Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - ROZSTRZYGNIĘTY !

Za nami XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. Organizacja tego typu konkursu, miała za zadanie przede wszystkim popularyzowanie przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Turniej odbył się w dniach 26-27.04.2017r. na terenie Pisza.


Pierwszego dnia w rywalizacji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy zwyciężyli w kwalifikacjach gminnych. Gospodarzem tego etapu turnieju była Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu. Eliminacje składały się z części praktycznej i teoretycznej. Konkurs rozpoczął się testem wiedzy o ruchu drogowym, kolejnym etapem było udzielanie pierwszej pomocy oraz jazda na torze przeszkód.

„25 LAT PSP- PROFESJONALNI, SPRAWNI , POMOCNI”. PONAD 200 PRAC!

Niesamowite rysunki i oryginalne pomysły przedstawiły dzieci i młodzież z 21 szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu piskiego, podczas konkursu plastycznego pn. „ 25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni , Pomocni”. Głównym zadaniem konkursu było przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna i promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

 

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat. Prace oceniane były w trzech grupach wiekowych:
I grupa: dzieci w wieku 6-9 lat,
II grupa : dzieci w wieku 10-13 lat,
III grupa: uczniowie w wieku 14-17 lat,
IV grupę stanowili uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Rodzina zastępcza jest to forma opieki nad małoletnim dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona bądź zostali jej pozbawieni. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej. Jest to tymczasowa forma opieki nad dzieckiem, które w finale ma wrócić do rodziny biologicznej lub w przypadku odebrania jej praw rodzicielskich - trafić do adopcji.

Nowy Projekt - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rucianem-Nidzie

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w projekcie pn. “Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie”. Szczegóły wsparcia oraz regulamin rekrutacyjny do projektu dostępne są na stronie

 

Strona Projektu

 

Projekt pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego , Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe

SZKOLENIE STRAŻAKÓW I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "MŁODZIEZ ZAPOBIEGA POŻAROM"

W środę, 12 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu zakończyło się szkolenie podstawowe dla strażaków - ratowników, którego ukończenie jest niezbędne do udziału w akcjach ratowniczych. W szkoleniu, które trwało ponad dwa tygodnie i składało się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych zakończonych egzaminem, wzięło udział dwie druhny oraz trzynastu druhów z jednostek OSP z terenu powiatu piskiego. Za sprawny przebieg szkolenia odpowiadali dowódcy JRG: kpt. Andrzej Paprota oraz mł. kpt. Jerzy Zach. Podczas zorganizowanej w sali konferencyjnej Komendy PPSP uroczystości zakończenia szkolenia, uczestnicy otrzymali zaświadczenia, które wręczył wicestarosta - Marek Wysocki oraz zastępca komendanta powiatowego mł. bryg. Paweł Pieńkosz. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP reprezentował sekretarz oddziału- druh Mariusz Semenowicz.

OŚWIATA W POWIECIE PISKIM NA CORAZ WYŻSZYM POZIOMIE

Dobre wiadomości czekają obecnych i przyszłych uczniów ZS nr 1 w Białej Piskiej i ZSL w Rucianem- Nidzie. W najbliższym czasie zrealizowane zostaną kolejne 2 projekty, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Oficjalne podpisanie umów o dofinansowanie projektów pn.: „Nowoczesność i precyzja” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie” nastąpiło 13 kwietnia w siedzibie starostwa.

„Nowoczesność i precyzja. Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej” to projekt zakładający modernizację oferty kształcenia poprzez modyfikację programu nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz wprowadzenie nowego kierunku kształcenia- mechanizacja rolnictwa i agrotronika. Dzięki projektowi nastąpi również kompleksowe wyposażenie w środki dydaktyczne pracowni i warsztatów szkolnych w zakresie obu kierunków nauczania. Ponadto, realizowane będą działania z zakresu dostosowania umiejętności dydaktycznych nauczycieli ZS nr 1 Biała Piska, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawców, w tym w zakresie geometrii zawieszania pojazdów i diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu. Czworo nauczycieli kształcenia zawodowego ZS nr 1 Biała Piska odbędzie staż w przedsiębiorstwach, z którymi szkoła podpisała porozumienia o współpracy, tj.: Gospodarstwo Rolne A.M. Kurzątkowscy, Gospodarstwo Rolne Strumiłowscy W.A. oraz PHU CARLIDER Borzymowski Mirosław. Całkowita wartość projektu wynosi 1 372 444,70 zł, udział środków UE: 1 166 578,00 zł.

INWESTUJEMY W BRANŻOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

"Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe" stanowi kolejny projekt inwestycyjny Powiatu Piskiego, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.


Projekt znalazł się na 3 miejscu listy projektów zatwierdzonych 11 kwietnia przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Wnioski o dofinansowanie można było składać w okresie od 29.09-07.11.2016 r. Do konkursu złożono 13 projektów, z czego do oceny merytorycznej przekazano 12. Zarząd Województwa do dofinansowania zatwierdził jedynie 8 projektów, na łączną kwotę 26 451 216,30 zł, w tym kwotę wnioskowanego dofinansowania 21 973 847,21 zł.


Całkowity koszt złożonego przez Powiat Piski projektu to kwota 3 125 000 zł, z czego przyznano dofinansowanie w kwocie 2 578 125 zł. Dzięki realizacji przedsięwzięcia rozbudowana zostanie istniejąca infrastruktura edukacyjna na terenie Zespołu Szkól Leśnych w Rucianem-Nidzie. Powstaną warsztaty szkolne i wiata magazynowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowany zostanie teren wokół inwestycji. Dopełnieniem inwestycji będzie wyposażenie nowopowstałych obiektów dydaktycznych. Najważniejszym z efektów realizowanego projektu będzie utworzenie na bazie powstałej infrastruktury branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU).


Realizacja inwestycji ruszy niebawem, rzeczowe rozpoczęcie pierwszych działań planowane jest bowiem na lipiec bieżącego roku. W pierwszej kolejności musimy oczywiście podpisać umowę o dofinansowanie, ale to już tylko formalność, która już dziś pozwala nam cieszyć się z kolejnych pozyskanych funduszy. Wierzymy, ze sukces tego przedsięwzięcia przyniesie nie tylko poprawę i dostosowania do aktualnych potrzeb rynku pracy warunków kształcenia zawodowego w naszym powiecie, ale również sukcesywny rozwój naszego regionu.

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”

Trzy drużyny składające się z wychowanków Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu stanęły na podium Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” w piłce nożnej.

Do siedemnastej edycji rozgrywek, które uchodzą za największe tego typu w Europie, zgłosiło się ponad 320 tys. dziewcząt i chłopców z całej Polski. Do walki o zwycięstwo w województwie warmińsko-mazurskim wystartowało 429 drużyn, w tym 107 ekip dziewcząt i 322 chłopców. Do finału regionu warmińsko-mazurskiego zakwalifikowały się 92 drużyny z 21 okręgów, z których w kategorii dziewcząt „Skrzaty” zajęły drugie miejsce, a „Biedroneczki” i „Diamond” trzecie.

- Byłoby może jeszcze lepiej, gdyby nie ta odległość do Iławy, którą mamy do pokonania z Pisza. Mimo wszystko ogromny sukces, którego dokonaliśmy. Za ten wynik dziewczętom należą się nie tylko brawa, ale i szacunek – mówi Jerzy Karwowski, instruktor z Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu.

Najbliżej zwycięstwa w całym turnieju była drużyna „Skrzaty”, która wygrała wszystkie swoje mecze. O tym, że nie było łatwo, wiedzą pozostałe, startujące drużyny z naszego regionu.

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości