Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
Warszawa, 24.02.2020 r.


W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

„DLA DOBRA WSPÓLNEGO”. KONFERENCJA Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

„DLA DOBRA WSPÓLNEGO” tak brzmiał motyw przewodni konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży/Ośrodek Działaj Lokalnie i Lokalny Ośrodek „Warmia Mazury Lokalnie”, która odbyła się 21 lutego 2020 r. w Rucianem– Nidzie.
Wydarzenie, w którym udział wzięło ponad 50 osób, a którego celem było podniesienie kompetencji kadr, skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenów powiatów piskiego, mrągowskiego i giżyckiego.
Na zaproszenie organizatora, w konferencji udział wzięli miedzy innymi Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz Irena Jatkowska oraz przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda, który powitał gości w imieniu władz powiatu piskiego, podkreślając znaczenie organizacji pozarządowych i lokalnych liderów dla kreowania społecznej aktywności, czynienia życia bogatszym i bardziej różnorodnym. Jak wskazał dr Brenda, długofalowy efekt tej pracy to społeczeństwo obywatelskie, odpowiedzialne za własną Małą Ojczyznę i zaangażowane w jej rozwój.

MOŻESZ WESPRZEĆ ŁUKASZA !Łukasz ma 21 lat i jest absolwentem jednej ze szkół powiatu piskiego „Starego ogólniaka”.
Od trzech lat walczy o życie z rakiem.

Wynikiem przegranej „bitwy”, Łukaszowi amputowano prawą rękę. Mimo to, nie poddaje się, jest w trakcie dalszego leczenia, bardzo chce nadal się uczyć, w miarę normalnie funkcjonować..
Każdy z nas może wesprzeć Łukasza w powrocie do codziennego funkcjonowania.
Koszt protezy to aż 500 tyś. zł.

RUSZYŁA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020 W POWIECIE PISKIM


Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej to cel kwalifikacji wojskowej, która w powiecie piskim ruszyła 17 lutego 2020 r.

Przed powiatową komisją lekarską zlokalizowaną w Starostwie Powiatowym w Piszu mają obowiązek stawić się roczniki i grupy podlegające temu obowiązkowi na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej.

KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA

Współpraca pomiędzy instytucjami dostarczającymi usługi społeczne na terenie powiatu piskiego to temat zebrania, jakie odbyło się 17 lutego br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Piszu.

Podczas spotkania, w którym Powiat Piski reprezentował Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki, podsumowano pierwszy, kilkumiesięczny etap prac w ramach projektu. Z terenu województwa warmińsko-mazurskiego biorą w nim udział trzy powiaty, w tym powiat piski wraz z gminą Pisz.

PISCY STRAŻACY PODSUMOWALI 2019 ROK

Ubiegłoroczną działalność piskich strażaków podsumowano podczas uroczystej narady  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.

14 lutego br. oficjalne sprawozdanie z realizacji zadań w minionym roku przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Piszu na zebraniu z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta PSP w Olsztynie st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu bryg. Paweł Pieńkosz.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, dotacje dla sektora NGO

Fundacja im. Stefana Batorego i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” we współpracy z Prezydentem Miasta Ełku zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Spotkanie odbędzie się 27.02.2020 r. (czwartek) w godz. 15.00-18.30 w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej przy ul. Kościuszki 27A w Ełku. Obowiązuje elektroniczna rejestracja.

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

II posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się 10 lutego, miało na celu zaktualizowanie proponowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu podziału środków z Funduszu Pracy na łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową.

Na wstępie posiedzenia, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu Marcin Kamiński przedstawił zaktualizowany podział środków Funduszu Pracy na realizowanie w 2020 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

ŚWIĘTO ORZYSKICH KRWIODAWCÓW

W dniu 6 lutego, w Domu Kultury w Orzyszu odbyły się uroczystości z okazji 100- lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość połączona była  z  obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa zorganizowanymi przez Zarząd Stowarzyszenia Honorowych Krwiodawców Krwi Ziemi Orzyskiej "Kropla Życia", w ramach którego orzyscy Krwiodawcy podsumowali swoją działalność.

Uroczystość odbyła się z udziałem Pani Poseł Urszuli Pasławskiej, reprezentującego Powiat Piski Wicestarosty Marka Wysockiego oraz Burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego, który objął Patronat Honorowy nad wydarzeniem.PISKI URZĄD PRACY WYRÓŻNIANY W KRAJU !

29 stycznia w MRPiPS odbyła się ogólnopolska konferencja „Urząd pracy w nowoczesnej gospodarce” z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W uroczystości wzięli udział wiceminister Alina Nowak oraz wiceminister Stanisław Szwed.

Profesjonalne, sprawne i nastawione na klienta publiczne służby zatrudnienia to jedna z podstaw dobrze działającego rynku pracy i co za tym idzie – odpowiedniego poziomu życia obywateli, mających dobrej jakości miejsca pracy, godne warunki zatrudnienia i czerpiących satysfakcję z zawodu, który wykonują – powiedziała wiceminister Alina Nowak podczas powitania gości. Wśród nich znaleźli się między innymi przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości