Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

SEMINARIUM POŚWIĘCONE PROMOCJI SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

W dniu 3 marca br. w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu odbyło się seminarium poświęcone promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym.

To kolejne seminarium branżowe zbliżające środowisko edukacji ze środowiskiem pracy. Wśród gości obecni byli przedstawiciele piskiego samorządu powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, pracodawcy, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i placówek, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi oraz rodzice.

RESORTOWE KONSULTACJE MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH


Starosta Andrzej Nowicki w dniu 3 marca br. uczestniczył w spotkaniu dotyczącym tzw. mapowania potrzeb zdrowotnych.

Spotkanie, które odbyło się w Olsztynie, zorganizowane zostało z inicjatywy resortu zdrowia w ramach trwających konsultacji aktualizacji map potrzeb zdrowotnych województwa warmińsko-mazurskiego.
Prace nad mapami potrzeb zdrowotnych realizuje Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu systemowego Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych.

Podczas spotkania Pan Starosta ponownie poruszył temat rozbudowy w piskim szpitalu oddziału obserwacyjno- zakaźnego wnosząc o uwzględnienie tej potrzeby w ramach prowadzonych konsultacji.

Spotkanie nt. rynku energii elektrycznej

Wspólne spotkanie uczestników Grup Zakupowych: Augustowskiej, Giżyckiej, Łomżyńskiej, Kętrzyńskiej oraz Piskiej, odbyło się 3 marca w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu.

Podczas konferencji omówiono bieżącą sytuację na rynku energii elektrycznej oraz nowe propozycje dotyczące organizacji zakupów grupowych w 2020 r. Przedstawiono również wybrane zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii pod kątem możliwości instalacji OZE.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT

Starosta Piski informuje, że w dniu

9 marca o godz. 15.30

w sali konferencyjnej starostwa
odbędzie się spotkanie informacyjne,

które dotyczyć będzie zasad przyznawania dotacji w ramach ogłoszonego konkursu ofert, w tym sposobu wypełnienia oferty konkursowej. Omówione zostaną również formy współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu: telefonicznie 87 4254762 lub e-mailowo promocja@powiat.pisz.pl.Nabór uczestników DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje kolejną edycję -

„PROGRAMU
KOREKCYJNO- EDUKACYJNEGO
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE”:KOMISJA KONKURSOWA DO OPINIOWANIA OFERT. NABÓR KANDYDATÓW


Zarząd Powiatu w Piszu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, do wskazania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2020 r.

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT


Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2020 r.


Szczegółowe informacje znaleźć można pod linkiem http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=10353 oraz na stronie internetowej powiatu w bloku tematycznym ORGANIZACJE POZARZĄDOWE/ Informacje o dotacjach Zarządu.


Termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2020 r.

OLIMPIADA WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ. ELIMINACJE POWIATOWE

W dniu 20 lutego 2020 roku w piskim starostwie odbyły się powiatowe eliminacje XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.


Olimpiada miała na celu popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół średnich jak i przygotowanie do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych oraz kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Eliminacje zostały zorganizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego przy wsparciu Wydziału Promocji starostwa.


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości