Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

100 dni do matury

Doskonały nastrój, świetna zabawa, doborowe towarzystwo – jak co roku te właśnie reguły i zasady obowiązywały na balach maturalnych, które wyznaczają wyjście na ostatnią prostą przed egzaminem dojrzałości.

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy  w 2019 r. zdominowała kwestia przedłożonej prze Powiatowy Urząd Pracy  w Piszu propozycji podziału środków Funduszu Pracy, przyznanych Powiatowi Piskiemu „algorytmem” na 2019 r.. Przedstawiony przez Marcina Kamińskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Piszu projekt podziału środków spotkał się z pozytywną opinią Rady.

V Sesja Rady Powiatu Pisz VI Kadencji - 17.01.2019 zapis audio-videoNiniejszym mamy przyjemność udostępnić Państwu zapis V Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w wersji offline. Jest to dokładny zapis obrad sesji z dnia 17.01.2019

Ogłoszenie nabór do projektu „Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie”

Akademia Dobrej Zmiany

 

Jeśli szukasz zatrudnienia?
Jeśli chciałabyś lub chciałbyś podnieść swoje kompetencje zawodowe?
Jeśli chciałabyś lub chciałbyś wziąć udział w szkoleniach zawodowych, stażach?
Jeśli chciałabyś lub chciałbyś wziąć i innych atrakcyjnych działaniach w ramach projektu?

Zgłoś się do nas !

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim

 

Zapraszamy osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV) realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.

Wsparcie szkół ponadpodstawowych w Powiecie Piskim

W dniu 14 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piszu odbyło się spotkanie poświęcone wspieraniu szkół ponadpodstawowych w procesie rekrutacji, a uczniów  w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, w sytuacji gdy we wrześniu 2019r. do szkół prowadzonych przez powiat piski zgłoszą się jednocześnie absolwenci trzyletniego gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej.

IV Sesja Rady Powiatu Pisz VI Kadencji - 28.12.2018 zapis audio-videoNiniejszym mamy przyjemność udostępnić Państwu zapis IV Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w wersji offline. Jest to dokładny zapis obrad sesji z dnia 28.12.2018

IV sesja Rady Powiatu Pisz

W piątek, 28 grudnia odbyła się IV sesja Rady Powiatu Pisz. Tuż przed rozpoczęciem sesji miało miejsce przekazanie przez Krzysztofa Rumińskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z Siedzibą  w Piszu, na ręce Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego pucharu za uzyskanie V miejsca  w województwie Warmińsko Mazurskim piskiego SZS.

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się  7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim  w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

Wspóldziałanie transgraniczne na rzecz turystyki

Ku końcowi dobiega transgraniczny projekt Powiatu Piskiego oraz litewskiego Rejonu Alytus pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonie Piskim i Alytusie”. Projekt zakładał działania nastawione na obustronną promocję Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus, jako celów podróży, wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości