Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Podsumowanie ćwiczeń obronnych w Powiecie Piskim

W piątek, 27 października Wicestarosta Piski Marek Wysocki wraz  z Członkiem Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemarem Brendą przewodniczyli konferencji podsumowującej przeprowadzone w tym roku ćwiczenia obronne na terenie Powiatu Piskiego.

Dyrektorzy z powiatu piskiego na Kongresie Zarządzania Oświatą

W dniach 30 września - 2 października 2019r. w Zakopanem odbył się XIV Kongres Zarządzania Oświatą zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty OSKKO. W kongresie wzięło udział ponad 900 uczestników z całego kraju,  w tym również dyrektorzy piskich szkół powiatowych oraz członek Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brenda i zastępca dyrektora Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół i Placówek Katarzyna Zdaniewicz- Siwik.

Seminaria informacyjne w ramach projektu „Startup Heroes”

Startup Heroes

 

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku zaprasza na trzy seminaria informacyjne w ramach projektu „Startup Heroes”, które odbędą się w dniach 29-31 października 2019 r. Tematy poszczególnych seminariów to:

  • Jak prowadzić spółkę;
  • Jak sprzedać swój pomysł;
  • Przygotowanie modelu biznesowego start-up’u.

Seminaria odbędą się w Parku Naukowo-technologicznym w Ełku – ul. Podmiejska – będą prowadzone przez profesjonalnych doradców i trenerów biznesu, udział w nich będzie bezpłatny.

Zapisy przyjmowane są pod adresem email: j.knyzewski@technopark.elk.pl

Platforma startowa dla nowych pomysłów „Statrup Herose”, której organizatorem jest ełcki Park Naukowo-Technologiczny jest projektem realizowanym w latach 2019 – 2023 wspólnie z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. W ramach projektu, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego tworzone są korzystne warunki dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Projekt skierowany jest do młodych osób planujących założyć własną firmę.

W Park Naukowo-Technologiczny w Ełku trwa aktualnie nabór do projektu skierowanego do osób planujących założenie firmy/start-upu i poddanie się inkubacji w platformie Startup Heroes. Tj. procesowi profesjonalnego przygotowania firmy do urynkowienia tworzonego produktu lub usługi. Uczestnictwo w inkubacji daje możliwość stworzenia własnej, efektywnie działającej firmy oraz skorzystania z wielu usług specjalistycznych o łącznej wartości ok. 94 000 zł. Szczegółowe informacje nt. możliwości przystąpienia do projektu znajdują się na stronie internetowej www.technopark.elk.pl/herose/

Powiatowe Zawody w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych Klas VIII I Młodsi

Raport sędziego głównego zawodów Mirosława Zduńczyka przyjęty przez Wicestarostę Piskiego Marka Wysockiego, uroczyste podniesienie flagi Szkolnego Związku Sportowego na maszt oraz tradycyjna sentencja – zawody uważam za otwarte- rozpoczęły zmagania sportowe przeszło 60 zawodników ze szkół podstawowych Powiatu Piskiego.

Zawody lekkoatletyczne klas 6 i młodszych szkół podstawowych

Przeszło 100 zawodników rywalizowało w konkurencjach lekkoatletycznych podczas zawodów zorganizowanych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu na stadionie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu.

Pisą na szlaku Wańkowicza

Kilkudziesięciu zawodników zameldowało się na starcie I edycji zawodów kajakarskich „Pisą na szlaku Wańkowicza” rozegranych w sobotę, 21 września na rzece Pisie. Zmagania kajakarskie miały miejsce na odcinku pomiędzy siedzibą Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego a mostem kolejowym.

Nowa karetka w Powiecie Piskim

Nowa karetka w Powiecie Piskim

 

W dniu 20 września miało miejsce przekazanie nowego ambulansu, który stacjonować będzie w Orzyszu.

Przekazana na rzecz SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu karetka, została zakupiona w ramach ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”, dzięki któremu do stacji pogotowia ratunkowego w całym kraju trafi 200 nowoczesnych karetek. Nowy ambulans, jest jednym z 9, które trafiły do naszego województwa. Zakup karetki dofinansowano, w wysokości 400 tys. zł., z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”

Starosta Powiatu Piskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2019 roku.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 04.10.20119 r. do godz. 15.15. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, ul Warszawska 1, 12-200 Pisz (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15) lub przesłać na powyższy adres (decyduje data wpływu do urzędu), w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”, nazwa i adres oferenta.

Pełna treść ogłoszenie jest dostępna w zakładce: Informacje o Dotacjach Zarządu lub pod zamieszczonym adresem: http://www.powiat.pisz.pl/?q=strona-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-z...

Inwestycje Powiatu Piskiego - ponad 4 mln zł na remonty dróg jeszcze w 2019 roku

To już pewne: ponad 4 mln złotych pozyskał Powiat Piski na przebudowę dróg powiatowych. Umowę na dofinansowanie  w wysokości 4 179 176, 58 zł. podpisali z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Starosta i Wicestarosta Piski przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Piszu 19 września br. W zakończonym właśnie naborze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Piski złożył projekty na łączną kwotę ponad 8 mln zł. Połowa tej kwoty czyli ponad 4 mln zł to wartość pozyskanego dofinansowania, zaś pozostałe 4 mln to środki własne Powiatu Piskiego. Wysoki wynik uzyskanego dofinansowania oznacza, że z łącznej kwoty 10 mln dofinansowania pozyskanego przez wszystkie samorządy z terenu powiatu piskiego, niebagatelna kwota ponad 4 mln zł trafi tylko na przebudowę dróg powiatowych.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości