Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

SZPITAL POWIATOWY W PISZU INFORMUJE


W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa covid 19, informujemy, iż celem prewencji i ochrony Pacjentów przebywających w Szpitalu, od dnia 4 marca 2020r. wprowadzony został całkowity zakaz wstępu na teren Szpitala dla osób trzecich.

Na teren Szpitala wpuszczany będzie wyłącznie Personel Szpitala oraz Pacjenci zakwalifikowani do zabiegów w trybie pilnym, wymagający hospitalizacji w stanie zagrożenia zdrowia i życia.

OD 19.03.2020r. DO 28.03.2020r. WSTRZYMANE ZOSTAJĄ WSZYSTKIE PLANOWE ZABIEGI OPERACYJNE W ODDZIAŁACH:
> Chirurgii Ogólnej
> Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej
> Ginekologiczno-Położniczym
> oraz hospitalizacje w pozostałych oddziałach.

Nowe terminy wykonania zabiegów operacyjnych można uzyskać pod nr tel. 87 425 45 26.

Jednocześnie informujemy, iż Szpitalny Oddział Ratunkowy, Punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz pracownie diagnostyczne funkcjonują na dotychczasowych zasadach.

Informacje na temat stanu zdrowia Pacjentów w stanie ciężkim będą udzielane telefonicznie osobom upoważnionym w dokumentacji medycznej po podaniu nr PESEL Pacjenta. Wykaz numerów telefonów do poszczególnych oddziałów dostępny jest na stronie internetowej: www.szpitalpisz.pl

Informujemy, iż od dnia 18.03.2020r. do odwołania
wstrzymujemy przyjęcia Pacjentów we wszystkich poradniach specjalistycznych.
Termin nowej wizyty zostanie Państwu przekazany drogą telefoniczną / sms.

Pacjenci z urazami zaopatrzeni zostaną w Poradni Ortopedyczno-Urazowej oraz Poradni Chirurgii Ogólnej.


Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 87 425 46 00.

W celu ograniczenia zagrożenia epidemiologiczno- sanitarnego Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu,zwraca się z uprzejmą prośbą do Pacjentów i ich osób najbliższych, pełnomocników (które są upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej,aby korzystali z wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalpisz.pl
Wypełniony i zeskanowany wniosek prosimy przesyłać na adres mailowy: rum@szpitalpisz.pl lub pocztą na adres SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz – z dopiskiem „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. W przypadku braku możliwości wydruku ww. wniosku, prosimy o wysłanie odręcznie napisanego wniosku wraz z kontaktowym numerem telefonu.


Dziękujemy za zrozumienie.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

FUNKCJONOWANIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM


KOMUNIKAT nr 5 z dn. 13.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGOStarosta Piski informuje, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. do środy 25 marca 2020 r. zawiesza się osobiste udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach w Białej Piskiej i Piszu.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 w tym czasie organizuje się udzielanie porad przez telefon lub drogą e-mailową.
W celu uzyskania porady należy wypełnić załączony wniosek o zgłoszenie porady na odległość wraz z oświadczeniem o niemożności pokrycia kosztów odpłatnej porady. Skan podpisanego wniosku i oświadczenia należy przesłać na e-mail Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl. Telefonicznie lub e-mailowo zostanie umówiony termin porady. Porada zostanie udzielona telefonicznie lub e-mailowo.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona zostanie poinformowana o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod adresem poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.

Od dnia 26 marca 2020 r. przewiduje się przywrócenie działania Punktów w Piszu i Białej Piskiej w dotychczasowym trybie, z możliwością uzyskiwania nieodpłatnych porad osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem 87 425 47 00.
Wszelkie zapytania na temat funkcjonowania Punktów nieodpłatnej pomocy prosimy kierować pod numer Starostwa Powiatowego w Piszu 87 425 47 00.

Szczegóły w załączeniu.

Przedłużenie terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu


KOMUNIKAT nr 4 z dn. 13.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGOInformujemy, że zmianie ulegają terminy: składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły w załączeniu.

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA APTEKI CEFARM


KOMUNIKAT nr 3 z dn. 13.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO

W związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników Apteki Cefarm, 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2,  od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, w dni powszednie Apteka będzie czynna w godzinach 7.30-19.00.
Ponadto Apteka Cefarm nie będzie pełniła dyżuru nocnego w dniu 16.03.2020 r. Starosta Piski podejmuje działania, aby rozwiązać zaistniały problem.

KOMUNIKAT


KOMUNIKAT nr 2 z dn. 12.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGODbając o bezpieczeństwo Mieszkańców powiatu piskiego oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,zwracamy się do Państwa z prośbą  o ograniczenie bezpośrednich wizyt w urzędzie starostwa.

Zachęcamy do korzystania z usług urzędu po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie wizyty. Informujemy ponadto, że jest możliwość korzystania z usług za pośrednictwem e-PUAP.Numery telefonów do wszystkich wydziałów urzędu dostępne się pod linkiem
http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=19

NUMER BIURA OBSŁUGI KLIENTA
(087) 425 47 00 FAX (087) 425 47 01


PROSIMY O ZAMAWIANIE WIZYTY DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI PRZEZ INTERNET
http://rejestracja.powiat.pisz.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zapytania, prośby, mogą Państwo przekazywać drogą e-mail
na adres: sekretariat@powiat.pisz.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apelujemy
o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji samorządowej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZALECENIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM
KOMUNIKAT STAROSTY PISKIEGO W SPRAWIE KORONAWIRUSA


KOMUNIKAT nr 1 z dn. 11 marca br. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO W SPRAWIE KORONAWIRUSA


Dotychczas (11 marca 2020) na terenie Powiatu Piskiego nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Starosta Piski podjął szereg działań prewencyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.


PODJĘTE KROKI:
- Wdrożono intensyfikację działań sanitarnych w Starostwie Powiatowym w Piszu (dodatkowe dezynfekcje klamek, uchwytów, biurek);
- Zwiększono działania sanitarne w placówkach oświatowych;
- Zalecono odwołanie wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych w jednostkach powiatowych;
- Opublikowano informacje na stronie internetowej: www.powiat.pisz.pl o standardach postępowania oraz wskazówki profilaktyczne.

Informujemy ponadto, że numery telefonów do Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym pod adresem internetowym www.bip.powiat.pisz.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.pisz.pl

Wszelkich informacji nt. funkcjonowania i nr kontaktowych do poszczególnych wydziałów Starostwa udziela Biuro Obsługi Klienta, tel. 087 425 47 00

Jak chronić się przed koronawirusem? WHO-Światowa Organizacja Zdrowia radzi

CZYTAJ DALEJ !
W informacji znajdą Państwo zalecenia
Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące ochrony przed koronawirusem

Spotkanie informacyjne w ramach ogłoszonego konkursu ofert

Przedstawiciele organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego mieli okazję zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji w ogłoszonym konkursie ofert. Spotkanie informacyjne odbyło się 9 marca w piskim starostwie.

Uczestników przywitał przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda, który podkreślił, jak ważna jest wymiana informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi powiatu piskiego i samorządem.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości