You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


Sesja Rady Powiatu Pisz

XXXIX sesja Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 29 marca bieżącego roku obok zaplanowanego uprzednio porządku obrad przyniosła dodatkową uchwałę. Na wniosek Andrzeja Nowickiego – Starosty Powiatu Piskiego porządek obrad został uzupełniony o uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planów dofinansowania spełnienia zadań przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Galeria Żywych Obrazów - VII edycja

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu już po raz siódmy zaprosili gości do "Galerii Żywych Obrazów". Za pomocą strojów, rekwizytów &nbap;i&nbap;tła starali się oddać klimat znanych, i mniej znanych, dzieł sztuki. Działania te doskonale wpisują się  w projekt Edukacji Globalnej realizowanej  w naszej szkole.

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim już wkrótce

Kolejne posiedzenie utworzonego 5 lipca 2017 r. Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej przybliżyło zakończenie prac nad stworzeniem Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim. Posiedzenie, które miało miejsce 22 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu poświęcone było przede wszystkim pracom końcowym nad w/w Programem oraz wstępnym podsumowaniom w zakresie przeprowadzonych prac.

X Konkurs Umiejętności Leśnych

W czwartek, 8 marca miała miejsce uroczysta inauguracja X Konkursu Umiejętności Leśnych im. Wacława Jatczaka. W otwarciu dwudniowych zmagań w zakresie umiejętności leśnych uczestniczyli między innymi: Jerzy Wojciech Małecki – Poseł na Sejm RP, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, Marek Ziółkowski – Członek Zarządu Powiatu Piskiego, Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz, Przemysław Leszek Ronkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pisz oraz Marcin Kamiński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.
Inauguracja leśnych zmagań była doskonałą okazją do uroczystego otwarcia nowej pracowni  w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – symulatora prac leśnych.

POWIATOWE ELIMINACJE OLIMPIADY WIEDZY O OC

W dniu 20 lutego, w piskim starostwie, odbyły się powiatowe eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy  o Obronie Cywilnej. W konkursie udział wzięły dwuosobowe zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne  z terenu powiatu piskiego, tj.:

POWIAT PISKI WYRÓŻNIONY!

„Samorząd Równych Szans” to organizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz PFRON ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób  z niepełnosprawnościami. W konkursie wzięły udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami  w życiu lokalnych społeczności.

„Integracyjny Grill” dla rodzin zastępczych w Leśniczówce Kulik pod patronatem Starosty Powiatu Piskiego Pana Andrzeja Nowickiego.

17 lutego 2018r. odbył się Grill Integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu powiatu piskiego w malowniczym miejscu w Leśniczówce Kulik położonej niedaleko Pisza. Organizatorem integracyjnego spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu. Spotkanie dla rodzin zastępczych odbyło się pod patronatem Starosty Powiatu Piskiego Pana Andrzeja Nowickiego.

Przemoc w rodzinie, szkole i środowisku

W dniu 08.02.2018r. pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu przeprowadził na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży  z klas pierwszych nt. "Przemoc w rodzinie, szkole i środowisku”.

Klauzula o RODO