Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób niepełnosprawnych w formie rozmowy telefonicznej !!!!

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego powiatu oraz z ograniczeniem  w bezpośredniej obsłudze klienta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informujemy, że od dnia 19 czerwca 2020r., istnieje możliwość uzyskania pomocy  w postaci specjalistycznego poradnictwa oraz pomocy  w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Piskiego. Wsparcia w formie rozmowy telefonicznej udziela w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu , tj. 7.30-15.30


Minister Infrastruktury z wizytą w Piszu


W środę 17 czerwca 2020 r. dr Waldemar Brenda reprezentujący Zarząd Powiatu w Piszu wziął udział w spotkaniu z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

Minister przybył do Pisza wraz w Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Ireneuszem Merchlem oraz Doradcą Ministra Infrastruktury/ Radnym Sejmiku Województwa Warmińsko -Mazurskiego Pawłem Czemielem. Wizyta była związana z przeglądem niedawno zmodernizowanej linii kolejowej Szczytno – Pisz – Ełk.

WZNAWIAMY OGRANICZENIA W OBSŁUDZE KLIENTÓW STAROSTWA


Szanowni Państwo,
w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego powiatu, dbając o bezpieczeństwo Klientów i Pracowników starostwa, podjęto decyzję o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w obsłudze.

CO NAJWAŻNIEJSZE:
obsługa Klientów odbywać się będzie nadal w trybie ciągłym, na specjalnie wyznaczonych DWÓCH stanowiskach, przez tzw. "okienka".Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż w 2020 roku realizuje projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do 31.03.2021 roku.

Wysokość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej wynosi 2 238 388,54 zł. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 230 osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie piskim.

DALSZE STARANIA POWIATU W SPRAWIE SZPITALA

Trwają rozmowy na temat sfinansowania przez Ministerstwo Zdrowia kolejnych inwestycji w Szpitalu Powiatowym w Piszu.
Ostatnie miesiące doświadczyły nas pandemią koronawirusa, na szczęście w Polsce – dzięki podjętym przez państwo środkom i zabezpieczeniom – przebiegającą w sposób kontrolowany i stosunkowo łagodny. Jednak świadomość, że tego typu zagrożenia mogą się powtarzać, wymusza na nas wszystkich przygotowania do nawrotów epidemii. Stąd Zarząd Powiatu w Piszu postanowił odświeżyć koncepcję modernizacji Oddziału Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości