Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Rola pracodawcy w profilaktyce chorób zakaźnych

Profilaktyka chorób odkleszczowych w miejscu pracy to temat przewodni konferencji skierowanej do przedstawicieli pracodawców z całego województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się 29 listopada 2017 r.  w Piszu. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat możliwości zapewnienia ochrony przed chorobami odkleszczowymi tym grupom zawodowym, dla których stanowią one największe, realne zagrożenie. Wśród licznych drobnoustrojów przenoszonych przez kleszcze najistotniejsza jest borelioza, która jest najczęstszą zakaźną chorobą zawodową w Polsce oraz wirus kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) powodujący niesprawność neurologiczną. Schorzenia te często wiążą się z długotrwałą rehabilitacją i niezdolnością do pracy. Grupą najbardziej narażoną na ryzyko zakażania są pracownicy leśni, służby mundurowe, straż graniczna, pracownicy zieleni miejskiej oraz rolnicy. Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze wymaga od pracodawcy działań wielokierunkowych. Przedsięwzięcie to powinno obejmować działania edukacyjne: informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego, organizowanie pierwszej pomocy przedmedycznej, wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej oraz realizację szczepień profilaktycznych. Badania dowodzą, że prawidłowo prowadzone szczepienia przeciwko KZM powodują u 98% szczepionych trwałą odporność. Szczepienia, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają więc wymierne korzyści ekonomiczne wynikające ze skutecznej profilaktyki.

Wycieczka edukacyjna uczniów ZSO w Orzyszu do Olsztyna w ramach projektu "Informatyczne zielone garnizony"

Pod patronatem Ministerstwo Obrony Narodowej W 12 szkołach na terenie kraju stworzono innowacyjne klasy mistrzostwa informatycznego, wprowadzono do szkół nowatorskie rozwiązania  w zakresie nauczania informatyki z uwzględnieniem obrony cybernetycznej. Liceum Ogólnokształcące  w Orzyszu bierze udział w tym projekcie. Celem projektu w naszej szkole jest przygotowanie informatyków - specjalistów na potrzeby wojska oraz środowiska cywilnego w zakresie obrony cybernetycznej,  robotyki i automatyki.

Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Powiatu Piskiego

Z inicjatywy Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy  w Piszu w dniu 24 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie  z przedsiębiorcami  z terenu naszego powiatu. Obok prezentacji dotyczących możliwości rozwoju sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw przedstawiciele powiatu oraz gminy Szczytno zaprezentowali korzyści wynikające  z „Szczycieńskiej Karty Seniora 60 plus”.

Zabłocone nawierzchnie dróg

W ostatnim okresie nasiliły się zgłoszenia o silnie zabłoconych nawierzchniach  i oczekiwania, aby rozwiązaniem "brudnego problemu" zajęły się wyłącznie zarządcy dróg. Jednak ustawodawca rozkłada tą odpowiedzialność również na inne podmioty. Zanim przeanalizujemy ten aspekt, chciałbym przedstawić przyczyny tego dokuczliwego zjawiska.

Zmiana grafiku dyżuru aptek

Zastępczy grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej,  w niedzielę, święta i inne dni, na terenie powiatu piskiego w 2017roku

Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego  w okresie od 13 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,  w godzinach: 20.00 – 7.30 - wykaz do pobrania w załączniku

Do pobrania:

Zastępczy grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych


Nowy sprzęt oraz ambulans w piskim szpitalu

Andrzej Nowicki – Starosta Piski podpisał w piątek, 24 listopada umowę  z Arturem Chojeckim – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na doposażenie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w sprzęt ratownictwa medycznego.  W sumie do piskiego szpitala trafi 223 153 zł na zakup karetki oraz kolejne 198 000 na zakup sprzętu medycznego.

Powiat Piski na I miejscu

Wojewoda Warmińsko Mazurski 13 listopada opublikował wstępną listę rankingową wniosków  o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu uzyskał w tym rankingu najlepszą ocenę  i uzyskał pierwsze miejsce pośród 29 wniosków powiatów województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tym samym już wiosną przyszłego roku ruszą prace w zakresie przebudowy drogi powiatowej  Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 33+750 do km 38+247,10 wraz z przebudową ścieżki rowerowej od km 38+247,10 do km 38+705,40.

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości