You are herePowiat w Liczbach

Powiat w Liczbach


By admin - Posted on 05 styczeń 2010

POWIAT „W LICZBACH”

 • Powiat Piski zajmuje powierzchnię 1776 km2

 • W skład powiatu wchodzą 4 gminy miejsko-wiejskie: Pisz (635 km2), Biała Piska (420 km2), Orzysz (365 km2), Ruciane Nida (358 km2)

 • Owe tereny zamieszkuje 59067 osób. Największą pod względem liczby , ludności jest gmina Pisz – 27948 osób (14102 kobiety, 13846 mężczyzn). Na drugim miejscu znajduję się gmina Biała Piska – 12639 osób (6237 kobiet, 6402 mężczyzn). W gminie Orzysz mieszka 9783 osoby (4892 kobiety, 4891 mężczyzn), a w gminie Ruciane Nida 8697 osób (4448 kobiet, 4249 mężczyzn)

 • W 2009 r. udział kobiet w populacji ludności powiatu wynosił 50,2 %

 • Na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet

 • W Szpitalu Powiatowym w Piszu zatrudnionych jest 66 lekarzy (łącznie niezależnie od rodzaju umowy), 169 pielęgniarek i 14 położnych
  Na koniec września 2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 5566 osób bezrobotnych

 • Stopa bezrobocia w sierpniu 2009 r. wyniosła 28,9%

 • Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby „bez zawodu” (2147), na drugim miejscu znajdują się osoby z grupy „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” (1083). Kolejne pozycje to „technicy i inny średni personel” (501) oraz „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” (398)

 • W pierwszym półroczu 2009 r. do urzędu pracy zgłoszono 2127 ofert pracy. Najwięcej ofert dotyczyło zawodu „robotnik gospodarczy” (947) i „pracownik biurowy” (221). Na trzecim miejscu znalazł się zawód „sprzedawca” (122)

 • W powiecie funkcjonuje 8 szkół ponadgimnazjalnych, w których uczy się 3072 uczniów

 • Na terenie powiatu zarejestrowane są 102 pomniki przyrody (Pisz - 16, Orzysz - 10, Biała Piska - 15, Ruciane Nida – 61), są to między innymi dęby szypułkowate, lipy, jesiony, cisy, sosny, graby, kasztanowce, wierzby wąskolistne, głazy narzutowe

 • W powiecie mieści się również 6 rezerwatów przyrody: „Jezioro Zdedy”, „Nietlickie Bagno”, „Krutynia”, „Jezioro Warnołty”, „Jezioro Nidzkie”, „Jezioro Pogubie Wielkie”

 • Na ternie powiatu istnieje 15 akwenów objętych strefą ciszy. Pisz: Śniardwy /zat. Kaczerajno/, Brzozolasek, Jegocin, Kocioł, Pogubie Wielkie, Wiartel; Orzysz: Buwełno, Ublik Mały; Ruciane Nida: Bełdany /zat. Iznocka i zat. Wygryńska/, Przylasek, Wejsunek, Dłużec, Jegocin, Nidzkie, Warnołty
   

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI