You are hereKarty Usług - Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

Karty Usług - Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa


By d.rakowski - Posted on 07 maj 2020

e-druki ze strony GUNB: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Powyższe formularze w wersji edytowalnej do druku.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA

Lp Nazwa Karty Usług Karta Wzór Zał.

01 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) wniosek
02 Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) wniosek
03 Pozwolenie na budowę (B-1) 03/wzb wniosek
04 Zmiana decyzji o pozwolenie na budowę (B-1) 04/wzb wniosek
05 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego (B-2) 05/wzb wniosek
06 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 06/wzb   wniosek
07 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 07/wzb   wniosek
08 Zgłoszenie rozbiórki 08/wzb   wniosek
  Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę     załącznik
09 Zaświadczenie o samodzielności lokalu 09/wzb zobacz wniosek
10 Pozwolenie na rozbiórkę 10/wzb wniosek
  Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę     załącznik
11 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 11/wzb wniosek
12 Zaświadczenie o metrażu lokali lub budynków mieszkalnych do dodatków mieszkaniowych 12/wzb zobacz wniosek
13 Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 13/wzb   wniosek
14 Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 14/wzb   wniosek
15 Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów ustawy o transporcie kolejowym 15/wzb   wniosek
16 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu 16/wzb   wniosekUWAGA: Przykłady wypełniania wniosków (B-1, B-2, B-4) oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresem:
https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/procedury-budowlaneKlauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe