Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

SPOTKANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - FUNDUSZE UNIJNE

Wzrost zatrudnienia ważniejszy od innowacyjności, brak ograniczeń co do wielkości i długości działania firmy, preselekcja wniosków, mniejsza ilość załączników wymaganych na samym początku to tylko niektóre z różnic przy aplikowaniu o dotację w porównaniu z poprzednim okresem programowania.

WILKI PISKIE ROZDANE

Podczas uroczystej Gali w dniu 14 czerwca, poznaliśmy laureatów kolejnej już, IV Edycji Wilka Piskiego. Pośród 30 nominowanych statuetki oraz dyplomy otrzymało 12 osób, w tym laureaci Wilka i Wilczka Piskiego oraz Honorowego Wilka Piskiego.

Obradowała Komisja Grantowa ...

Wpłynęły cztery oferty na konkurs grantowy ...

Źródła Finansowania Inwestycji w Przedsiębiorstwie-Fundusze Unijne 2007-2013

Piska Fundacja Rozwoju i Regionalny System Wspierania Innowacji, Powiatowy Punkt Kontaktowy w Piszu zapraszają na spotkanie informacyjno - doradcze „Źródła Finansowania Inwestycji w Przedsiębiorstwie – Fundusze Unijne 2007-2013”. Spotkanie poświęcone jest możliwościom pozyskania finansowania z funduszy unijnych na lata 2007 – 2013 na rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT`2007

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT`2007

PRAKTYKI HOTELARSKIE W NIEMCZECH

W dniu 27 grudnia 2006 r. został rozstrzygnięty dodatkowy konkurs na realizację projektów wymian i staży w ramach programu Leonardo da Vinci. Zespół Szkół Zawodowych w Piszu otrzymał dofinansowanie na zorganizowanie praktyk hotelarskich za granicą! Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu pt. „Jak to się robi w Europie? – hotelarstwo od strony praktycznej” jest nauczyciel języka niemieckiego pan Arkadiusz Kapela. Kwota dofinansowania, jaką otrzymała szkoła wynosi 22 413 euro.

SZKOLENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

„Turystyka – wspólna sprawa” to pierwszy w Polsce kompleksowy projekt szkoleniowy dla branży turystycznej. Skorzystać z niego mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności branży oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce.

MAMY PISKĄ FUNDACJĘ ROZWOJU

19 marca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się spotkanie powołujące Piską Fundację Rozwoju. W spotkaniu oprócz Fundatorów Fundacji uczestniczyli zaproszeni goście – Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki, Burmistrzowie Pisza Jan Alicki, Rucianego-Nidy Leszek Gryciuk, Białej Piskiej Sławomir Szumowski, Zastępca Burmistrza Orzysza Zdzisław Bosiński, Zastępca Burmistrza Pisza Grażyna Leszczyńska oraz Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" Krzysztof Margol.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości