Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

LIST OTWARTY STAROSTY POWIATU PISKIEGO

List otwarty Starosty Powiatu Piskiego w sprawie ruchu kolejowego na terenie Ziemi Piskiej.

FUNDACJA DLA ROZWOJU POWIATU

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, promocja zatrudnienia, utworzenie nowej firmy, szkolenia i doradztwo – to tylko niektóre z priorytetów działania tworzonej na terenie Powiatu Piskiego Piskiej Fundacji Rozwoju.

Trwają właśnie prace nad powołaniem w powiecie instytucji pozarządowej której celem będzie pozyskiwanie funduszy europejskich na rozwój powiatu. Instytucje podobnego typu, o statusie fundacji bądź stowarzyszeń funkcjonują w części powiatów woj. warmińsko-mazurskiego, działając na rzecz rozwoju lokalnego.

II SESJA RADY POWIATU PISZ

Na posiedzeniu II sesji Rady Powiatu Pisz obecni byli wszyscy radni. Z uwagi na objęcie przez Panów Ryszarda Szumowskiego funkcji Burmistrza Białej Piskiej i Jana Alickiego funkcji Burmistrza Pisza ich miejsce zajęli kolejno radni Robert Barma oraz Wiesław Tykocki. Jednym z punktów porządku obrad było powołanie składów osobowych komisji rewizyjnej oraz komisji stałych.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE INNOWACYJNE TECHNIKI SPRZEDAŻY W TURYSTYCE

Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Regionalny System Wspierania Innowacji zaprasza na dwudniowe szkolenie „Innowacyjne techniki sprzedaży w turystyce”, które odbędzie się w dniach 8 - 9 grudnia 2006 r. w Hotelu Joseph Conrad w Piszu, Al. Turystów 11.

n@utobus - Bezprzewodowy Autobus Internetowy

Świat możliwości w Twoim zasięgu” to hasło przewodnie projektu „n@utobus” - Bezprzewodowy Autobus Internetowy realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Polskim Centrum Kompetencji i Edukacji Elektronicznej oraz partnerami prywatnymi, a mającym na celu kształtowanie świadomości technologicznej poprzez rozwijanie umiejętności korzystania z Internetu.

WINDA I PODNOŚNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu 16 listopada 2006 r. w Przychodni Lekarskiej w Piszu odbyła się uroczystość przekazania do użytku windy i podnośnika, które będą służyć osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

SPOTKANIE DOTYCZĄCE USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI

15 listopada 2006r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców. Głównym celem spotkania było przedstawienie projektu ustawy o kierujących pojazdami. Poruszono na nim również problematykę z zakresu nadzoru starosty nad ośrodkami szkolenia.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości