Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Wsparcie rodziców dzieci ze szczególnymi potrzebami

Każdy rodzic potrzebuje wsparcia. Niekiedy potwierdzenia- „tak, to co  i w jaki sposób robisz jest dobre”, a niekiedy podpowiedzi czy korekty, gdy, mimo starań rodzica, oddziaływania wychowawcze nie przynoszą rezultatów.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują szczególnego wsparcia, bo szczególne są potrzeby ich pociech, także w sprawie wyboru szkoły i formy kształcenia.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu, wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, podejmuje działania, służące ich wsparciu w waszych i trosce, związanych z nauką  i wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością. We współpracy  ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym zaplanowano cykl spotkań temu poświęcony.

Pierwsze ze spotkań „Rola rodzica w edukacji dziecka z niepełnosprawnością” miało miejsce na terenie PPP-P w Piszu 29 sierpnia br. Zaproszono na nie 40 rodziców. Obok mini- wykładów zaoferowano możliwość konsultacji  ze specjalistami poradni i dyrektorem SOSW w Łupkach.

Aktualnie zapraszamy zarówno rodziców jak i ich dzieci. Spotkanie będzie obejmowało szereg atrakcji: od ogniska  i wspólnego pieczenia kiełbasek, przez gry i zabawy integracyjne dla dzieci, rozgrywki sportowe Bocce, zwiedzanie szkoły i hali sportowej, gabinetów terapii; możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych (obserwacja zajęć z dziećmi, prowadzonych przez specjalistów), możliwość uzyskania informacji o ofercie SOSW (o zajęciach lekcyjnych  i dodatkowych, służących rozwojowi dziecka), po możliwość rozmowy i skonsultowania się z nauczycielami  i specjalistami, na temat nauki i rozwoju dziecka.

Spotkanie odbędzie się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, 25 września (środa)  o godz. 16.00. Bardzo liczymy na obecność rodziców i dzieci Nie należy przy tym obawiać się możliwości brzydkiej pogody – w razie deszczu całość spotkania zostanie przeniesiona do budynku

Agnieszka Grądzka
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

17 września 1939 r. 80 lat później

Dziś, Wy, tak licznie przybyła na tę symboliczną uroczystość młodzież możecie uczyć się o tych tragicznych wydarzeniach z historii naszej Ojczyzny na lekcjach i możecie o tym mówić otwarcie. Moje pokolenie nie miało takiej możliwości. Kiedyś były tylko strzępy przekazywane szeptem wiadomości  i oficjalne milczenie. W tym właśnie tonie zwrócił się do przybyłych pod pomnik „Wolności” w Piszu Jerzy Małecki Poseł na Sejm RP.

V POWIATOWY TURNIEJ BOCCE

17 września 2019 roku po raz piąty w Ośrodku w Łupkach rozegraliśmy turniej bocce, aby sprawdzić się w rozgrywkach  i oczywiście zdobyć medale. Turniej był podsumowaniem cyklu treningów przeprowadzonych dla osób niepełnosprawnych z sześciu placówek Powiatu Piskiego w ciągu ostatniego roku.

Startujące w zawodach ekipy sportowe to podopieczni Domu Pomocy Społecznej "Betezda" w Ukcie, uczestnicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu, podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej  w Piszu, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach oraz zawodnicy z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej.

Sport Dla Wszystkich

14 września stadion przy I LO w Piszu stał się areną zmagań licznych drużyn piłkarskich oraz miejscem pokazu umiejętności z zakresu innych dyscyplin sportowych i rekreacji.

Zorganizowane przez Akademię Piłkarską Huragan Pisz oraz Starostwo Powiatowe w Piszu i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu wydarzenie pod nazwą „Sport dla wszystkich” zdominowały przede wszystkim zmagania piłkarskie. Patronat nad wydarzeniem objęli Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki oraz Ministerstwo Sportu  i Turystyki.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu”

Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

 

Szanowni Państwo,
Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu” to kolejna już inicjatywa Piskiego Szpitala. Tym razem uwaga skierowana została na budynek przychodni specjalistycznych wchodzący w skład kompleksu szpitalnego. Ze względu na prowadzone w nim działalności, obiekt jest niezwykle istotny dla lokalnej społeczności. Funkcjonuje w nim poradnia neurologiczna, okulistyczna oraz psychiatryczna. Budynek to również istotny punkt dla działalności Szpitala, gdyż prowadzona jest w nim m.in. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Centralna Sterylizatornia, Apteka Szpitalna czy Stacja Dializ.

XI WARMIŃSKO-MAZURSKI MITYNG OLIMPIAD SPECJALNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE.

W dniu 12 września (czwartek) 2019 roku na Stadionie Lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu im. Bojowników o Polskość Mazur, ul. Sikorskiego 15, odbył się XI WARMIŃSKO-MAZURSKI MITYNG OLIMPIAD SPECJALNYCH  W LEKKIEJ ATLETYCE.

Letni sezon artystyczny 2019 w Leśniczówce Pranie zakończony

Wystawa fotograficzna, gala przyznania ogólnopolskiej nagrody Orfeusz za najlepszy tom poetycki, zajęcia teatralno-plastyczne dla dzieci oraz bogaty program poetycko-muzyczny to tylko niektóre  z propozycji Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu,  z jakich mogli skorzystać w minione wakacje mieszkańcy i turyści odwiedzający powiat piski.
Jak co roku, tak i tego lata gościom Prania dane było usłyszeć  i podziwiać program artystyczny w wykonaniu czołowych artystów polskiej sceny muzycznej i teatralnej. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Artur Żmijewski, Mirosław Baka, Artur Barciś, Kayah, Daniel Olbrychski. Długo by wyliczać wszystkie znamienite nazwiska goszczące w mijającym XXII Sezonie Artystycznym na scenie przy Muzeum K. I. Gałczyńskiego.

Zakończenie realizacji projektu pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”

Branżowe centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

 

Szanowni Państwo,
Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”. Ponad dwuletnia inicjatywa to pilotażowy pomysł założenia pierwszego  w północno – wschodniej Polsce ośrodka oferującego wsparcie edukacyjne ukierunkowane na gospodarkę leśną  i przetwórstwo drzewne. Oznacza to, że projekt był przymiarką i próbą sprawdzenia jakie działania i w jakim stopniu znajdą uznanie wśród odbiorców. Pomysł na taki właśnie pilotaż to również wypadkowa badań lokalnego i regionalnego rynku pracy, których specyfika poniekąd wymusza na ich mieszkańcach zawodowe związanie się z tą dziedziną gospodarki. Pilotaż to wreszcie pomysł na wzrost konkurencyjności Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie przy stworzeniu warunków do rozszerzenia swojej oferty i wejścia na obszary edukacyjne dotychczas pomijane i trochę zapomniane. Od chwili powołania Zespołu Szkół, jego zadaniem było przygotowanie odpowiedniej oferty edukacyjnej odpowiadającej na zgłaszane potrzeby. Przez 45 lat Zespół zmieniał więc swoją strukturę, tworząc szkoły funkcjonujące w systemie zaocznym, policealnym oraz szkołę dzienną w strukturze techniku leśnego, aby na koniec przekształcić się  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania 6 września Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki uroczyście wręczył akty powołania nowo wybranym członkom Rady. Pierwsze spotkanie poświęcono sprawom organizacyjnym, między innymi dokonano wyboru Prezydium Rady w następującym składzie:

  • Przewodnicząca: Monika Cwalińska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rucianem-Nidzie,
  • Wiceprzewodniczący: Jacek Krom – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „PEDAGOGIUM” w Warszawie,
  • Sekretarz: Zofia Turska - Wiceprzewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Piszu.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości