Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż w 2020 roku realizuje projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do 31.03.2021 roku.

Wysokość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej wynosi 2 238 388,54 zł. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 230 osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie piskim.

DALSZE STARANIA POWIATU W SPRAWIE SZPITALA

Trwają rozmowy na temat sfinansowania przez Ministerstwo Zdrowia kolejnych inwestycji w Szpitalu Powiatowym w Piszu.
Ostatnie miesiące doświadczyły nas pandemią koronawirusa, na szczęście w Polsce – dzięki podjętym przez państwo środkom i zabezpieczeniom – przebiegającą w sposób kontrolowany i stosunkowo łagodny. Jednak świadomość, że tego typu zagrożenia mogą się powtarzać, wymusza na nas wszystkich przygotowania do nawrotów epidemii. Stąd Zarząd Powiatu w Piszu postanowił odświeżyć koncepcję modernizacji Oddziału Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym.

DOKTOR ZAGÓRSKI ZAKOŃCZYŁ PRACĘ W PISKIM SZPITALUW czwartek 28 maja 2020r. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Piszu Marek Wysocki i dr Waldemar Brenda wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Ireną Jatkowską spotkali się z dr. Krzysztofem Zagórskim aby przekazać Doktorowi podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz ratowania zdrowia i życia wielu mieszkańców naszego powiatu.
ŚRODKI OCHRONY DLA POWIATU PISKIEGOW związku ze wznowieniem działalności centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów  i klubów seniora oraz placówek wsparcia dziennego w dniu 25 maja 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu odebrało transport środków ochronnych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z zasobów Ministra Zdrowia dla jednostek wznawiających swoją działalność na terenie Powiatu Piskiego.

POWIAT PISKI ZABIEGA O DODATKOWE ŚRODKI NA ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANEW dniu 12 maja reprezentujący Zarząd Powiatu  w Piszu, Pan Marek Wysocki i dr Waldemar Brenda, którym towarzyszył Pan Poseł Jerzy Małecki, odbyli spotkanie  z Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Aliną Nowak. Tematem rozmów był wniosek Powiatu Piskiego o zwiększenie środków na aktywizację zawodową Mieszkańców powiatu.

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych choroboami zakaźnymi

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Nabór wniosków od 10 kwietnia do 4 września 2020 r.PRZEKAZANO MASECZKI DO DPS "BETEZDA" W UKCIEDzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu, w dniu dzisiejszym, udało się przekazać maseczki uszyte dla Podopiecznych i Personelu Domu Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości