You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


Ruszyła XVII edycja konkursu „Barwy Wolontariatu”.

Różnorodność obszarów społecznych w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny.

Kampania „Biała Wstążka” STOP przemocy wobec kobiet !!!

25 listopada wystartuje kampania społeczna „Biała Wstążka”-STOP przemocy wobec kobiet, która potrwa od 25 listopada do 10 grudnia. To największa na świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet

Kampania „19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”

„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” jest to kampania prowadzona we wszystkich krajach świata, koordynowana przez organizacje zajmujące się prawami dzieci i kobiet.

99 rocznica odzyskania niepodległości

Piskie obchody Narodowego Dnia Niepodległości zainaugurowała tradycyjnie uroczysta msza święta, odprawiona przez ks. Kan. Andrzeja Zienkiewicza oraz proboszcza ks. Jana Karbowskiego w kościele św. Jana Chrzciciela w Piszu. Eucharystia, odprawiona w asyście pocztów sztandarowych oraz zwieńczona oprawą muzyczną w wykonaniu Piskiej Orkiestry Dętej pod batutą Wiesława Nikla, sprawowana była w intencji Polski  i Polaków.

Kampania" 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży"- warsztaty „Przemoc a akceptacja w grupach rówieśniczych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu po raz kolejny włączyło się  w międzynarodową kampanię „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY  I KRZYWDZENIU DZIECI  I MŁODZIEŻY”.

W dniu 10 listopada 2017r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu odbyły się warsztaty nt. "Przemoc a akceptacja w grupach rówieśniczych". Były to pierwsze warsztaty, które otwierają przedsięwzięcia organizowane przez Centrum w ramach Kampanii "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży". Podczas szkolenia młodzież wysłuchała prezentacji dotyczącej zjawiska przemocy i akceptacji w grupach rówieśniczych. Warsztaty zakończyły się wykonaniem plakatów dotyczących przemocy wśród młodzieży. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach.

Nowe kierownictwo PSP w Piszu

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Hołubowicz, z dniem 1 listopada 2017r., powołał nowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu mł. bryg. Pawła Pieńkosza oraz jego zastępcę st. kpt. Andrzeja Paprotę. Uroczyste wręczenie nominacji,  w której udział wzięli między innymi: Poseł na Sejm Jerzy Małecki, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, przedstawiciele lasów państwowych, najbliżsi współpracownicy, rodzina, odbyło się  6 listopada br.  w siedzibie Powiatowej Komendy PSP w Piszu.

KAMPANIA „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”.

„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu po raz kolejny włącza się  w międzynarodową kampanię „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOC  I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”. Kampania prowadzona jest we wszystkich krajach świata. Koordynowana jest przez organizację zajmującymi się prawami dzieci i kobiet. Kampania trwa w czasie pierwszych 19 dni listopada. W 2017 roku hasłem przewodnim jest „TAK dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”.

Głównym celem kampanii jest budowania świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Świata lepszego, bezpiecznego, gwarantującego wszystkim odpowiednie warunki dorastania i rozwoju. Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążka, która jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej w stosunku do dzieci i młodzieży oraz zobowiązanie noszących ją osób, że nigdy nie będą stosować przemocy wobec dzieci.

Rusza "Maluch+" 2018

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.
Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs,  w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł),  tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.

Wizyta młodzieży z Gruzji

23 października 2017 r. młodzież z gimnazjum w Gori- Gruzja, złożyła wizytę  w Piskim Starostwie. Gości powitał Wicestarosta Piski Marek Wysocki. Uczniowie przebywają na kilkudniowej wizycie  w Orzyszu w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana polsko - gruzińska - sport, historia i zabawa, to młodzieży wspólna sprawa" finansowanego przez Polskie Ministerstwo Edukacji.