You are hereKarty Usług - Wydziału Zagospodatowania Przestrzennego i Budownictwa

Karty Usług - Wydziału Zagospodatowania Przestrzennego i Budownictwa


By d.rakowski - Posted on 07 maj 2020

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA

Lp Nazwa Karty Usług Karta Wzór Zał.

01 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) wniosek
02 Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) wniosek
03 Pozwolenie na budowę (B-1) 03/wzb wniosek
04 Zmiana decyzji o pozwolenie na budowę (B-1) 04/wzb wniosek
05 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego (B-2) 05/wzb wniosek
  Zgłoszenie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, telekomunikacyjnej   wniosek
06 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części 06/wzb zobacz wniosek
07 Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 07/wzb zobacz wniosek
  zobacz wniosek
  zobacz wniosek
      zobacz wniosek
        wniosek
08 Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę 08/wzb zobacz wniosek
09 Zaświadczenie o samodzielności lokalu 09/wzb zobacz wniosek
10 Pozwolenie na rozbiórkę (B-1) 10/wzb wniosek
11 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 11/wzb wniosek
12 Zaświadczenie o metrażu lokali lub budynków mieszkalnych do dodatków mieszkaniowych 12/wzb zobacz wniosek
13 Przeniesienie pozwolenia na budowę 13/wzb zobacz wniosek
14 Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 14/wzb   wniosek
15 Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów ustawy o transporcie kolejowym 15/wzb   wniosekUWAGA: Przykłady wypełniania wniosków (B-1, B-2, B-4) oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresem:
https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/procedury-budowlanee-druki ze strony GUNB: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe