Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Nabór uczestników do programu do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinieDyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowana jest kolejna edycja „Programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Ostrzeżenie meteorologiczneStarosta Piski informuje o wydanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku PROGNOZIE NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH dla obszaru powiatu piskiego.

Prognoza obowiązuje w dn. 19-22.08.2020 r.


ZARZĄD POWIATU W PISZU INFORMUJE

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020 r., pomiędzy Wojewodą Warmińsko– Mazurskim a Powiatem Piskim, zostały aneksowane umowy na dofinansowanie zadań realizowanych  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zmiany w rejestracji i jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 mStarosta Piski informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137 z późn. zm.).ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 15.08.2020r.Żołnierzom Wojska Polskiego, Kombatantom, Weteranom oraz Pracownikom resortu Obrony Narodowej w Dniu Święta Wojska Polskiego składamy wyrazy naszego szczerego uznania.

PROSIMY O UDZIAŁ W ANKIECIE

Drodzy Mieszkańcy Powiatu!

Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030, w skład którego wchodzą powiaty: piski, szczycieński, nidzicki i działdowski.

Obecnie, w związku z pracami nad projektem strategii, chcemy prosić Państwa o wzięcie udziału w anonimowym sondażu, który posłuży do zidentyfikowania problemów i opracowania kierunków rozwoju powiatu piskiego.

Powiatowe Obchody Święta PolicjiPolicjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Piszu uroczyście obchodzili swoje święto. 5 sierpnia podczas Powiatowych Obchodów Święta Policji odbył się uroczysty apel na placu przed komendą policji w Piszu. W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, nadinspektora Tomasza Klimka nadano awanse, odznaczenia i wyróżnienia funkcjonariuszom piskiej komendy oraz podziękowano wszystkim pracownikom.Spotkanie nt. dróg w Ministerstwie Infrastruktury


30 lipca br. dr Waldemar Brenda reprezentował Zarząd Powiatu w Piszu podczas konferencji z ministrem Rafałem Weberem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Kilka tygodni temu minister Weber podczas wizyty w Piszu podpisał dokumenty inicjujące budowę obwodnicy Pisza.Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury - ponadlokalna współpraca dla realizacji wspólnych celówStarosta Andrzej Nowicki, w dniu 30 lipca w Szczytnie, wziął udział w spotkaniu, na którym podpisano umowę z Wykonawcą dokumentu „Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości