You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


Sesje Rady Powiatu Pisz - transmisje on-line i archiwalne sticky icon

Mamy przyjemność udostępnić państwu możliwość uczestniczenia w sesjach Rady Powiatu w Piszu na żywo, dzięki transmisji on-line, która znajduje się pod adresem:

Transmisja z obrad sesji

Jednocześnie pragniemy poinformować, że pod wskazanym adresem znajdują się również archiwalne nagrania z obrad sesji Rady Powiatu.

Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób niepełnosprawnych w formie rozmowy telefonicznej !!!!

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego powiatu oraz z ograniczeniem  w bezpośredniej obsłudze klienta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informujemy, że od dnia 19 czerwca 2020r., istnieje możliwość uzyskania pomocy  w postaci specjalistycznego poradnictwa oraz pomocy  w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Piskiego. Wsparcia w formie rozmowy telefonicznej udziela w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu , tj. 7.30-15.30


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Nadzór nad działalnością Wydziału sprawuje inż. LESZEK BOGDANOWICZ


godziny pracy Wydziału: 08.00-14.00


DANE KONTAKTOWE, ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW:


 • sekretariat:
  (087) 425-47-11

 • prawo jazdy, świadectwa kwalifikacji:
  (087) 425-47-12

 • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, wydawanie zezwoleń na wykonywanie badań technicznych pojazdów:
  (087) 425-47-13

 • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów, prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców:
  (087) 425-47-14Elektroniczna skrzynka podawcza systemu POJAZD i KIEROWCA


Wnioski w sprawie rejestracji pojazdów oraz wnioski na prawo jazdy składać można za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu POJAZD i KIEROWCA na platformie PWPW:
UWAGA: Wnioski za pośrednictwem skrzynki podawczej składać mogą osoby posiadające PROFIL ZAUFANY BĄDŹ PODPIS ELEKTRONICZNY

Zakres i warunki świadczenia usług


SKRZYNKA PODAWCZA
WNIOSKI I WZORY DRUKÓW OPŁAT


Wnioski do pobrania oraz wzory druków opłat, w tym numery kont bankowych, na które należy uiszczać poszczególne opłaty:


PRZEJDŹ
STATUS DOWODU REJESTRACYJNEGO


Aby sprawdzić status należy podać: numer Rejestracyjny oraz ostatnie 5 znaków nadwozia (VIN)SPRAWDŹ STATUSU W A G A !!!


Rejestracja pojazdów zakupionych lub zbytych w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. została wydłużona do 180 dni. Oznacza to, że mieszkańcy mają teraz około pół roku na rejestrację pojazdu używanego, sprowadzonego z innego państwa Unii Europejskiej oraz zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie Polski.

NOWE TERMINY DLA WYDAWANIA PRAW JAZDY
W okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii od dnia ogłoszenia tego stanu zawiesza się wykonywanie obowiązków dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, podlegających badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii kierowcy będą mieli 60 dni na wymianę prawa jazdy z kodem „95” dla kierowców zawodowych oraz wymianę zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
Warszawa, 24.02.2020 r.


W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

XVI sesja Rady Powiatu Pisz

Aktualna sytuacja kadrowa i finansowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, przygotowanie Starostwa Powiatowego  w Piszu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2020 oraz przebieg Drogi Krajowej Nr 16 zdominowały obrady XVI sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się w czwartek, 30 stycznia br.

Obecny na sesji Marek Skarzyński – Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu charakteryzując kondycję piskiego szpitala wskazał, iż aktualnie, zawarte kontrakty zarówno roczne jak i trzyletnie zapewniają zdolność pracy wszystkich kluczowych specjalistów, a tym samym oddziałów szpitalnych. Obecnie  w najtrudniejszej sytuacji kadrowej znajduje się Oddział Ratunkowy, który wymaga pilnego wsparcia kadrowego.  W trakcie sesji poruszony został także temat epidemii jaka ma miejsce w Chinach i ewentualnego hospitalizowania pacjentów  w razie podejrzeń o zarażenie koronawirusem. Dyrektor Marek Skarzyński poinformował, iż dla województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazanym do hospitalizacji pacjentów podejrzewanych o kontakt z koronawirusem jest szpital  w Gdańsku. Natomiast SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu dysponuje dwoma łóżkami spełniającymi standardy w zakresie izolowania pacjentów znajdującymi się na Oddziale Zakaźnym.Inwestycje drogowe w Powiecie Piskim

W 2019 roku Powiat Piski przeznaczył blisko 14 mln zł na zadania inwestycyjne oraz remontowe w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Zaplanowane działania zostały zrealizowane niemal  w 100%. Część zadań będzie kontynuowanych zgodnie z planem  w roku bieżącym. Oznacza to, jak wskazuje Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki, iż podjęte przez Powiat Piski zobowiązania w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej zostaną wykonane do czerwca bieżącego roku w całości.KONFERENCJA "FORMY WSPARCIA I ROZWOJU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POWIECIE PISKIM"

W piątek, 13 grudnia, mieliśmy przyjemność gościć  w Ośrodku panią Martę Brzozowską z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji - ambasadorkę neurodydaktyki, tutora  i pedagoga, która poprowadziła wykład ph "Neurony lustrzane i wartości relacji".

Przed wykładem, pani dyrektor Ewa Ryzińska zaprezentowała formy terapii i inne działania służące rozwojowi osób  z niepełnosprawnością prowadzone  w Ośrodku.13 grudnia 2019r. w Piszu.

W piątkowe popołudnie 13 grudnia 2019r. pod Pomnikiem Wolności w Piszu spotkali się mieszkańcy miasta, aby w ten sposób oddać hołd ofiarom stanu wojennego. Stan wojenny został wprowadzony w 1981r. przez władze PRL  w celu zdławienia niezależnego ruchu związkowego „Solidarności”. Był to pierwszy tak masowy zryw wolnościowy w tej części Europy, która była podporządkowana komunistycznemu Związkowi Sowieckiemu.

Po krótkiej modlitwie i kilku słowach wprowadzenia wygłoszonych przez posła Jerzego Małeckiego i reprezentującego Zarząd Powiatu Piskiego  dr. Waldemara Brendę, zebrani ułożyli zapalone znicze w kształt krzyża. W ten sposób nawiązano do tradycji, przypomnianej w ubiegłym roku przez IPN podczas centralnych uroczystości na pl. Piłsudskiego w Warszawie. W 1982 r. na pamiątkę "papieskiego krzyża" Polacy w taki kształt układali kwiaty na ówczesnym pl. Zwycięstwa, co wywoływało wrogą reakcję komunistycznej władzy i nawet czasowe zamknięcie tej części Warszawy przed mieszkańcami. Następnie uczestnicy piskiego upamiętnienia ofiar stanu wojennego udali się do I Liceum Ogólnokształcącego. Od kilku już lat w „Starym Ogólniaku”  z inicjatywy społecznej organizowane były uroczyste wieczornice poświęcone wydarzeniom z grudnia 1981r. Tym razem zamiast wieczornicy zaplanowano debatę pt. "Patriotyzm. Między tradycją a nowoczesnością". Idea debaty na temat patriotyzmu zrodziła się kilka tygodni temu podczas otwarcia wystawy  o historii Policji w Starostwie Powiatowym, gdy krótka rozmowa  z komendantem Komendy Powiatowej Policji mł.insp. Marcinem Kubasem na temat złożoności pojęcia patriotyzm, zaowocowała takim właśnie pomysłem."Dusza Mazur" - XV Jubileuszowa Gala

12 grudnia 2019 r. w Domu Kultury w Rucianem- Nidzie odbyła się jubileuszowa XV Wielka Gala „Dusza Mazur” pod hasłem „By nie zabrakło miłości”. Tradycyjnie zaproszonych gości powitali pasjonaci gry na rogu, miłośnicy muzyki myśliwskiej, młodzi sygnaliści  z Zespołu Szkół Leśnym w Rucianem- Nidzie. A swoją obecnością uroczystość zaszczycił Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki, Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Jatkowska, Sekretarz Gminy Ruciane- Nida Danuta Kowalewska, Sekretarz Gminy Biała Piska Joanna Krzemińska, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy z Gminy Orzysz Urszula Myka, Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach Ks. Bogusław Juroszek, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele okolicznych szkół, przedsiębiorcy, sympatycy i wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży oraz społeczność lokalna.Odeszła od nas Mira Kreska

„Pani Mira była przede wszystkim Mazurką. Oddaną bez końca swojej ziemi i ludziom tu zamieszkującym.” Słowa te, zamieszczone we wspomnieniach o śp. Mirze Kresce opublikowanych przez parafię Ewangelicko-Augsburską  w Piszu, nieomylnie i trafnie charakteryzują to, jak żyła i co starała się osiągnąć swoim dziełem. Dzisiaj Pani Miry nie ma już wśród nas. Odeszła osoba wielkiego szablonu, wielkiego serca i wielkiej skromności. Zasłużona Mieszkanka naszego powiatu... Inicjatorka współpracy samorządowej ze Związkiem Powiatów Schleswig- Flensurg. Przez lata swojej działalności, z sukcesem, budowała most przyjaźni polsko-niemieckiej. Spoglądając wstecz na Jej życie, dokonania oraz osiągnięcia należy  z całą stanowczością powiedzieć: Pani Miro nie zaprzepaścimy tego, co udało się Pani osiągnąć. Dołożymy wszelkich starań by Pani dzieło było kontynuowane. Pustki, która powstała wraz z Pani odejściem nie zapełni już nic. Na zawsze pozostanie szczerba w naszych sercach, którą będziemy pielęgnować w imię pamięci o Kimś, kto wskazał mieszkańcom Ziemi Piskiej jak żyć i służyć innym dla dobra ogółu. Pani Miro dziękujemy, że była Pani przez tyle lat pośród nas. Dziękujemy..Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI