Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

NOWE PROGRAMY SKIEROWANE DO BEZROBOTNYCH

W dniu 20 lutego br., na zaproszenie Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy Wicestarosty Marka Wysockiego, odbyło się spotkanie z Burmistrzami Gmin, którego tematem były nowe programy Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu skierowane do osób bezrobotnych.
W trakcie spotkania Dyrektor PUP Marcin Kamiński wraz z pracownikami Urzędu Pracy omówili założenia przyjętych do realizacji w roku bieżącym: Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego. Jak zaznaczono na wstępie, oba programy skierowane będą do osób z ustalonym profilem pomocy III, tj. osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy.

„NOWE UMIEJĘTNOSCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – POWIAT MRĄGOWSKI , PISKI „

 

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionalnego POLSKA WSCHODNIA przystępuje do realizacji projektu zakładającego kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu kompetencji i umiejętności:


- językowych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski),
- ICT i zarządzanie projektem (planowanie i osiąganie celów)


Projekt skierowany jest do osób dorosłych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie powiatu mrągowskiego i piskiego lub spoza regionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie powiatów oraz zamieszkują, pracują lub pobierają naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Wsparcie otrzyma każda osoba dorosła posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie i /lub wiek powyżej 50 roku życia, zamieszkująca, ucząca się lub pracująca na terenie powiatów mrągowskiego i piskiego lub woj. warmińsko-mazurskiego, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.
 

W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać wsparcie w postaci:
- dofinansowanie do szkoleń ( 90 % - pozostałe 10 % uczestnik musi pokryć z własnych środków ),
 

Źródło i więcej informacji: http://www.frr.org.pl/powiat-mragowski-piski/
 

POWIATOWE ELIMINACJE OLIMPIADY OC

Powiatowe eliminacje XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, które odbyły się 16 lutego tego roku w Starostwie Powiatowym w Piszu pokazały, iż młodzież ze szkół powiatowych dysponuje doskonała wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną w zakresie szeroko rozumianej obrony cywilnej.


W tegorocznych eliminacjach uczestniczyło 10 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych reprezentujących szkoły:


- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu,
- Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
- I Liceum Ogólnokształcące w Piszu.

XXVII SESJA RADY POWIATU PISZ

fot. Archiwum prywatne

Sprawy związane z powiatowym systemem oświaty zdominowały posiedzenie Rady Powiatu Pisz, które miało miejsce w środę, 15 lutego. Obok ciekawego i innowacyjnego projektu, który będzie realizowany w Zespole Szkól Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu Radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.
Z jednomyślną aprobatą Rady spotkał się projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w ZSZ w Piszu w partnerstwie z warszawską Fundacją Edukacji i Dialogu PRO CIVIS projektu pn.” Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”. Powyższy projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Projekt, którego realizacja rozpocznie się 1 marca, doszedł do skutku dzięki podpisanej w grudniu 2016 r. umowie pomiędzy Fundacją a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

KONKURS NA "PAMIĄTKĘ REGIONU WARMII I MAZUR" DZIESIĄTA EDYCJA 2017

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Celem inicjatywy jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
I Nagroda – 5 tys. zł,
II Nagroda- 3 tys. zł,
III Nagroda – 2 tys. zł.

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2017 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce: Turystyka i Promocja.

Źródło: www.warmia.mazury.pl

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniom:

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Spotkanie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów środków UE m.in.: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną, zainteresowanych aplikowaniem do planowanych konkursów z Osi 4 RPO WM 2014-2020.

Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnych porad ekspertów.


Termin: 7 marca 2017 r. w godzinach 11.00- 13.45,
Miejsce: Urząd Gminy Ełk
ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk

Więcej informacji pod adresem: www.rpo.warmia.mazury.pl

KOLEJNY SUKCES ADRIANA MALINOWSKIEGO Z PMOS W PISZU

fot. Archiwum prywatne

17,72 – w tyle sekund Adrian Malinowski, uczestnik sekcji pływackiej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, przepłynął 25 metrów stylem dowolnym na piątych eliminacjach wojewódzkiego cyklu amatorskich zawodów „Warmia i Mazury pływają” w Gołdapi. Startujący w kategorii 10-12 lat Adrian Malinowski ma dotychczas za sobą 5 udanych startów i jest na dobrej drodze do olsztyńskiego finału.
„Warmia i Mazury pływają” to zawody pływackie dla amatorów, które w regionie rozgrywane są od 2011 roku. Miejscem akcji są ośrodki basenowe w województwie warmińsko-mazurskich, w miejscowościach tj. Braniewo, Dobre Miasto, Gołdap, Olsztyn, czy Olecko.

INFORMACJA SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY W PISZU - OFERTA PRACY

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu zatrudni do pracy w oddziałach szpitala lekarzy w trakcie specjalizacji bądź z tytułem specjalisty w zakresie:


1. chorób wewnętrznych
2. anestezjologii i intensywnej terapii

 

Więcej informacji na stronie internetowej SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu: >>>link<<<

INFORMACJA DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

mający swoją siedzibę/ filię/ delegaturę/ oddział w województwie warmińsko – mazurskim
może uzyskać nawet do 80% dofinansowania
 

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi na dofinansowanie usług związanych z podnoszeniem kompetencji tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki, wartości pojedynczej usługi i miejsca jej realizacji.

 

TYLKO DZIĘKI NAM MOŻESZ OTRZYMAĆ DO 70 000,00 ZŁ DOFINANSOWANIA !!!
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SPOTKANIA INFORMACYJNE


w czasie których zaprezentujemy zasady pozyskania środków bezpośrednio od Stowarzyszenia:


15 lutego 2017 r. o godzinie 12.00 do Pisza
Hotel nad Pisą, ul. Ratuszowa 13, 12-200 Pisz


SKORZYSTAJ W SZYBKI I PROSTY SPOSÓB Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH JUŻ DZIŚ !!!
 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Na spotkania informacyjne zgłaszać się można pod numerem telefonu 55 248-10-91 do 93 lub 727-022-531 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@screp.pl
W informacji zgłoszeniowej prosimy podać miejsce spotkania lub termin.

IX KONKURS UMIEJĘTNOŚCI LEŚNYCH

W dniach 09 – 10 marca 2017 r., na terenie Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie odbędzie się IX Konkurs Umiejętności Leśnych. Do udziału w konkursie zostały zaproszone szkoły leśne z Białowieży, Tucholi, Warcina i Niemiec oraz reprezentacje strażaków i zakładów usług leśnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyglądania się i kibicowania zmaganiom pilarzy, strzelców i operatorów ciągnika.

W pierwszym dniu zawodów zapraszamy gości do udziału w konkurencjach dla widzów oraz na gorący posiłek na świeżym powietrzu.

 

 

 

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości