You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


Przebudowa drogi Pisz - Wiartel

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że zostały rozpoczęte roboty budowlane związane  z realizacją inwestycji pod nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz
od km 33+750 do km 38+247,10 wraz z przebudową ścieżki rowerowej
od km 38+247,10 do km 38+750,40”


Bezpłatne Badania Mammograficzne

Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 20 kwietnia 2018 r. w godz. 09:00 - 17:00 na Placu Daszyńskiego w Piszu.
W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszamy mieszkanki Pisza i okolic do wzięcia udziału w BEZPŁATNEJ mammografii. Badania adresowane są do kobiet w wieku 50-69 lat*.

Pamięci zasłużonego Piszanina

„Pomnik powstał w celu upamiętnienia wspaniałego lekarza, przyjaciela dzieci jako wzorca osobowego  w służbie drugiemu człowiekowi.”
Uroczystości związane z upamiętnieniem zasłużonego, wielkiego Piszanina miały miejsce w piątek,  6 kwietnia, w wigilię urodzin doktora Władysława Klementowskiego. Prolog odsłonięcia pomnika miał miejsce w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 położonej przy ulicy Władysława Klementowskiego. Bogaty oraz różnorodny program artystyczny przygotowany przez uczniów  SP Nr 1 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

Sesja Rady Powiatu Pisz

XXXIX sesja Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 29 marca bieżącego roku obok zaplanowanego uprzednio porządku obrad przyniosła dodatkową uchwałę. Na wniosek Andrzeja Nowickiego – Starosty Powiatu Piskiego porządek obrad został uzupełniony o uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planów dofinansowania spełnienia zadań przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Galeria Żywych Obrazów - VII edycja

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu już po raz siódmy zaprosili gości do "Galerii Żywych Obrazów". Za pomocą strojów, rekwizytów &nbap;i&nbap;tła starali się oddać klimat znanych, i mniej znanych, dzieł sztuki. Działania te doskonale wpisują się  w projekt Edukacji Globalnej realizowanej  w naszej szkole.

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim już wkrótce

Kolejne posiedzenie utworzonego 5 lipca 2017 r. Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej przybliżyło zakończenie prac nad stworzeniem Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim. Posiedzenie, które miało miejsce 22 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu poświęcone było przede wszystkim pracom końcowym nad w/w Programem oraz wstępnym podsumowaniom w zakresie przeprowadzonych prac.

X Konkurs Umiejętności Leśnych

W czwartek, 8 marca miała miejsce uroczysta inauguracja X Konkursu Umiejętności Leśnych im. Wacława Jatczaka. W otwarciu dwudniowych zmagań w zakresie umiejętności leśnych uczestniczyli między innymi: Jerzy Wojciech Małecki – Poseł na Sejm RP, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, Marek Ziółkowski – Członek Zarządu Powiatu Piskiego, Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz, Przemysław Leszek Ronkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pisz oraz Marcin Kamiński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.
Inauguracja leśnych zmagań była doskonałą okazją do uroczystego otwarcia nowej pracowni  w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – symulatora prac leśnych.

POWIATOWE ELIMINACJE OLIMPIADY WIEDZY O OC

W dniu 20 lutego, w piskim starostwie, odbyły się powiatowe eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy  o Obronie Cywilnej. W konkursie udział wzięły dwuosobowe zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne  z terenu powiatu piskiego, tj.: