Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie bez składania oświadczenia w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Starosta Piski przypomina, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudniała innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoby, którym udzielana jest pomoc prawna w punkcie działającym stacjonarnie, składają oświadczenie  o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Obecnie, w związku z sytuacją epidemiczną obowiązuje zarządzenie Starosty Piskiego z dnia 4 maja 2020 r. czasowo zawieszające bezpośrednie udzielanie porad. Oba punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na terenie powiatu piskiego udzielają porad na odległość: drogą telefoniczną oraz e-mailową. W związku z powyższym, osoby którym udzielana jest pomoc prawna za pomocą środków porozumiewania się na odległość, nie składają ww. oświadczeń.

W celu uzyskania porady należy wypełnić załączony wniosek o zgłoszenie porady na odległość. Skan podpisanego wniosku należy przesłać na e-mail Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl.

Telefonicznie lub e-mailowo zostanie umówiony termin porady. Porada zostanie udzielona telefonicznie lub e-mailowo.

Wszelkie zapytania na temat nieopłatnej pomocy prawnej prosimy kierować pod numer telefonu Starostwa Powiatowego w Piszu 87 425 47 00.

Do pobrania:

Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Wniosek - zgłoszenie porady na odległość


Wzór oświadczeniaXXI Sesja Rady Powiatu Pisz. ZARZĄD POWIATU UZYSKAŁ WOTUM ZAUFANIA.

Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Piszu, sprawozdanie  z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu były najistotniejszymi decyzjami jakie zostały podjęte w trakcie XXI sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 25 czerwca.

Jednomyślnie przyjęte wotum zaufania dla Zarządu Powiatu skomentował Starosta Piski Andrzej Nowicki, który obok podziękowań za wysokie zaufanie w zakresie pracy oraz decyzji Zarządu Powiatu wskazał, iż udzielone przez Radę wotum jest docenieniem wykonanej na rzecz mieszkańców pracy. Wskazał również, iż Zarząd w swoich decyzjach i inicjatywach zawsze stawia na pierwszym miejscu dobro lokalnej społeczności, ponieważ to samorząd jest dla ludzi a nie odwrotnie. Podkreślił także, iż bez wsparcia Radnych nie byłoby możliwe osiągnąć tak wiele dla sukcesywnego rozwoju naszego powiatu.


Zielone światło dla obwodnicy Pisza

W czwartek, 2 lipca w godzinach popołudniowych Pisz odwiedził Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. Podczas lokalnego briefingu poinformował o rozpoczęciu prac nad realizacją obwodnicy Pisza.

Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki wraz  z Wiceministrem Infrastruktury Rafałem Weberem  w obecności Starosty Piskiego Andrzeja Nowickiego, Członka Zarządu Powiatu Pisz dr Waldemara Brendy oraz Radnych Rady Miejskiej w Piszu przekazali Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie Mirosławowi Nicewiczowi program inwestycyjny dotyczący budowy obwodnicy Pisza. Jej budowa została uwzględniona w narodowym programie budowy 100 obwodnic. Ten temat był już uprzednio poruszany, między innymi podczas czerwcowej wizyty Premiera Mateusza Morawieckiego w Piszu.Zostań policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu !!!

Komendant Powiatowy Policji w Piszu zachęca mieszkańców naszego powiatu do wstąpienia w szeregi piskiej policji. Ofertę kieruje zwłaszcza pod adresem absolwentów szkół średnich, ale także tych, którzy myślą o zmianie dotychczasowego zawodu. Jeszcze w tym roku możesz spełnić swoje marzenia i zostać policjantem !ZIEMIA PISKA WYPRAWA W PRZESZŁOŚĆ

Ziemia Piska wyprawa w przeszłość

 

Zlokalizowany w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego Powiat Piski, jest niepowtarzalnym miejscem łączącym w sobie nieskażone środowisko naturalne, zróżnicowany krajobraz z pięknymi kompleksami leśnymi wraz  z jeziorami i rzekami. Ziemia Piska to również bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe, które warte jest bliższego poznania. Właśnie  z tą myślą powstał niniejszy folder. Mamy nadzieję, że publikacja przynajmniej częściowo ukaże przeszłość i piękno tych terenów oraz zachęci do dalszego zagłębianie się w historię Ziemi Piskiej, poznawania naszego regionu. Zapraszamy do Powiatu Piskiego.

Folder "Ziemia Piska Wyprawa w Przeszłość" zlokalizowany jest także na stronie www.powiat.pisz.pl w zakładce "Informacje o powiecie" pod odnośnikiem "Tropy Historii".

Do pobrania:

Ziemia Piska wyprawa w przeszłość


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości