You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


Policja w Piszu podsumowała miniony rok

Marek Wysocki – Wicestarosta Piski wraz z dr Waldemarem Brendą – Członkiem Zarządu Powiatu w Piszu uczestniczyli w rocznej odprawie Komendanta Powiatowego Policji  w Piszu, która miała miejsce  w piątek, 8 lutego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

W tym roku przypada 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia. To święto upamiętniające początek polskich służb zatrudnienia nawiązujące do podpisania 27 stycznia 1919 roku dekretu  o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami przez Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego. Podpisanie tego aktu uznaje się za początek polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

Wspólnie dla lokalnej społeczności

Trzy projekty, zrealizowane wspólnie przez Powiat Piski oraz instytucje rządowe zostały oficjalnie zakończone  i przekazane do użytku we wtorek, 5 lutego. W ceremoniach związanych z tymi wydarzeniami uczestniczyli między innymi Jerzy Wojciech Małecki – Poseł na Sejm RP, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Krzysztof Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, Waldemar Brenda i Jan Alicki – Członkowie Zarządu Powiatu Piskiego oraz Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz wraz  z Radnymi.

Kurs z zakresu obsługi wysokospecjalistycznych maszyn typu Harwester.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim

 

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy zgodę na realizację dodatkowej edycji kursu umiejętności zawodowych  z zakresu obsługi wysokospecjalistycznych maszyn typu Harwester. Podobnie jak poprzednio, kurs obejmować będzie część teoretyczną z uzyskaniem kwalifikacji do obsługi urządzeń transportu bliskiego potwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz praktyczną składającą się z ćwiczeń na symulatorze jak i samym harwesterze w naturalnych warunkach pracy.

OWES EŁK zaprasza na szkolenia otwarte

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na cykl dwóch jednodniowych szkoleń otwartych.

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

100 dni do matury

Doskonały nastrój, świetna zabawa, doborowe towarzystwo – jak co roku te właśnie reguły i zasady obowiązywały na balach maturalnych, które wyznaczają wyjście na ostatnią prostą przed egzaminem dojrzałości.

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  w 2019 r. zdominowała kwestia przedłożonej prze Powiatowy Urząd Pracy  w Piszu propozycji podziału środków Funduszu Pracy, przyznanych Powiatowi Piskiemu „algorytmem” na 2019 r.. Przedstawiony przez Marcina Kamińskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Piszu projekt podziału środków spotkał się z pozytywną opinią Rady.

V Sesja Rady Powiatu Pisz VI Kadencji - 17.01.2019 zapis audio-videoNiniejszym mamy przyjemność udostępnić Państwu zapis V Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w wersji offline. Jest to dokładny zapis obrad sesji z dnia 17.01.2019

Sesje Rady Powiatu Pisz - transmisje on-line i archiwalne

Mamy przyjemność udostępnić państwu możliwość uczestniczenia w sesjach Rady Powiatu w Piszu na żywo, dzięki transmisji on-line, która znajduje się pod adresem:

Transmisja z obrad sesji

Jednocześnie pragniemy poinformować, że pod wskazanym adresem znajdują się również archiwalne nagrania z obrad sesji Rady Powiatu.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim

 

Zapraszamy osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV) realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz