawić przyczyny tego dokuczliwego zjawiska.

Klauzula o RODO