Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Symulatory prac leśńych

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie może podsumować rok 2017 jako wyjątkowo udany - Zespół stał się placówką kształcenia ustawicznego, zostało unowocześnione wyposażenie leśnych pracowni zawodowych, powstają nowe warsztaty szkolne, realizowane są dodatkowe szkolenia.

Chemia wokół nas – cykl edukacyjnych spotkań dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu.

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy do ZSO w Orzyszu uczniów klas V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu na zięcia z chemii. W semestrze pierwszym odbyły się cztery spotkania:

Powiatowy Zespół do spraw Ekonomii Społecznej

W piątek 12 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu miało miejsce kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.

Kolonia artystów

Dnia 11 stycznia 2018r. został wyemitowany felieton w ogólnopolskiej telewizji w programie Dzień dobry Polsko TVP. Miejscem nagrań jest gmina Ruciane - Nida, a mowa jest o rzeźbie, kreatywnych rzeźbiarzach na Mazurach oraz cyklicznym plenerze "KOLONIA ARTYSTÓW" RUCIANE- NIDA. Jego pomysłodawcą  i organizatorem jest Piotr Bogdaszewski, artysta-rzeźbiarz.

Konferencja „"Edukacja, kompetencje przyszłości a przedsiębiorczość społeczna"

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na konferencję "Edukacja, kompetencje przyszłości a przedsiębiorczość społeczna", która odbędzie się 18 stycznia w Ełku. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, podczas którego postaramy się odpowiedzieć sobie na pytanie: jak, wykorzystując narzędzia ekonomii społecznej, uczyć, by nasze dzieci umiały to, czego potrzebują do rozwoju.

Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2019 niektórych zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, rozwoju turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacieDyżury aptek ogólnodostępnych w 2018 roku

Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej,  w niedzielę, święta i inne dni, na terenie powiatu piskiego w 2018 roku

Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego  w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,  w  wykaz do pobrania w załączniku

Do pobrania:

Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych


Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości