Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

13 czerwca w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyły się konsultacje projektu strategii rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Zebrani goście, a wśród nich przedstawiciele m.in. jednostek samorządu terytorialnego, służb mundurowych, służby zdrowia, edukacji, , ośrodków sportu i pomocy społecznej, Lasów Państwowych oraz podmiotów społeczno-gospodarczych zapoznali się z projektem opracowywanej przez Urząd Marszałkowski strategii rozwoju województwa do roku 2030.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030” prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

13 czerwca br. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu powiatu piskiego.

„Strategia rozwoju… „ to ważny dla całego województwa, w tym powiatu piskiego i jego poszczególnych gmin, dokument w oparciu o który określane są cele, obszary oraz kierunki rozwoju całego regionu Warmii i Mazur. Dokument uwzględnia wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach szerokiej debaty, dlatego ważny jest udział  w konsultacjach przedstawicieli różnych środowisk z terenu powiatu piskiego, potencjalnie zainteresowanych poruszanymi podczas spotkania kwestiami.

Zapraszamy do udziału w dyskusji nad najważniejszymi dla województwa warmińsko-mazurskiego, w tym powiatu piskiego, sprawami w perspektywie roku 2030.

Do pobrania:

Zaproszenie i program spotkania

Wycieczka Szkolnego Koła PTTK „Kompas” w Góry Sowie

W dniach 6-9 maja 2019 r. członkowie Szkolnego Koła PTTK „Kompas” wybrali się na wycieczkę w Góry Sowie. Mimo trudów długiej podróży nastroje dopisywały. W ciągu 4 dni przeszliśmy – 45,5 km i przejechaliśmy - 1463 km

Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy

Uczeń klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Łupakch - Aleksander Tyszko, uczestniczył w realizacji projektu „Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy ”. Projekt realizowany jest przez Powiat Piski/Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu w ramach programu Erasmus +, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Obszar: Kształcenie i szkolnictwo zawodowe. Współuczestnikami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół Leśnych  w Rucianem Nidzie.

ĆWICZENIA TAKTYCZNE WOJSK NA TERENIE POWIATU PISKIEGO

W dniach 15-19 czerwca 2019 r. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polski przy wsparciu Sił Sojuszu NATO prowadzić będą największe tegoroczne wojskowe ćwiczenia taktyczne pk. „DRAGON- 19”.
Ćwiczenia prowadzone będą w różnych lokalizacjach Polski, w tym na terenie powiatu piskiego.

ZARZĄD POWIATU W PISZU OTRZYMAŁ VOTUM ZAUFANIA

Rada Powiatu Pisz podczas IX sesji w dniu 30 maja 2019 r. udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu, wyrażając tym samym poparcie dla decyzji  i działań podejmowanych przez Zarząd w roku 2018.

Zanim podjęto uchwały skutkujące udzieleniem Zarządowi Powiatu  w Piszu absolutorium, radni jednomyślnie podjęli uchwałę  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pisz votum zaufania, poprzedzoną podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia raportu o stanie Powiatu Piskiego. Następnie radni, również jednomyślnie, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu.

Powiatowe zawody w lekkiej atletyce szkół ponadgimnazjalnych z okazji dnia dziecka

W dniu 03.06.2019r.na stadionie lekkoatletycznym przy  I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu odbyły się „Powiatowe Zawody w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych" ,  w których wzięło udział 110 zawodników z poniżej wymienionych szkół :

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości