Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

DOTACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ROLNICZA, WKŁAD DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Piszu realizuje w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 

Przekazanie jednorazowo środków na podjęcie

działalności gospodarczej, rolniczej

albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

- art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

 

DNI PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Dni profilaktyki zdrowotnej - Pisz
13 maja 2017r. godz. 9. 00 – 14. 00
Szpital Powiatowy w Piszu

 

W programie:
- rejestracja potencjalnych dawców szpiku,
- badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat które nie wykonywały mammografii od dwóch lat – bez skierowania - rejestracja 0801-080-007 lub 58-666-24-44,
- porady urologiczne dla mężczyzn (rejestracja 87 425-46-00),
- badania cytologiczne (panie 25-59 lat co trzy lata),
- porady ginekologiczne (rejestracja 724-640-999 lub 726-440-111),
- badanie słuchu,
- pomiar ciśnienia krwi,
- badania diagnostyczne (profil lipidowy),
- badanie składu ciała, porady dietetyka,
- masaż dłoni, masaż karku,
- warsztaty samobadania piersi na specjalnych fantomach,
- konkursy i zabawy promujące zdrowy styl życia dla dzieci.

 

Patronat Honorowy:
Starosta Piski - Andrzej Nowicki
 

Organizatorzy:

"KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

W kwietniu br. obchodziliśmy 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, rocznicę upamiętniającą 21.857 polskich obywateli: oficerów Wojska Polskiego, oficerów i podoficerów KOP, Policji Państwowej, Straży Granicznej i Więziennej, zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Twerze i Charkowie.


Chcąc upamiętnić Ofiary tej zbrodni, w 2008 roku zapoczątkowano społeczną akcję pn. "KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA", której celem jest również przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu. Służą temu m.in. tzw. Dęby Pamięci, które sadzone są w całym kraju i poza jego granicami, a każde drzewko upamiętnić ma jedną z Osób zamordowanych w Katyniu, Twerze czy Charkowie. W Programie uczestniczy już ponad 3 tysiące instytucji z Polski i spoza jej granic.


Do Programu przystąpiło między innymi II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Piszu. W ramach działań towarzyszących realizowanej akcji, w szkole można było obejrzeć wystawę pn. „Zbrodnia Katyńska” przygotowaną przez odział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, uczniowie klas II liceum, przygotowali także edukacyjno -artystyczny program pn. "Katyń -Ocalić od Zapomnienia".

MATURZYŚCI ZAKOŃCZYLI ROK SZKOLNY

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego maturzystów z powiatu piskiego odbyło się w dniach 28 i 29 kwietnia.


28 kwietnia rok szkolny zakończyli maturzyści I LO im. Bojowników o Polskość Mazur , II Liceum Ogólnokształcącego ZS nr 1 w Piszu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu. Dzień później, 29 kwietnia, rok szkolny zakończyli maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu.
W uroczystym zakończeniu roku szkolnego, uczniom "Starego Ogólniaka" i orzyskiego Liceum uczestniczył Wicestarosta Marek Wysocki, w uroczystościach zorganizowanych w II LO w Piszu udział wziął Starosta Andrzej Nowicki .


Wszystkim uroczystościom towarzyszyły podsumowania wyników i osiągnięć tegorocznych Abiturientów, zarówno tych w nauce, sportowych czy też w życiu społecznym szkoły. Najlepsi uczniowie otrzymali wyróżnienia, dyplomy i nagrody. Starostwie wręczyli także jednorazowe stypendia szkolne.

POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - ROZSTRZYGNIĘTY !

Za nami XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. Organizacja tego typu konkursu, miała za zadanie przede wszystkim popularyzowanie przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Turniej odbył się w dniach 26-27.04.2017r. na terenie Pisza.


Pierwszego dnia w rywalizacji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy zwyciężyli w kwalifikacjach gminnych. Gospodarzem tego etapu turnieju była Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu. Eliminacje składały się z części praktycznej i teoretycznej. Konkurs rozpoczął się testem wiedzy o ruchu drogowym, kolejnym etapem było udzielanie pierwszej pomocy oraz jazda na torze przeszkód.

„25 LAT PSP- PROFESJONALNI, SPRAWNI , POMOCNI”. PONAD 200 PRAC!

Niesamowite rysunki i oryginalne pomysły przedstawiły dzieci i młodzież z 21 szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu piskiego, podczas konkursu plastycznego pn. „ 25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni , Pomocni”. Głównym zadaniem konkursu było przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna i promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

 

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat. Prace oceniane były w trzech grupach wiekowych:
I grupa: dzieci w wieku 6-9 lat,
II grupa : dzieci w wieku 10-13 lat,
III grupa: uczniowie w wieku 14-17 lat,
IV grupę stanowili uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Rodzina zastępcza jest to forma opieki nad małoletnim dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona bądź zostali jej pozbawieni. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej. Jest to tymczasowa forma opieki nad dzieckiem, które w finale ma wrócić do rodziny biologicznej lub w przypadku odebrania jej praw rodzicielskich - trafić do adopcji.

Nowy Projekt - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rucianem-Nidzie

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w projekcie pn. “Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie”. Szczegóły wsparcia oraz regulamin rekrutacyjny do projektu dostępne są na stronie

 

Strona Projektu

 

Projekt pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego , Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe

SZKOLENIE STRAŻAKÓW I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "MŁODZIEZ ZAPOBIEGA POŻAROM"

W środę, 12 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu zakończyło się szkolenie podstawowe dla strażaków - ratowników, którego ukończenie jest niezbędne do udziału w akcjach ratowniczych. W szkoleniu, które trwało ponad dwa tygodnie i składało się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych zakończonych egzaminem, wzięło udział dwie druhny oraz trzynastu druhów z jednostek OSP z terenu powiatu piskiego. Za sprawny przebieg szkolenia odpowiadali dowódcy JRG: kpt. Andrzej Paprota oraz mł. kpt. Jerzy Zach. Podczas zorganizowanej w sali konferencyjnej Komendy PPSP uroczystości zakończenia szkolenia, uczestnicy otrzymali zaświadczenia, które wręczył wicestarosta - Marek Wysocki oraz zastępca komendanta powiatowego mł. bryg. Paweł Pieńkosz. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP reprezentował sekretarz oddziału- druh Mariusz Semenowicz.

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości