Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Informacja dotycząca odstąpienia od pobierania czynszu najmu, dzierżawy oraz opłat za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Piszu

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz  o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku  z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.: zwanej dalej ustawą) w zakresie pobierania czynszu najmu, dzierżawy oraz opłat za użytkowania za rok 2020 r.

Informacja o zamianie terminu i sposobie wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2020 r.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Piszu

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz  o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku  z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.: zwanej dalej ustawą) w zakresie terminu  i sposobu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 r.

Zarząd Powiatu Piskiego informuje

Zarząd Powiatu Piskiego informuje, że  w dniu 19 maja 2020 r., pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim  a Powiatem Piskim, zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.


KOLEJNY MILION NA DOPOSAŻENIE SZPITALA

Z radością informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalno- merytorycznej, Komisja Oceny Projektów pozytywnie zaopiniowała do dofinansowania projekt pn. „Doposażenie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w narzędzia wspomagające walkę z COVID-19”.

W związku z tym, 17 czerwca br. Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego zatwierdził złożony wniosek do realizacji z kwotą dofinansowania 996 980,20 zł.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości