Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

HISZPAŃSKO-POLSKIE SEMINARIUM W PISZU

W ramach kontynuacji wspólnych działań zainicjowanych w lipcu br. w dniach 27-28 października, odbywały się polsko-hiszpańskie spotkania związane z realizacją projektu PROGRESS „Analiza możliwości przetrwania dla andaluzyjskiego modelu zatrudnienia i lokalnego rozwoju w innych regionach Unii Europejskiej.

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE TERMOMODERNIZACYJNE BUDYNKU ZSL W RUCIANEM- NIDZIE

Modernizacja budynku rozpoczęła się w połowie lipca br., i objęła w swoim zakresie: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną wraz z jej zapleczem, docieplenie ścian z zewnętrznych, naprawę tynków zewnętrznych w ocieplonej ścianie sali gimnastycznej oraz wykonanie kolorystyki wraz z nałożeniem nowej struktury, skucie zniszczonych cokołów oraz wykonanie nowych z tynku mozaikowego, wymianę obróbek blacharskich i orynnowania instalacji odgromowej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2009

Dnia 14 października 2009 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu zorganizował Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetniła obecność Pana Zbigniewa Włodkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Dyrektora Biura Senatorskiego Marka Konopki – Pana Dariusza Zacharzewskiego, Starosty Piskiego – Pana Andrzej Nowickiego i Wicestarosty – Pana Marka Wysockiego, Burmistrza Orzysza – Pana Jan Aleszczyka, Pani Bożeny Dąbkowskiej – przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, Członków Zarządu Powiatu w Piszu, Radnych, Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Piszu – Pani Doroty Dardy, Proboszcza Parafii w Orzyszu – Księdza Lecha Gardockiego i Kapelana Wojska Polskiego Waldemara Rewińskiego. Ponadto, na uroczystość przybyli także dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Piskiego, oraz uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

KOLEJNE PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

W dniu 1 października 2009 r. Starosta Piski Andrzej Nowicki, Wicestarosta Piski Marek Wysocki i Skarbnik Powiatu podpisali w Olsztynie umowę na realizację projektu „Unowocześnienie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe”. Środki na sfinansowanie przedsięwzięcia pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczna”, działanie „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”.

PISKIE SPOTKANIA POZARZĄDOWE

Starosta Piski oraz Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych Powiatu Piskiego na Piskie Spotkania Pozarządowe, które rozpoczną się w dniu 3 października 2009 r. o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Piszu.

W tym roku będą one miały nieco poszerzoną formułę. Na wstępie zostanie odczytane sprawozdanie z rocznej działalności Rady. Następnie będą mogli Państwo wziąć udział w interesujących i praktycznych szkoleniach oraz prezentacjach. Nie zabraknie również czasu na wymianę doświadczeń i dyskusje.

10- LECIE POWIATU PISKIEGO

Dnia 25 września br. uroczysta sesja Rady Powiatu Pisz zainaugurowała jubileusz 10- lecia Powiatu Piskiego. Okolicznościowe spotkanie z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Senator RP Marek Konopka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski, a także przedstawiciele samorządów powiatów i gmin ościennych. Przybyli także zaproszeni burmistrzowie i przedstawiciele gmin Powiatu Piskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Piszu. Wśród gości nie zabrakło również duchowieństwa ze znamienitym przedstawicielem Jego Ekscelencją Księdzem Romualdem Kamińskim- Biskupem Pomocniczym Ełckim. Liczną grupę stanowili dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz szefowie instytucji współpracujących z powiatem.

ZMIANA PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU PISZ

W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Pisz radnego Zenona Świeczki funkcję tą z dniem 25 września po przeprowadzonym głosowaniu objął radny Jerzy Wojciech Małecki.

Broszura na temat grypy

W odpowiedzi na prośbę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Starostwo Powiatowe w Piszu publikuje broszurę opracowaną przez Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego zawierający treści merytoryczne i metodyczne dotyczące profilaktyki grypy sezonowej i nowej grypy A/H1N1.

W załączeniu do pobrania broszura

10-cio lecie Powiatu Piskiego

W tym roku mija 10 lat odkąd na administracyjnej mapie Polski zaszły znaczące zmiany - reforma administracji państwowej w 1999 r. powołała do życia Powiat Piski.

Z tego względu 25 września br. Starostwo Powiatowe w Piszu uroczyście obchodzi 10-lecie swojego istnienia.

Przedstawiamy Państwu film przygotowany specjalnie na tą okazję tematyką związany z Powiatem Piskim oraz działalnością samorządową na jego terenie.

Uroczyste przekazanie drogi Świdry-Cibory

W dniu 21 września 2009r. Starosta Powiatu Piskiego Andrzej Nowicki wraz z Burmistrzem Białej Piskiej Ryszardem Szumowskim uroczyście przekazali do użytku przebudowaną drogę powiatową Nr 1682 na odcinku Świdry-Cibory.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości