Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

PMOS w Piszu podsumował sezon

Dnia 12.12.2019r. w auli ILO w Piszu odbyła się Gala podsumowująca sezon żeglarski, sportowy oraz pracę dydaktyczną  i wychowawczą. Imprezę rozpoczął Pan Waldemar Brenda członek zarządu Powiatu Piskiego. Gościem specjalnym był bokser Aleksy Kuziemski. Nasi wychowankowie i rodzice zostali nagrodzeni listami natomiast sponsorzy otrzymali pamiątkowe statuetki. Dyrektor wręczył nauczycielom i pracownikom podziękowania za zaangażowanie  w codzienną pracę. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom gali za przybycie. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych.Odeszła od nas Mira Kreska

„Pani Mira była przede wszystkim Mazurką. Oddaną bez końca swojej ziemi i ludziom tu zamieszkującym.” Słowa te, zamieszczone we wspomnieniach o śp. Mirze Kresce opublikowanych przez parafię Ewangelicko-Augsburską  w Piszu, nieomylnie i trafnie charakteryzują to, jak żyła i co starała się osiągnąć swoim dziełem. Dzisiaj Pani Miry nie ma już wśród nas. Odeszła osoba wielkiego szablonu, wielkiego serca i wielkiej skromności. Zasłużona Mieszkanka naszego powiatu... Inicjatorka współpracy samorządowej ze Związkiem Powiatów Schleswig- Flensurg. Przez lata swojej działalności, z sukcesem, budowała most przyjaźni polsko-niemieckiej. Spoglądając wstecz na Jej życie, dokonania oraz osiągnięcia należy  z całą stanowczością powiedzieć: Pani Miro nie zaprzepaścimy tego, co udało się Pani osiągnąć. Dołożymy wszelkich starań by Pani dzieło było kontynuowane. Pustki, która powstała wraz z Pani odejściem nie zapełni już nic. Na zawsze pozostanie szczerba w naszych sercach, którą będziemy pielęgnować w imię pamięci o Kimś, kto wskazał mieszkańcom Ziemi Piskiej jak żyć i służyć innym dla dobra ogółu. Pani Miro dziękujemy, że była Pani przez tyle lat pośród nas. Dziękujemy..PISKI KLUB HONOROWYCH KRWIODAWCÓW PODSUMOWAŁ ROCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ.

Puchar Mazur Edycja 2019

 

Jak ważne jest niesienie pomocy przez przekazywanie swojego największego daru życia- krwi, przekonali się uczestnicy rocznego podsumowania działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Piszu.


Spotkanie, które miało miejsce 6 grudnia w auli I LO w Piszu, poprowadzili przedstawiciele Zarządu Klubu, Pan Mariusz Charubin, Pan Adam Plona i Pani Paulina Duda. Wydarzenie miało szczególny wymiar, był to bowiem czas podziękowań  i uhonorowania Tych, którzy swoją działalnością wspierają niekwestionowanie ważną ideę krwiodawstwa.

Puchar Mazur 2019 za nami

Puchar Mazur Edycja 2019

 

W niedzielę 8 grudnia 2019 r. zakończył się turniej unihokeja Puchar Mazur 2019. Zawody zostały rozegrane w sali widowiskowo-sportowej MOSiR w Orzyszu. Wzięło w nich udział blisko 180 zawodniczek i zawodników z: MLUKS Jedynka Trzebiatów, UKS Gródek, ULKS Józefina, UKS Bankówka Zielonka, OCCK Biedronka SP Chudek, UKS Jedynka Orzysz. Zawodnicy z Łotwy wystąpili pod nazwą stolicy kraju Ryga.

Wspólnie o wiedzy i nauce – umowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzysz z Politechniką Białostocką

W dniu 9 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Orzyszu odbyła się uroczystość, której powodem było podpisanie umowy, na mocy której obie instytucje, a więc Politechnika Białostocka oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu będą podejmowały działania edukacyjne, które przyczynią się do popularyzacji nauki, rozwoju obu placówek, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z radą pedagogiczną i uczniami naszej Szkoły. Cieszy nas bardzo fakt, że ludzie różnych środowisk,  w różnym wieku i o różnych poglądach spotkali się po to, aby wspólnie porozmawiać o wiedzy i nauce.Gościmy J. E. Księdza Biskupa

Kiedy ważny gość przybywa do powiatu piskiego, w jego programie pobytu nie może zabraknąć odwiedzin w Starostwie Powiatowym  w Piszu. 4 grudnia gościliśmy w piskim starostwie J. E. Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura wraz z księdzem dziekanem Andrzejem Zienkiewiczem z parafii pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej  w Piszu oraz księdzem Arturem Gawrychowskim, proboszczem parafii pw. Św. Józefa w Piszu. Witając przybyłych Wicestarosta Marek Wysocki wyraził zadowolenie z odwiedzin tak szczególnych gości  i możliwości spotkania, które stało się okazją do zaprezentowania powiatu piskiego oraz dyskusji o możliwościach jego rozwoju.Certyfikaty dla Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu

29 listopada 2019 roku w W-MODN w Olsztynie - Filia  w Olecku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów potwierdzających organizację i prowadzenie działań  w zakresie realizacji edukacji globalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN oraz Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.Taki certyfikat został przyznany również ZSO w Orzyszu oraz liderce Edukacji Globalnej w szkole -p.Dorocie Foszczyńskiej.Business Game, a więc gramy!

29 listopada 2019 roku w ZSO w Orzyszu odbył się turniej przedsiębiorczości SHOWBIZ:BUSINESS GAME przeprowadzony pod okiem dwóch trenerów przedsiębiorczości w ramach programu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów. Program realizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.W turnieju wzięli udział uczniowie klas II-III LO w Orzyszu. Zwycięska drużyna weźmie udział w rozgrywkach międzyszkolnych, które odbędą się w ramach Dni Przedsiębiorczości na UWM w Olsztynie. Szkołę do projektu zgłosiła p. Dorota Foszczyńska - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i doradca zawodowy.Orzyskie Liceum podejmie współpracę z Politechniką Białostocką

W dniu 9 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu odbędzie się uroczyste podpisanie umowy współpracy pomiędzy Szkołą  a Politechniką Białostocką.

Organizatorem uroczystości jest Starosta Powiatu Piskiego Pan Andrzej Nowicki oraz Dyrektor ZSO  w Orzyszu Pani Wioletta Organiściak

Z ramienia uczelni – Politechniki Białostockiej gościć będziemy Prorektora ds. Studenckich dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB oraz Kierownika Centrum Rekrutacji  i Wspierania Edukacji – Panią Justynę Grodzką.Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości