Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Dyżury aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni, na terenie powiatu piskiego w 2017 roku.

Informujemy, że w dniu 31.12.2016r. dyżur w godzinach 21.00-8.00 pełni:
Apteka Prywatna Sp.j.
Głodowska Bożena, Tamkun Lilianna
ul.Sienkiewicza 2
12-200 Pisz


Na podstawie uchwały Nr XXIV/150/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego znajduje się poniżej harmonogram godzin pracy aptek oraz grafik dyżurów aptek w powiecie piskim na rok 2017.


Pliki do pobrania:
 • Rozkład godzin pracy aptek w powiecie piskim: Pobierz
 • Grafik dyżurów aptek na 2017 rok: Pobierz
 • Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Piskiego

  Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Piski będzie realizował ponownie od 1 stycznia 2017 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.


  Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji

  Dobiega końca realizacja projektu „Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji”.  Ta trwająca 2 lata inicjatywa Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie dała jego uczestnikom możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką. Podczas sześciotygodniowego pobytu uczniowie kierunku technik leśnik zmierzyli się z realnymi warunkami pracy, wymogami stawianymi przez francuskiego pracodawcę podczas wykonywania zajęć  z zakresu nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli i ochrony lasu.


  X GALA PODSUMOWUJĄCA SEZON ŻEGLARSKI 2016 PMOS PISZ

  Już po raz dziesiąty odbyła się gala podsumowująca sezon żeglarski Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu.  W czwartek, 15 grudnia zbilansowana została praca sekcji sportowych, tj.: żeglarstwa regatowego, żeglarstwa turystycznego, pływania, kajakarstwa, piłki siatkowej, piłki nożnej oraz sportów walki, nad którymi czuwali z zaangażowaniem trenerzy i instruktorzy. Można śmiało powiedzieć, iż rok 2016 był kolejnym udanym sezonem, który przyniósł wychowankom i opiekunom z PMOS w Piszu wiele zaszczytów.


  PARTNERSTWO Z GMINĄ GORI

  Powiat Piski gościł delegację gruzińskiego Miasta Gori. Wizyta  w piskim starostwie odbyła się  8 grudnia i dotyczyła podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Gori  a Powiatem Piskim. Oficjalnego podpisania porozumienia dokonali: ze strony gruzińskiej- Burmistrz Gminy Gori David Oniashvili oraz Naczelnik Wydziału Kultury Arsen Azaladze , ze strony naszego powiatu- Starosta Andrzej Nowicki oraz Wicestarosta Marek Wysocki.


  X Gala Podsumowująca Sezon Żeglarski 2016

  Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  w Piszu zaprasza na
  X GALĘ PODSUMOWUJĄCĄ SEZON ŻEGLARSKI 2016
  POWIATOWEGO
  MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W PISZU,

  która odbędzie się 15 grudnia (czwartek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej
  Piskiego Domu Kultury.
  Gośćmi honorowymi gali będą Sandra i Paweł Skowrońscy - kajakarze,
  zawodnicy UKS Dojlidy Białystok,
  medaliści mistrzostw świata i mistrzostw Europy w kajakarstwie !!!


  SPOTKANIE INFORMACYJNE O MOŻLIWOŚĆI OTRZYMANIA GRANTU

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne o możliwościach otrzymania grantu na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.28 grudnia 2016 r., godz. 9.00 – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, II p.)


  LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 20.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań:  przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.

  2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań:  w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

  3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań:  w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych.

  Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie grantu. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami  o naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.  Informacja Komisji Grantowej

  Komisja Grantowa zaprezentowała LISTĘ RANKINGOWĄ OFERT złożonych w ramach OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2017.


  Do dofinansowania zarekomendowana została oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów:


  LISTA RANKINGOWA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2017.


  Numer OfertyNazwa OferentaLiczba Punktów
  Oferta Nr 1Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego JACY-TACY54
  Oferta Nr 2Fundacja TOGATUS PRO BONO56
  Oferta Nr 3Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" 61
  Oferta Nr 4Stowarzyszenie "Pozwólmy Żyć" im. Mariusza Krzykowskiego58


  Załącznik: Decyzja Zarządu Powiatu Pisz o wyborze oferty


  Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji

  Erasmus ZSL Ruciane-Nida

  29.11.2016 r. w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni projekt „Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy we Francji”. Projekt, który wstępnie znalazł się na liście rezerwowej w programie „Erasmus+”, uzyskał dofinansowanie  ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Całkowita wartość projektu wynosi 146 836,00 EUR (615859,55 PLN). W ramach projektu do Francji wyjechały 4 dziesięcioosobowe grupy uczniów z opiekunami na 6-tygodniowe staże w branżowym przedsiębiorstwie Robin Pépinières, podczas których realizowali praktyczne zadania zawodowe z zakresu nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli i ochrony lasu.


  Trzeci sukces Adriana i III Mikołajkowe Zawody Pływackie

  Po trzecie zwycięstwo w cyklu dziewięciu eliminacji sięgnął Adrian Malinowski, podopieczny Jerzego Karwowskiego w sekcji pływackiej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. Adrian w swojej grupie wiekowej (7-9 lat) osiągnął wynik 18,67 s i okazał się bezkonkurencyjny dla pozostałych 13 zawodników na dystansie 25 metrów stylem dowolnym.


  Warunki pogodowe

  Prezentacja 3d

  Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

  Nasz Niemiecki Partner

  Wiadomości