Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Ruszą bezzwrotne granty dla mikro- i małych przedsiębiorstw.


W dniu 30 września ruszą bezzwrotne granty dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Wysokość wsparcia zależna będzie od liczby etatów w przedsiębiorstwie.EDUKACJA PRAWNA W POWIECIE PISKIM"Odpowiedzialność karna a cywilna. Katalog wykroczeń i zagrożenie ustawowe  za poszczególne przestępstwa oraz przeciwdziałanie narkomanii".
Wykład w ramach edukacji prawnej prowadzonej przez punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piskim.WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE PANDEMII COVID-19Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu realizuje Projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Projekt jest finansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

O gospodarce rybackiej – LGD „Mazurskie Morze”


„Ekologiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty stosowania nieselektywnych metod połowów w gospodarce”.
O gospodarce rybackiej, a dokładniej nieselektywnej metodzie połowów, rozmawiano na konferencji zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania "Mazurskie Morze" 17 września br. w Nowych Gutach.

Spotkanie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej


Jak sprostać współczesnym wyzwaniom systemu pomocy społecznej? Jak zbudować kapitał społeczny i wyjść naprzeciw realnym potrzebom na lokalnym rynku usług społecznych?

Spotkanie pt. „Centrum Usług Społecznych jako moderator lokalnego rynku usług społecznych” w piskim Starostwie.II edycja zawodów kajakowych ph. "Pisą na szlaku Wańkowicza" za namiZarówno słoneczna piękna pogoda jak i dobre humory uczestników dopisały podczas organizowanych 12 września zawodów kajakarskich ph. ,,Pisą na szlaku Wańkowicza”. Była to II edycja wydarzenia nawiązującego do pobytu pisarza Melchiora Wańkowicza na Ziemi Piskiej, który w 1935 roku wraz z córką, przemierzając kajakiem Mazury, odkrywali urokliwe zakątki tego regionu jak i bogatą historię tych miejsc. W efekcie wyprawy zrodziła się książka „Na tropach Smętka”.

Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2021INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO z dnia 11 września 2020 r. dotycząca konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości