Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

W ramach programu przygotowane zostały różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego, formy wsparcia. Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Uruchomione zostaną między innymi konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków. Udział w programie nie wygana wkładu własnego, a rozliczenie dotacji będzie dokonywane  w oparciu o osiągnięte rezultaty. Konkursy dotacyjne będą uruchamiane w ramach pięciu priorytetów Programu.

W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie, do której link zamieszczony został poniżej.
https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. możliwości otrzymania grantu

W dn. 21 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Piszu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. możliwości otrzymania grantu na realizację projektu na rzecz społeczności lokalnej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze”.

Szkolenia w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

W dniach od 15do 19 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piszu miały miejsce szkolenia z zakresu obsługi inwestycyjnej projektów szerokopasmowych. Celem szkoleń było uświadomienie ich uczestnikom wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój lokalnej społeczności oraz na pobudzenie wzrostu gospodarczego. Przedsięwzięcie służy edukacji uczestników  w zakresie usprawnienia procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliża rozwiązania prawne i dobre praktyki w tym zakresie.

Ostatnia droga

W piątek, 15 lutego odbyło się ostanie pożegnanie Proboszcza Ś.P. Ks. Kan. Lecha Gardockiego wieloletniego duszpasterza Parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej  w Orzyszu. Ta jakże smutne uroczystość zgromadziła licznych wiernych – mieszkańców Orzysza oraz okolic, samorządowców, w tym Marka Wysockiego – Wicestarosty Piskiego oraz Zbigniewa Włodkowskiego – Burmistrza Orzysza, pracowników instytucji oraz przedstawicieli organizacji, jednocząc ich we wspólnej modlitwie. W ostatnim pożegnaniu wieloletniego proboszcza uczestniczył także Biskup Ełcki Jerzy Mazur.

Pokój jego duszy.

Kwalifikacja Wojskowa 2019

W poniedziałek, 11 lutego, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Piskiego. W bieżącym roku obowiązek stawiennictwa przed Komisją Poborową dotyczy 512 osób, w tym 345 z rocznika podstawowego, czyli osób urodzonych w 2000 r. Praca Komisji trwać będzie do 14 marca.

Policja w Piszu podsumowała miniony rok

Marek Wysocki – Wicestarosta Piski wraz z dr Waldemarem Brendą – Członkiem Zarządu Powiatu w Piszu uczestniczyli w rocznej odprawie Komendanta Powiatowego Policji  w Piszu, która miała miejsce  w piątek, 8 lutego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

W tym roku przypada 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia. To święto upamiętniające początek polskich służb zatrudnienia nawiązujące do podpisania 27 stycznia 1919 roku dekretu  o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami przez Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego. Podpisanie tego aktu uznaje się za początek polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

„Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii  i Mazur”.
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać charakterystyki regionu,  a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I. Nagroda – 5.000 zł
II. Nagroda – 3.000 zł
III. Nagroda – 2.000zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2019 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

Spotkania w Ministerstwie Zdrowia

Dzięki pośrednictwu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego W. Małeckiego 6 lutego 2019r. przedstawiciele Zarządu Powiatu Pisz - wicestarostowie Marek Wysocki oraz dr Waldemar Brenda w Ministerstwie Zdrowia spotkali się z wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko. W spotkaniu uczestniczyli również poseł Jerzy  W. Małecki, starosta powiatu kętrzyńskiego Michał Kochanowski oraz Grzegorz Prokop, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Przedmiotem rozmów była sytuacja szpitali powiatowych w regionie. Szczególnie wiele uwagi poświęcono szpitalom w Piszu i Kętrzynie. Przedyskutowano rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację finansową i kadrową obydwu placówek. Wstępnie zapoznano się również z planami Ministerstwa Zdrowia na najbliższe miesiące odnośnie polityki państwa względem szpitali powiatowych. Spotkanie wpisuje się w działania władz powiatu piskiego, mające na celu utrzymanie dotychczasowej infrastruktury szpitalnej w powiecie.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości