Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Oferta dla poszukujących zagranicznych inwestorów

W sierpniu br. do Olsztyna przyjeżdża grupa biznesowa z Egiptu zainteresowana inwestowaniem w zaplecze turystyczne i sieć biur wymiany turystycznej.

Powiatowy program ochrony środowiska

Zarząd Powiatu ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001roku został zobowiązany do opracowania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i przedłożenia go Radzie Powiatu do uchwalenia. Co dwa lata zgodnie z artykułem 18 wyżej wymienionej ustawy Zarząd Powiatu sporządza raporty z jego realizacji. Opracowanie tego Programu jest realizacją polityki ekologicznej państwa oraz Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska.

Wioski o dofinansowanie nauki !!! - Uwaga młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), mającego na celu „Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałania marginalizacji niektórych obszarów”, realizowane będzie przez powiat piski m.in. działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Doroczna Nagroda FRDL

Nagroda przyznawana będzie odrębnie osobom fizycznym, organizacjom obywatelskim oraz samorządom lokalnym. Pierwsze Nagrody FRDL zostaną wręczone w czasie uroczystości piętnastej rocznicy powołania Fundacji we wrześniu 2004 roku.

Uwaga zmiana terminu szkolenia

UWAGA MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY ZMIANA TERMINU SZKOLENIA !!! ...

Imprezy w Praniu - Kalendarium na 2004

Przedstawiamy kalendarium impez organizowanych w 2004 roku w Muzeum K.I.Gałczyńskiego ...

Nagroda dla Wojciecha Kassa

Pan Wojciech Kass Dyrektor Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu otrzymał nagrodę ...

"Cała Polska czyta dzieciom"

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób - czytajmy dzieciom! - takim hasłem, fundacja ABC XII, zachęca nas do wspólnego czytania książek. W dniach 1-6 czerwca nasze miasto przystępuje do ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom"

Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych

8 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyła się Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego, której organizatorami było starostwo, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Konferencja Organizacji Pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Piszu zaprasza na Konferencję Plenarną Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości